Citaten van aangeboren

 • Niets is pijnlijker dan krenking van de menselijke waardigheid; niets vernederender dan slavernij. Menselijke waardigheid en vrijheid zijn ons van nature aangeboren. Laat ons die dan verdedigen of met waardigheid sterven.
 • Talent is aangeboren; maar voor de kunst is het niet voldoende.
 • Wij kunnen onder de mensen een grote diversiteit aan opinies over morele regels aantreffen, al naar gelang de verschillende soorten geluk waarop zij vooruitzicht hebben of voor zichzelf voorstellen. Dat zou niet het geval zijn als praktische principes aangeboren waren en rechtstreeks door de hand va
 • Het kost menige kunstenaar veel tijd en moeite om zich de bekwaamheden te verwerven die men voor aangeboren houdt.
+1

Citaten 1 t/m 10 van 18.

 • Marcus Tullius Cicero
  Marcus Tullius Cicero
  Romeins staatsman en schrijver 106 v.C. - 43 v.C.
  Marcus Tullius Cicero
  - +
  +63
  Niets is pijnlijker dan krenking van de menselijke waardigheid; niets vernederender dan slavernij. Menselijke waardigheid en vrijheid zijn ons van nature aangeboren. Laat ons die dan verdedigen of met waardigheid sterven.
 • John Locke
  John Locke
  Engels filosoof 1632-1704
  John Locke
  - +
  +8
  Wij kunnen onder de mensen een grote diversiteit aan opinies over morele regels aantreffen, al naar gelang de verschillende soorten geluk waarop zij vooruitzicht hebben of voor zichzelf voorstellen. Dat zou niet het geval zijn als praktische principes aangeboren waren en rechtstreeks door de hand van God in onze geest gegrift.
  Origineel: Hence naturally flows the great variety of opinions concerning moral rules which are to be found among men, according to the different sorts of happiness they have a prospect of, or propose to themselves; which could not be if practical principles were innate, and imprinted in our minds immediately by the hand of God.
  Bron: Essay Concerning Human Understanding (1689) Bk 1, ch. 2, sec.6
 • George Savile Marquess of Halifax
  George Savile Marquess of Halifax
  Engels staatsman en auteur 1633-1695
  George Savile Marquess of Halifax
  - +
  +2
  Dankbaarheid kan niet worden aangeschaft, maar moet zijn aangeboren. Alle verplichtingen ter wereld zullen haar niet verwekken. Uiterlijk vertoon kan worden gemaakt om de eisen van het fatsoen te bevredigen en verwijt te ontgaan; doch een waar gevoel van dankbaarheid is een gave der natuur, en kan niet verworven worden.
  Origineel: I am of an Opinion, in which I am every Day more confirmed by Observation, that Gratitude is one of those things that cannot be bought. It must be born with Men, or else all the Obligations in the World will not create it. An outward Show may be made to satisfy Decency, and to prevent Reproach; but a real Sense of a kind thing is a Gift of Nature, and never was, nor can be acquired.
  Bron: Character of King Charles the Second
 • Thomas Jefferson
  Thomas Jefferson
  Amerikaans president (3e), filosoof en kunstenaar 1743-1826
  Thomas Jefferson
  - +
  +2
  Onveranderlijk immers is niets, behalve de aangeboren en onvervreemdbare rechten van de mens.
 • Arthur van Schendel
  Arthur van Schendel
  Nederlands schrijver 1874-1946
  Arthur van Schendel
  - +
  +1
  De weetlust die een ieder is aangeboren verlangt de oorsprong van alle dingen verklaard te zien.
 • Karl Popper
  Karl Popper
  Oostenrijks-Brits wetenschapsfilosoof 1902-1994
  Karl Popper
  - +
  +1
  Er is een bijna algemene neiging, misschien een aangeboren neiging, om de goede bedoelingen van iemand te wantrouwen die meningen heeft die verschillen van onze eigen meningen.
  Origineel: There is an almost universal tendency, perhaps an inborn tendency, to suspect the good faith of a man who holds opinions that differ from our own opinions.
  Bron: The Importance of Critical Discussion (1989)
 • Samuel Butler
  Samuel Butler
  Engels schrijver 1835-1902
  Samuel Butler
  - +
   0
  Alle vooruitgang is gebaseerd op een universeel aangeboren verlangen van elk organisme om boven zijn inkomen te leven.
  Origineel: All progress is based upon a universal innate desire on the part of every organism to live beyond its income.
  Bron: The Note-Books of Samuel Butler (1917) Life, xvi
 • Ludwig Börne
  Ludwig Börne
  Duits journalist en criticus 1786-1837
  Ludwig Börne
  - +
   0
  Als er een eigenschap is van de menselijke natuur die niet verworven kan worden maar die aangeboren moet zijn, dan is dat de domheid.
  Origineel: Gibt es eine Eigenschaft der menschlichen Natur, die man nicht erwerben kann, die angeboren sein muß: so ist es die Dummheit.
  Bron: Aphorismen und Miszellen (1832) #32
 • Honoré de Balzac
  Honoré de Balzac
  Frans schrijver 1799-1850
  Honoré de Balzac
  - +
   0
  Als het mannenhart een aangeboren gevoel kent, is het wel de trots een zwakker wezen voortdurend te kunnen beschermen.
  Origineel: S'il est un sentiment inné dans le cœur de l'homme, n'est-ce pas l'orgueil de la protection exercée à tout moment en faveur d'un être faible?
  Bron: Vader Goriot I
 • Paul Valéry
  Paul Valéry
  Frans dichter 1871-1945
  Paul Valéry
  - +
   0
  De dwaasheid voor het verwarren van een paradox voor een ontdekking, een metafoor voor een bewijs, een stortvloed van woorden voor een bron van waarheden, en jezelf voor een orakel, is aangeboren in ons.
  Origineel: Le mal de prendre une hypallage pour une découverte, une métaphore pour une démonstration, un vomissement de mots pour un torrent de connaissances capitales, et soi-même pour un oracle, ce mal naît avec nous.
  Bron: Introduction à la méthode de Léonard de Vinci (1895)
Alle aangeboren citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.