Citaten van Victor Hugo

Victor Hugo

Victor Hugo

Frans schrijver

Leefde van: 1802-1885

Categorie: Schrijvers (Hedendaags) | : Frankrijk

 • Het opperste geluk in het leven is de overtuiging dat je bemind wordt om wie je bent, of liever, bemind wordt ongeacht wie je bent.
 • Muziek drukt dat uit wat niet gezegd kan worden maar waarover niet gezwegen kan worden.
 • Veertig is de ouderdom van de jeugd. Vijftig de jeugd van de ouderdom.
 • De natuur kent het grote geheim en glimlacht.
 • Als we naar God zoeken, zegt de liefde: 'Langs hier.'
 • Elke Europese oorlog is een burgeroorlog.
 • Er is een schouwspel grootser dan de zee: dat is de hemel; er is een schouwspel grootser dan de hemel: dat is het geweten.
 • Hoop op morgen, en dan weer op morgen, steeds op morgen! Laat ons in de toekomst geloven.
 • Overal waar de doodstraf veel voorkomt, domineert de barbarij; overal waar de doodstraf zeldzaam is, heerst de beschaving.
 • De poëzie is het meest innerlijke der dingen.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 137.

 • De geest wordt rijk door wat hij ontvangt; het hart wordt rijk door wat het geeft.
  Origineel: L'esprit s'enrichit de ce qu'on lui donne et le coeur de ce qu'il donne.
  Bron: toegeschreven
  ― Victor Hugo
  - +
  +122
 • Het opperste geluk in het leven is de overtuiging dat je bemind wordt om wie je bent, of liever, bemind wordt ongeacht wie je bent.
  Origineel: Le bonheur suprême de la vie est la conviction d'être aimé pour soi-même, ou plus exactement, d'être aimé en dépit de soi-même.
  Bron: Les Misérables
  ― Victor Hugo
  - +
  +75
 • Muziek drukt dat uit wat niet gezegd kan worden maar waarover niet gezwegen kan worden.
  Origineel: Ce qu’on ne peut dire et ce qu’on ne peut taire, la musique l’exprime.
  Bron: William Shakespeare (1864) I, II, IV
  ― Victor Hugo
  - +
  +75
 • Het eerste symptoom van ware liefde is bij een jongen verlegenheid, bij een meisje durf.
  Origineel: Le premier symptôme de l'amour vrai, chez un jeune homme c'est la timidité; chez une jeune fille, c'est la hardiesse.
  Bron: Les Misérables (1862)
  ― Victor Hugo
  - +
  +70
 • Veertig is de ouderdom van de jeugd. Vijftig de jeugd van de ouderdom.
  Origineel: Quarante ans, c'est la vieillesse de la jeunesse, mais cinquante ans, c'est la jeunesse de la vieillesse.
  Bron: toegeschreven
  ― Victor Hugo
  - +
  +48
 • Armoede brengt volkeren tot revoluties en revoluties brengen het volk weer tot armoede.
  Origineel: La misère amène les peuples aux révolutions et les révolutions ramènent le peuple.
  Bron: Choses vues
  ― Victor Hugo
  - +
  +47
 • De natuur kent het grote geheim en glimlacht.
  Origineel: La nature sait le grand secret et sourit.
  Bron: Printemps. Voor de volledige tekst zie: maisondelinspir.over-blog.com
  ― Victor Hugo
  - +
  +47
 • Als we naar God zoeken, zegt de liefde: 'Langs hier.'
  Origineel: Lorsque nous cherchons Dieu, l'amour dit: par ici!
  Bron: Oeuvres poétiques vol.3
  ― Victor Hugo
  - +
  +34
 • De dichter moet slechts één voorbeeld hebben: de natuur; slechts één gids: de waarheid.
  Origineel: Le poète ne doit avoir qu'un modèle, la nature; qu'un guide, la vérité.
  Bron: Odes et Ballades Préface
  ― Victor Hugo
  - +
  +28
 • Niemand bewaart een geheim ooit zo goed als een kind.
  Origineel: Personne ne garde un secret comme un enfant.
  Bron: Les Misérables VIII
  ― Victor Hugo
  - +
  +28
De beste Victor Hugo citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Victor Hugo

Victor Marie Hugo (Besançon, 26 februari 1802 – Parijs, 22 mei 1885) was een Frans schrijver, dichter, essayist en staatsman en wordt beschouwd als een van de belangrijkste en invloedrijkste Franse romantische auteurs van de 19e eeuw. Hij schreef romans, gedichten, toneelstukken, essays en politieke toespraken en liet ook een uitgebreide briefwisseling na.

Victor Hugo werd sterk beïnvloed door François René de Chateaubriand. Hugo publiceerde zijn eerste dichtbundel in 1822.

Victor Hugo werd geboren te Besançon (Franche-Comté) in 1802 als derde zoon van Joseph Léopold Sigisbert Hugo (1773-1828), een Franse generaal onder het keizerrijk van Napoleon afkomstig uit Lotharingen, en Sophie Trébuchet, oorspronkelijk afkomstig uit Nantes. Door het beroep van zijn vader kende Hugo een moeilijke kindertijd en werd hij door het garnizoensleven meegesleurd van stad tot stad.

Victor Hugo streefde naar verandering van de maatschappij en stelde de sociale ongelijkheid aan de kaak. Hij kritiseerde de rijken die er enkel naar streefden winst te maken zonder die winst opnieuw te herinvesteren in de productie. Dit werd hem echter niet in dank afgenomen door de bourgeoisie.
Tijdens zijn politieke carrière heeft Hugo ook meerdere grote toespraken gehouden.

Heel vaak hebben Hugo’s romans een sociale en maatschappijkritische inslag. Claude Gueux (1834), de documentaire novelle waarin hij de doodstraf aanklaagde, was alvast een eerste stap in die richting. Les Misérables (1862) heeft zeker een sociale betekenis en vertoont karakteristieken van het realisme, maar kan toch niet volledig worden beschouwd als een realistische roman.
Les Travailleurs de la mer (1866) sluit dan weer dichter aan bij de romantische esthetiek van het begin van de negentiende eeuw, met zijn verschrikkende natuur en zijn monsters. Sommigen vinden dit werk dan weer te pathetisch en melodramatisch.

Hugo was niet alleen een zeer begenadigd schrijver, maar ook een talentvol tekenaar. Tijdens zijn leven heeft hij zo’n 4000 tekeningen geproduceerd. Oorspronkelijk was dit slechts een hobby, maar de hobby werd steeds belangrijker naarmate hij zich meer ging toeleggen op de politiek en minder op het schrijven. Zozeer zelfs dat tekenen zijn creatieve uitlaatklep werd in de periode 1848-1851.

Lang na zijn dood wist Hugo nog tegenstrijdige reacties op te wekken: Charles Maurras verafschuwde hem, François Mauriac had de grootste bewondering voor hem.

Uit Wikipedia

Vraag en antwoord

Wat zijn de beroemdste citaten van Victor Hugo?

De twee beroemdste citaten van Victor Hugo zijn:

 • "De geest wordt rijk door wat hij ontvangt; het hart wordt rijk door wat het geeft."
 • "Het opperste geluk in het leven is de overtuiging dat je bemind wordt om wie je bent, of liever, bemind wordt ongeacht wie je bent."

Wat zijn beroemde boeken van Victor Hugo?

Een aantal beroemde boeken van Victor Hugo zijn "Les Misérables", "Hernani" en "Les Contemplations".

Wanneer leefde Victor Hugo?

Victor Hugo is geboren in 1802 en gestorven in het jaar 1885.

Trefwoorden in deze citaten:

Vergelijkbare auteurs