Citaten van accepteren

 • Angst is onvermijdelijk, dat moet ik accepteren, maar ik kan niet toestaan dat het mij verlamt.
 • De kracht van de blanke wereld wordt bedreigd wanneer een zwarte man weigert de definities van de blanke wereld te accepteren.
 • Geef me de moed te accepteren wat niet in mijn vermogen ligt, de kracht om alles te doen wat in mijn vermogen ligt en de wijsheid tussen die twee onderscheid te maken.
 • Zoals een molensteen alle soorten graan kan vermalen, zo moet een sterke ziel in staat zijn alle gebeurtenissen te accepteren.
 • Iedereen wordt ouder en lelijker, je verlept allemaal een beetje. De kunst van het ouder worden is volgens mij dat accepteren en een wijzer iemand worden. Dat je veel meer tijd en energie steekt in je binnenwereld.
 • Ik wil niet lid zijn van een organisatie die mij zou accepteren als lid.
 • Het is een teken van een ontwikkelde geest om met een gedachte te kunnen spelen zonder die te accepteren.
 • Zoals een zeeman zijn angst opheft door de storm te accepteren, lost de wijze zijn angst op door alle dingen te accepteren.
 • We moeten leren accepteren dat verandering echt het enige is dat altijd plaatsvindt, en leren er op mee te liften en ervan te genieten.
 • De roep van de dood is ook een roep van liefde. De dood kan zoet zijn als we bevestigend antwoorden, als we hem accepteren als één van de grote eeuwige vormen van leven en transformatie.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 59.

 • Epictetus
  Epictetus
  Romeins stoïcijns filosoof 50-130
  Epictetus
  - +
  +317
  Geef me de moed te accepteren wat niet in mijn vermogen ligt, de kracht om alles te doen wat in mijn vermogen ligt en de wijsheid tussen die twee onderscheid te maken.
 • Aristoteles
  Aristoteles
  Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.
  Aristoteles
  - +
  +200
  Het is een teken van een ontwikkelde geest om met een gedachte te kunnen spelen zonder die te accepteren.
 • Marcus Aurelius
  Marcus Aurelius
  Romeins keizer 121-180
  Marcus Aurelius
  - +
  +154
  Zoals een molensteen alle soorten graan kan vermalen, zo moet een sterke ziel in staat zijn alle gebeurtenissen te accepteren.
 • Tao Meng
  Tao Meng
  - +
  +32
  Zoals een zeeman zijn angst opheft door de storm te accepteren, lost de wijze zijn angst op door alle dingen te accepteren.
 • Groucho Marx
  Groucho Marx
  Amerikaans acteur 1895-1977
  Groucho Marx
  - +
  +25
  Ik wil niet lid zijn van een organisatie die mij zou accepteren als lid.
  Origineel: I don't want to belong to any organization that would have me as a member.
 • Dalai Lama (14e)
  Dalai Lama (14e)
  Tibetaans spiritueel leider (Tenzin Gyatso) 1935-
  Dalai Lama (14e)
  - +
  +24
  Als uit wetenschappelijke analyse zou blijken dat bepaalde beweringen in het boeddhisme onjuist zijn, dan moeten we die wetenschappelijke bevindingen accepteren en die beweringen loslaten.
 • Henry Miller
  Henry Miller
  Amerikaans schrijver 1891-1980
  Henry Miller
  - +
  +22
  Ieder mens heeft zijn eigen lot: men moet het alleen volgen, accepteren, ongeacht waar het toe leidt.
  Origineel: Every man has his own destiny: the only imperative is to follow it, to accept it, no matter where it leads him.
  Bron: The wisdom of the heart
 • Ashleigh Brilliant
  Ashleigh Brilliant
  Engels cartoonist 1933
  Ashleigh Brilliant
  - +
  +7
  Ik heb geleerd om geboorte en dood te accepteren... maar soms maak ik me nog steeds zorgen over wat ertussenin ligt.
  Origineel: I’ve learned to accept birth and death... but sometimes I still worry about what lies between.
  Bron: I Have Abandoned My Search for Truth, and Am Now Looking for a Good Fantasy (1980) p.103
 • Andy Rooney
  Andy Rooney
  Amerikaans radio-en televisieschrijver 1919-2011
  Andy Rooney
  - +
  +6
  Mensen zullen over het algemeen feiten accepteren als waarheid alleen als de feiten overeenkomen met wat ze al geloven.
  Origineel: People will generally accept facts as truth only if the facts agree with what they already believe.
 • Peter F. Drucker
  Peter F. Drucker
  Amerikaans management consultant en auteur 1909-2005
  Peter F. Drucker
  - +
  +6
  We accepteren nu het feit dat leren een levenslang proces is om op de hoogte te blijven van veranderingen. En de meest urgente taak is mensen te leren hoe te leren.
  Origineel: We now accept the fact that learning is a lifelong process of keeping abreast of change. And the most pressing task is to teach people how to learn.
Alle accepteren citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.