Citaten: aangenomen

Citaten 1 t/m 8 van 8.

1
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  Duits filosoof 1788-1860
  A. Schopenhauer
  - +
  +37
  Elke waarheid doorloopt drie stadia. Eerst wordt ze belachelijk gemaakt. Dan wordt ze hevig bestreden. Tenslotte wordt ze vanzelfsprekend aangenomen.
 • Erasmus
  Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof 1469-1536
  Erasmus
  - +
  +15
  Wat is de wereld trouwens anders dan een groot schouwtoneel, waarin ieder, onder het masker van een ander optreedt en zijn aangenomen rol speelt, totdat de grote Regisseur hem van het toneel laat verdwijnen.
  Bron: Lof der Zotheid (1511)
 • Wiet van Broeckhoven
  Wiet van Broeckhoven
  Belgisch politicus en mediapersoonlijkheid
  Wiet van Broeckhoven
  - +
  +3
  'Ik kom voor die job van leeuwentemmer.' - 'Dat is jammer. Ik heb net iemand aangenomen. Maar kom morgen eens terug.'
 • Seneca
  Seneca
  Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v.C. - 65 n.C.
  Seneca
  - +
  +2
  Gij hebt dit masker nu eenmaal aangenomen, nu moet gij ook uw rol spelen.
  Bron: De Beneficiis 2, 17, 2
 • Gustave le Bon
  Gustave le Bon
  Frans socioloog en psycholoog 1841-1931
  Gustave le Bon
  - +
  +1
  De aristocratieën hebben verschillende vormen aangenomen: geboorte, talent, of fortuin; maar de wereld heeft er nooit buiten gekund.
  Origineel: Les aristocraties ont pris des formes diverses: naissance, talent ou fortune, mais le monde ne s'en est jamais passé.
  Bron: Aphorismes du temps présent
 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  Frans wis- en natuurkundige en filosoof 1623-1662
  Blaise Pascal
  - +
  +1
  Tegenspraak is geen goed criterium voor de waarheid. Vele dingen die zeker zijn worden tegengesproken. Vele dingen die onwaar zijn worden zonder tegenspraak aangenomen. Dat iets tegengesproken wordt bewijst niet dat het onwaar is, evenmin als het niet tegengesproken worden bewijst dat iets waar is.
  Bron: Pensées
 • Ik houd vol dat alle wetsvoorstellen voor burgerrechten in dit land zijn aangenomen voor blanke mensen, niet voor zwarte mensen.
  Origineel: I maintain that every civil rights bill in this country was passed for white people, not for black people.
 • Joseph Joubert
  Joseph Joubert
  Frans schrijver 1754-1824
  Joseph Joubert
  - +
   0
  Men is sterk uit beginsel en koppig uit natuurlijke aanleg. De stijfhoofdige is hij. wiens organen, wanneer zij eenmaal een zekere plooi hebben aangenomen, een andere niet lang of in 't geheel niet meer kunnen aannemen.
1