Citaten: behoefte

Citaten 1 t/m 10 van 71.

 • Mahatma Gandhi
  Mahatma Gandhi
  Indiaas politicus 1869-1948
  Mahatma Gandhi
  - +
  +751

  De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen maar niet ieders hebzucht.

  Origineel: Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed.

 • Epicurus
  Epicurus
  Grieks filosoof c.341-270 BC
  Epicurus
  - +
  +27

  Zij genieten het meest van rijkdom die er het minst behoefte aan hebben.

 • Henry Miller
  Henry Miller
  Amerikaans schrijver 1891-1980
  Henry Miller
  - +
  +18

  Een echte leider heeft geen behoefte om te leiden - hij is tevreden wanneer hij de weg kan wijzen.

  Origineel: The real leader has no need to lead - he is content to point the way.

 • Charles Baudelaire
  Charles Baudelaire
  Frans dichter 1821-1867
  Charles Baudelaire
  - +
  +18

  Wat is liefde? De behoefte aan zichzelf te ontsnappen.

 • Bertrand Russell
  Bertrand Russell
  Engels filosoof, wiskundige en Nobelprijswinnaar literatuur (1950) 1872-1970
  Bertrand Russell
  - +
  +17

  Drie eenvoudige maar onweerstaanbare hartstochten hebben mijn leven beheerst: de behoefte aan liefde, de drang naar kennis en het bijna ondraaglijk besef dat het mensdom smartelijk lijdt.

 • Joseph Joubert
  Joseph Joubert
  Frans schrijver 1754-1824
  Joseph Joubert
  - +
  +17

  Kinderen hebben meer behoefte aan voorbeelden dan aan kritiek.

  Origineel: Les enfants ont plus besoin de modèles que de critiques.

 • Iwan Toergenjew
  Iwan Toergenjew
  Russisch schrijver en dichter 1818-1883
  Iwan Toergenjew
  - +
  +12

  Alleen wie zwak is, heeft de behoefte om zijn kracht te tonen.

 • Joan Osborn
  Joan Osborn
  Amerikaans singer-songwriter 1962-
  Joan Osborn
  - +
  +11

  Met genoeg karakter heb je weinig behoefte aan bezit.

 • Jean de Boisson
  Jean de Boisson
  Nederlands schrijver (ps. van C. Buddingh) 1918-1985
  Jean de Boisson
  - +
  +11

  Onze begeerten worden ons vaker door afgunst dan door behoefte ingegeven.

 • Machiavelli
  Machiavelli
  Florentijns staatsfilosoof 1469-1527
  Machiavelli
  - +
  +9

  De bescherming van iets moet worden toevertrouwd aan degene die de minste behoefte heeft om dat ten eigen nutte aan te wenden.

  Bron: Discorsi