Citaten van aangenomen

Citaten 1 t/m 10 van 12.

 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  Duits filosoof 1788-1860
  A. Schopenhauer
  - +
  +55
  Elke waarheid doorloopt drie stadia. Eerst wordt ze belachelijk gemaakt. Dan wordt ze hevig bestreden. Tenslotte wordt ze vanzelfsprekend aangenomen.
  Origineel: Alle Wahrheit durchläuft drei Stufen. Zuerst wird sie lächerlich gemacht oder verzerrt. Dann wird sie bekämpft. Und schließlich wird sie als selbstverständlich angenommen.
  Bron: toegeschreven
 • Erasmus
  Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof 1469-1536
  Erasmus
  - +
  +31
  Wat is de wereld trouwens anders dan een groot schouwtoneel, waarin ieder, onder het masker van een ander optreedt en zijn aangenomen rol speelt, totdat de grote Regisseur hem van het toneel laat verdwijnen.
  Bron: Lof der Zotheid (1511)
 • Seneca
  Seneca
  Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v.C. - 65 n.C.
  Seneca
  - +
  +6
  Gij hebt dit masker nu eenmaal aangenomen, nu moet gij ook uw rol spelen.
  Bron: De Beneficiis 2, 17, 2
 • Wiet van Broeckhoven
  Wiet van Broeckhoven
  Belgisch radio-presentator en mediapersoonlijkheid 1949-2019
  Wiet van Broeckhoven
  - +
  +4
  'Ik kom voor die job van leeuwentemmer.' - 'Dat is jammer. Ik heb net iemand aangenomen. Maar kom morgen eens terug.'
 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  Frans wis- en natuurkundige en filosoof 1623-1662
  Blaise Pascal
  - +
  +3
  Tegenspraak is geen goed criterium voor de waarheid. Vele dingen die zeker zijn worden tegengesproken. Vele dingen die onwaar zijn worden zonder tegenspraak aangenomen. Dat iets tegengesproken wordt bewijst niet dat het onwaar is, evenmin als het niet tegengesproken worden bewijst dat iets waar is.
  Origineel: Contradiction est une mauvaise marque de vérité. Plusieurs choses certaines sont contredites. Plusieurs fausses passent sans contradiction. Ni la contradiction n’est marque de fausseté ni l’incontradiction n’est marque de vérité.
  Bron: Pensées
 • Gustave le Bon
  Gustave le Bon
  Frans socioloog en psycholoog 1841-1931
  Gustave le Bon
  - +
  +1
  De aristocratieën hebben verschillende vormen aangenomen: geboorte, talent, of fortuin; maar de wereld heeft er nooit buiten gekund.
  Origineel: Les aristocraties ont pris des formes diverses: naissance, talent ou fortune, mais le monde ne s'en est jamais passé.
  Bron: Aphorismes du temps présent
 • Joseph Joubert
  Joseph Joubert
  Frans schrijver 1754-1824
  Joseph Joubert
  - +
   0
  De stijfhoofdige is hij. wiens organen, wanneer zij eenmaal een zekere plooi hebben aangenomen, een andere niet lang of in 't geheel niet meer kunnen aannemen.
  Origineel: Le têtu est celui dont les organes, quand ils ont une fois pris le pli, n'en peuvent plus ou n'en peuvent de longtemps prendre un autre.
  Bron: Pensées, maximes, essais et correspondance
 • Stokely Carmichael
  Stokely Carmichael
  Amerikaans activist 1941-1998
  Stokely Carmichael
  - +
   0
  Ik houd vol dat alle wetsvoorstellen voor burgerrechten in dit land zijn aangenomen voor blanke mensen, niet voor zwarte mensen.
  Origineel: I maintain that every civil rights bill in this country was passed for white people, not for black people.
 • John Updike
  John Updike
  Amerikaans schrijver en criticus 1932-2009
  John Updike
  - +
   0
  Tot de 20e eeuw werd algemeen aangenomen dat een schrijver had gezegd wat hij te zeggen had in zijn werken.
  Origineel: Until the 20th century it was generally assumed that a writer had said what he had to say in his works.
 • Anne Brontë
  Anne Brontë
  Brits schrijfster 1820-1849
  Anne Brontë
  - +
   0
  Wat de wereld stigmatiseert als romantisch, is vaak meer verbonden met de waarheid dan algemeen wordt aangenomen.
  Origineel: What the world stigmatizes as romantic is often more nearly allied to the truth than is commonly supposed.
  Bron: The Tenant of Wildfell Hall (1848)
Alle aangenomen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.