Citaten van beschaving

Citaten 21 t/m 30 van 124.

 • Guy Bernaert
  Guy Bernaert
  Belgisch scenario schrijver 1940-2017
  Guy Bernaert
  - +
  +6
  Men beweert dat zonder de ontdekking van het vuur elke vorm van beschaving onmogelijk is. Goed, we hebben vuur. Wanneer begint nu de beschaving?
 • Max Dendermonde
  Max Dendermonde
  Nederlands schrijver (ps. van Hendrik Hazelhoff) 1919-2004
  Max Dendermonde
  - +
  +6
  Misschien is het wel waar, dat de kracht van een cultuur omgekeerd evenredig is aan het gebruik van zeep en zonlicht. Toen de Romeinen zich overdadig gingen zalven en zich steeds meer aan de open lucht blootstelden, kwam de beschaving in verval.
 • Charles de Gaulle
  Charles de Gaulle
  Frans staatsman 1890-1970
  Charles de Gaulle
  - +
  +5
  Aan de basis van onze beschaving, is er voor iedereen de vrijheid van gedachte, van geloof, van mening, van werk, van vrije tijd.
  Origineel: A la base de notre civilisation, il y a la liberté de chacun dans sa pensée, ses croyances, ses opinions, son travail, ses loisirs.
  Bron: Toespraak 25 november 1941
 • Mark Twain
  Mark Twain
  Amerikaans schrijver (ps. van Samuel Langhorne Clemens) 1835-1910
  Mark Twain
  - +
  +5
  Beschaving is het onbegrensd vermenigvuldigen van onnodige noodzakelijkheden.
  Origineel: Civilization is the limitless multiplication of unnecessary necessities.
 • Jose Ortega y Gasset
  Jose Ortega y Gasset
  Spaans schrijver en filosoof 1883-1955
  Jose Ortega y Gasset
  - +
  +5
  Beschaving is niets meer dan het gebruik van geweld terugbrengen tot het allerlaatste redmiddel.
  Origineel: La civilización no es más que el esfuerzo por reducir el uso de la fuerza hasta el último recurso.
  Bron: toegeschreven
 • Victor Hugo
  Victor Hugo
  Frans schrijver 1802-1885
  Victor Hugo
  - +
  +5
  Overal waar de doodstraf veel voorkomt, domineert de barbarij; overal waar de doodstraf zeldzaam is, heerst de beschaving.
  Origineel: Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine; partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne.
  Bron: Actes et Paroles
 • J.W.F. Werumeus Buning
  J.W.F. Werumeus Buning
  Nederlands dichter en schrijver 1891-1958
  J.W.F. Werumeus Buning
  - +
  +5
  Wijn is de bloem in het knoopsgat van de beschaving.
 • Richard Rorty
  Richard Rorty
  Amerikaans filosoof 1931-2007
  Richard Rorty
  - +
  +4
  Beschaving is het vermogen vernedering op te merken als die zich voordoet en de bereidheid de vernedering van anderen te helpen voorkomen.
 • François Guizot
  François Guizot
  Frans politicus en historicus 1787-1874
  François Guizot
  - +
  +4
  De muziek geeft aan de ziel een ware innerlijke beschaving en maakt een deel uit van de opvoeding van een volk.
  Origineel: La musique donne à l'âme une véritable culture intérieure et fait partie de l'éducation du peuple.
  Bron: toegeschreven
 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  Nederlands letterkundige en filosoof 1863-1944
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +4
  De ontwikkeling der beschaving heeft een menigte behoeften in het leven geroepen, zonder daarmede nog de hulpmiddelen te verschaffen om te allen tijde aan die behoeften te kunnen voldoen.
  Bron: Sociale Ethiek
Alle beschaving citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 3)