Citaten uit Merchant of Venice van William Shakespeare

Citaten 1 t/m 10 van 22.

 • Alle dingen worden met meer hartstocht nagejaagd dan genoten.
  Origineel: All things that are, Are with more spirit chased than enjoyed.
  Bron: Merchant of Venice (1597) Act II, sc vi
  ― William Shakespeare
  - +
  +56
 • Als doen even gemakkelijk was als weten wat goed is, zouden kapelletjes kerken zijn en daglonerswoningen vorstenpaleizen.
  Origineel: If to do were as easy as to know what were good to do, chapels had been churches and poor men’s cottages princes' palaces.
  Bron: Merchant of Venice (1597) Act I, sc ii
  ― William Shakespeare
  - +
  +47
 • Eigen slechtheid leert de gedachten van anderen te wantrouwen.
  Origineel: Whose own hard dealings teaches them suspect the thoughts of others!
  Bron: Merchant of Venice (1597) Act I, sc iii
  ― William Shakespeare
  - +
  +41
 • Dat licht dat ge daar ziet, brandt in mijn grote hal.
  Wat zendt zo'n kleine kaars zijn stralen ver in 't rond!
  Zo ook de goede daad die in een boze wereld schijnt.
  Origineel: That light you see is burning in my hall. How far that little candle throws it's beams! So shines a good deed in a naughty world.
  Bron: Merchant of Venice (1597) Introduction
  ― William Shakespeare
  - +
  +39
 • Het is een knappe vader, die zijn eigen kind kent.
  Origineel: It is a wise father that knows his own child.
  Bron: Merchant of Venice (1597) Act II, sc ii
  ― William Shakespeare
  - +
  +24
 • De duivel kan de Bijbel aanhalen om zijn doel te bereiken.
  Origineel: The devil can cite Scripture for his purpose.
  Bron: Merchant of Venice (1597) Act I, sc iii
  ― William Shakespeare
  - +
  +22
 • Genade kan niet afgedwongen worden.
  Origineel: The quality of mercy is not strain'd.
  Bron: Merchant of Venice (1597) Act IV, sc i
  ― William Shakespeare
  - +
  +21
 • Genade wordt verleend, niet afgedwongen;
  Zij drupt, als zachte regen uit de hemel
  Op aarde neer, en brengt een dubbele zegen:
  Zij zegent hem die geeft, hem die ontvangt.
  Origineel: The quality of mercy is not strained. It droppeth as the gentle rain from heaven Upon the place beneath. It is twice blest: It blesseth him that gives and him that takes.
  Bron: Merchant of Venice (1597) Act IV, sc i
  ― William Shakespeare
  - +
  +13
 • Die weltevreden is, is wel betaald.
  Origineel: He is well paid that is well satisfied.
  Bron: Merchant of Venice (1597) Act III, sc i
  ― William Shakespeare
  - +
  +10
 • Heeft iemand in zichzelve geen muziek; roert hem de meng'ling niet van zoete tonen; die man deugt tot verraad, tot list en roof.
  Origineel: The man that hath no music in himself, Nor is not mov'd with concord of sweet sounds, Is fit for treasons, stratagems, and spoils.
  Bron: Merchant of Venice (1597) Act V, sc i
  ― William Shakespeare
  - +
  +8
De beste Merchant of Venice van William Shakespeare citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Over William Shakespeare

Shakespeare is de bekendste dramaschrijver ooit, desondanks zijn er enkele hiaten in de kennis over het leven van Shakespeare. Algemeen wordt aangenomen dat hij in 1564 in Stratford-Upon-Avon is geboren. Onduidelijk is waarom hij niet zijn vader opvolgde maar schoolmeester werd. Hij trouwde in 1582 met Anne Hathaway en ze kregen een dochter en een tweeling. Ongeveer in 1588 arriveerde hij in Londen en het duurde vier jaar voordat hij als acteur en als schrijver succes kreeg. Nadien ging het hem financieel voor de wind, vooral ook doordat hij aantrekkelijke regelingen had getroffen met twee theaters. Na 1608 publiceerde Shakespeare steeds minder en verbleef hij steeds meer in zijn imposante huis in Stratford. Hij overleed in 1616

Bekijk alle citaten van William Shakespeare

Trefwoorden in deze citaten:

Vergelijkbare auteurs