Citaten van bekwaamheden

 • Ook de geringste mens kan volmaakt zijn, als hij zich binnen de grenzen van zijn capaciteiten en bekwaamheden beweegt.
 • Wanneer de mensen succes hebben, wijten ze het aan hun bekwaamheden, wanneer zij falen, wijten zij het aan het toeval.
 • Het kost menige kunstenaar veel tijd en moeite om zich de bekwaamheden te verwerven die men voor aangeboren houdt.

Citaten 1 t/m 10 van 11.

 • Anton Tsjechow
  Anton Tsjechow
  Russisch schrijver 1860-1904
  Anton Tsjechow
  - +
  +10
  De universiteit brengt alle bekwaamheden tot ontplooiing, waaronder ook de domheid.
 • Matsuo Basho
  Matsuo Basho
  Japans dichter 1644-1694
  Matsuo Basho
  - +
  +8
  Aan niets denken is edel. Geen bekwaamheden en kennis hebben is het hoogste. Daarna volgt in een hut wonen.
 • C. Buddingh'
  C. Buddingh'
  Nederlands dichter en letterkundige 1918-1985
  C. Buddingh'
  - +
  +6
  Wanneer de mensen succes hebben, wijten ze het aan hun bekwaamheden, wanneer zij falen, wijten zij het aan het toeval.
 • Otto Weiss
  Otto Weiss
  Tsjechisch-Joods schrijver en dichter 1898-1944
  Otto Weiss
  - +
  +5
  Een slimme leerling doet de bekwaamheden van zijn leraar toenemen.
 • Francois de la Rochefoucauld
  Francois de la Rochefoucauld
  Frans schrijver 1613-1680
  Francois de la Rochefoucauld
  - +
  +2
  De kunst om middelmatige bekwaamheden goed te gebruiken dwingt achting af en geeft vaak een betere naam dan werkelijke verdienste.
  Origineel: L'art de savoir bien mettre en oeuvre de médiocres qualités dérobe l'estime et donne souvent plus de réputation que le véritable mérite.
  Bron: Maximes et Réflexions morales #162
 • Otto Weiss
  Otto Weiss
  Tsjechisch-Joods schrijver en dichter 1898-1944
  Otto Weiss
  - +
  +2
  Over titels moest men niet lachen; want zonder deze zou men bij vele mensen noch bekwaamheden noch verdiensten weten te ontdekken.
 • Otto Weiss
  Otto Weiss
  Tsjechisch-Joods schrijver en dichter 1898-1944
  Otto Weiss
  - +
  +1
  Ik doe zoals zoveel anderen: ook ik verklaar mijne bekwaamheden voor gering; maar wee hem die het gelooft!
 • Johann Wolfgang von Goethe
  Johann Wolfgang von Goethe
  Duits schrijver en dichter 1749-1832
  Johann Wolfgang von Goethe
  - +
  +1
  Ook de geringste mens kan volmaakt zijn, als hij zich binnen de grenzen van zijn capaciteiten en bekwaamheden beweegt.
  Origineel: Der geringste Mensch kann komplett sein, wenn er sich innerhalb der Grenzen seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten bewegt.
  Bron: Wilhelm Meisters Wanderjahre (1821)
 • Agatha Christie
  Agatha Christie
  Brits schrijfster 1891-1976
  Agatha Christie
  - +
  +1
  Weet je, mijn vriend, dat ieder van ons een duister mysterie is, een doolhof van tegenstrijdige passies en begeerten en bekwaamheden?
  Origineel: Do you know my friend that each one of us is a dark mystery, a maze of conflicting passions and desire and aptitudes?
  Bron: Lord Edgware Dies (1933)
 • Thomas Alva Edison
  Thomas Alva Edison
  Amerikaans uitvinder en oprichter van General Electric 1847-1931
  Thomas Alva Edison
  - +
   0
  Helaas lijkt het erop dat er veel meer kansen liggen dan er bekwaamheden zijn. We moeten niet vergeten dat geluk vaak voorkomt wanneer een gelegenheid samenkomt met voorbereiding.
  Origineel: Unfortunately, there seems to be far more opportunity out there than ability. We should remember that good fortune often happens when opportunity meets with preparation.
Alle bekwaamheden citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.