Citaten van Willem Bilderdijk

Willem Bilderdijk

Willem Bilderdijk

Nederlands dichter en geleerde

Leefde van: 1756 - 1831

Categorie: Wetenschappers | Dichters (Nederlands) | Dichters (Hedendaags) Land: FlagNederland

Geboren: 7 september 1756 Gestorven: 18 december 1831

 • In 't voorleden ligt het heden, in het nu, wat worden zal.
 • Het allerdierbaarste goed is vrede van het gemoed in voor en tegenspoed.
 • De schutter zij bedacht, eer de pijl hem ontschiet! Die spreekt, zij 't ook. Want pijl of woorden keren niet.
 • Eerst gedaan en dan bedacht, heeft menigeen verdriet gebracht.
 • Volkomenheid is één. Maar eindloos is 't verdwalen.
 • Zijt meester van de taal, gij zijt meester van het gemoed.
+3

Citaten 1 t/m 10 van 12.

 • In 't voorleden ligt het heden, in het nu, wat worden zal.
  Willem Bilderdijk
  - +
  +27
 • Het allerdierbaarste goed is vrede van het gemoed in voor en tegenspoed.
  Willem Bilderdijk
  - +
  +8
 • Wijsbegeerte dient alleen om wijsbegeerte te weerleggen.
  Willem Bilderdijk
  - +
  +4
 • De schutter zij bedacht, eer de pijl hem ontschiet! Die spreekt, zij 't ook. Want pijl of woorden keren niet.
  Willem Bilderdijk
  - +
  +3
 • Eerst gedaan en dan bedacht, heeft menigeen verdriet gebracht.
  Willem Bilderdijk
  - +
  +3
 • Geen voetspoor naar Parnas, of het is platgetreden.
  Bron: Ziekte der Geleerden (1827)
  Willem Bilderdijk
  - +
  +3
 • Die zijn taalschat in het hart en niet in het geheugen draagt, die alleen schrijft goed.
  Willem Bilderdijk
  - +
  +2
 • Volkomenheid is één. Maar eindloos is 't verdwalen.
  Bron: Ziekte der Geleerden (1827) 6, 411
  Willem Bilderdijk
  - +
  +2
 • Nederigheid ontschuilt de glans der zonnestralen.
  Willem Bilderdijk
  - +
  +1
 • O! Richt een ander niet, wilt gij rechtvaardig wezen, het ontelbaar levensboek heeft zoveel duistere bladen, één enkel is er licht, waarop gij niet kunt lezen, en soms kon op dat blad voor God zijn kwijtbrief staan.
  Willem Bilderdijk
  - +
  +1
De beste Willem Bilderdijk citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over Willem Bilderdijk

Willem Bilderdijk (Amsterdam, 7 september 1756 – Haarlem, 18 december 1831) was een Nederlands geschiedkundige, taalkundige, dichter en advocaat.

Al vroeg werd Bilderdijk gekweld door "gonzingen in het hoofd van vermoeidheid van denken ontstaan" die hem het leven ondraaglijk maakten. Melancholie en doodsverlangen zouden hem zijn leven lang blijven achtervolgen. In zijn zesde levensjaar werd hij getroffen door een ongeluk aan een voet, waardoor ontsteking van het beenvlies optrad. Medische fouten zorgden ervoor dat hij binnen moest blijven, afgesloten van de buitenwereld en zijn leeftijdgenoten. Ruim tien jaar bracht hij grotendeels binnenskamers door, waar hij zich aan de studie, tekenen en schrijven wijdde. Hier legde hij de basis voor zijn fabelachtige kennis van zaken.
Hij dankte zijn vaardigheden als tekenaar en etser aan het onderwijs van Johannes van Dreght, die gedurende tien jaar zijn leraar is geweest.

De blijvende betekenis van Bilderdijk voor de Nederlandse cultuur ligt vooral in zijn werk als privaatdocent vaderlandse geschiedenis in Leiden. Hier verzamelde hij een groep jonge mannen om zich heen, die later belangrijk zijn geweest in het zogenoemde Réveil, een internationale opleving in de christelijke wereld aan het begin van de 19e eeuw. Bilderdijk kan als de geestelijke vader van het Nederlandse Réveil worden aangemerkt. Tot de personen die zijn privaatcolleges bezochten, behoorden onder meer: Isaäc da Costa, Abraham Capadose, Willem van Hogendorp, Dirk van Hogendorp, Willem de Clercq en Guillaume Groen van Prinsterer. Door de dissertaties en de activiteiten van deze mensen heeft Bilderdijk een stempel gezet op het geestesleven van de 19e eeuw. Mede door hun toedoen werd de overheersing van het Liberalisme gebroken.
De historicus Jan Romein rekent hem tot de erflaters van onze beschaving.

Bron Wikipedia

Vraag en antwoord

Wat zijn de beroemdste citaten van Willem Bilderdijk?

De twee beroemdste citaten van Willem Bilderdijk zijn:

 • "In 't voorleden ligt het heden, in het nu, wat worden zal."
 • "Het allerdierbaarste goed is vrede van het gemoed in voor en tegenspoed."

Wanneer leefde Willem Bilderdijk?

Willem Bilderdijk is geboren in 1756 en gestorven in het jaar 1831.