Citaten van behoorlijk

 • Zonder deugd is het moeilijk, het geluk behoorlijk te verdragen.
 • Het verschil tussen een land dat politiek gezond en één dat ongezond heet, is het verschil tussen een beerput met een behoorlijk deksel erop en een open beerput waarin geroerd wordt.
 • Het kostte me een behoorlijk lange tijd om een stem te ontwikkelen, en nu ik het heb, ben ik niet van plan stil te zijn.
 • Mensen die een heel ongelukkige jeugd hebben gehad, zijn behoorlijk goed in het uitvinden van zichzelf. Als niemand je voor jezelf uitvindt, blijft er niets anders over dan jezelf voor anderen uit te vinden.
 • Hebt u dat nou ook? Dat er een ander bij u inwoont, een persoon aan wie u eigenlijk nog nooit behoorlijk is voorgesteld?
+2

Citaten 1 t/m 10 van 29.

 • Francois de la Rochefoucauld
  Francois de la Rochefoucauld
  Frans schrijver 1613-1680
  Francois de la Rochefoucauld
  - +
  +10
  Een der dingen, die maken dat men zo weinig mensen vindt die zich behoorlijk en aangenaam gedragen in de conversatie, bestaat hierin, dat er bijna niemand gevonden wordt, die niet veeleer denkt aan hetgeen hij zeggen wil, dan aan het nauwkeurig antwoorden op wat men hem zegt.
  Origineel: Ce qui fait que si peu de personnes sont agréables dans la conversation, c'est que chacun songe plus à ce qu'il veut dire qu'à ce que les autres disent.
  Bron: Maximes et Réflexions morales Réflexions diverses IV. De la conversation
 • Machiavelli
  Machiavelli
  Florentijns staatsfilosoof 1469-1527
  Machiavelli
  - +
  +9
  Ik geef als mijn mening te kennen dat diegenen op eigen benen kunnen staan, die over voldoende mensen of geld beschikken en daardoor in staat zijn een behoorlijk leger bijeen te brengen en slag te leveren tegen iedereen die hen aanvalt.
  Origineel: Dico come io iudico coloro potersi reggere per sé medesimi, che possono, o per abundanzia di uomini, o di denari, mettere insieme un esercito iusto, e fare una giornata con qualunque li viene ad assaltare;
  Bron: Il Principe X
 • E. du Perron
  E. du Perron
  Nederlands dichter, criticus en prozaschrijver 1899-1940
  E. du Perron
  - +
  +8
  Het verschil tussen een land dat politiek gezond en één dat ongezond heet, is het verschil tussen een beerput met een behoorlijk deksel erop en een open beerput waarin geroerd wordt.
 • Hellmut Walters
  Hellmut Walters
  Duits schrijver 1930-1985
  Hellmut Walters
  - +
  +8
  Men moet zich al behoorlijk ziek lachen om enigermate gezond te blijven.
  Origineel: Man muss sich schon gehörig krank lachen, um einigermassen gesund zu bleiben.
 • Simon Carmiggelt
  Simon Carmiggelt
  Nederlands schrijver 1913-1987
  Simon Carmiggelt
  - +
  +7
  Hebt u dat nou ook? Dat er een ander bij u inwoont, een persoon aan wie u eigenlijk nog nooit behoorlijk is voorgesteld?
  Bron: Vliegen vangen
 • Aristoteles
  Aristoteles
  Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.
  Aristoteles
  - +
  +6
  Zonder deugd is het moeilijk, het geluk behoorlijk te verdragen.
  Bron: Ethica Nicomachea 4, 8
 • Alfred de Vigny
  Alfred de Vigny
  Frans dichter en schrijver 1797-1863
  Alfred de Vigny
  - +
  +3
  Het woord dat in de taal het moeilijkst behoorlijk is uit te spreken en te plaatsen, is Ik.
  Origineel: Le mot de la langue le plus difficile à prononcer et à placer convenablement, c’est moi.
  Bron: Journal d'un poète 1835
 • George Farquhar
  George Farquhar
  Engels-Iers toneelschrijver 1677-1707
  George Farquhar
  - +
  +3
  Ik geloof dat zij over mij spraken, want zij lachten heel behoorlijk.
  Origineel: I believe they talked of me, for they laughed consumedly.
  Bron: Thebeaux' stratagem (1707)
 • Françoise Sagan
  Françoise Sagan
  Frans schrijfster 1935-2004
  Françoise Sagan
  - +
  +2
  Alles wat ik voor mezelf doe, keert zich tegen mij, het is behoorlijk vervelend.
  Origineel: Tout ce que je fais pour moi est contre moi, c'est assez épouvantable.
  Bron: Toxique
 • James Joyce
  James Joyce
  Iers schrijver 1882-1941
  James Joyce
  - +
  +2
  Mensen konden het verdragen dat ze gebeten werden door een wolf, maar wat hen behoorlijk beroerde was een beet van een schaap.
  Origineel: People could put up with being bitten by a wolf but what properly riled them was a bite from a sheep.
Alle behoorlijk citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.