Citaten met bewegingen

Citaten 1 t/m 8 van 8.

1
 • Geert Mak
  Geert Mak
  Nederlands jurist, journalist en auteur 1946-
  Geert Mak
  - +
  +5
  Grote bewegingen in de geschiedenis worden meestal slechts vanaf de rand meebeleefd, in de marge van het dagelijks bestaan, en wie kan, gaat er met zijn rug naartoe zitten. De kranten melden keurig wat later in de geschiedenisboekjes komt te staan, de feiten lijken onontkoombaar, maar toch probeert iedereen er uit alle macht aan te ontsnappen, zoals de tuinman aan de Dood.
  Bron: De eeuw van mijn vader p. 221
 • Louis Paul Boon
  Louis Paul Boon
  Vlaams schrijver en journalist 1912-1979
  Louis Paul Boon
  - +
   0
  Bij al die revolutionaire bewegingen is voor mij een waarschuwend teken als de arbeidersmassa er niet achter staat. De arbeider kijkt nog steeds iets verder dan zijn neus lang is.
 • Bernardus van Clairvaux
  Bernardus van Clairvaux
  Frans abt 1090-1153
  Bernardus van Clairvaux
  - +
   0
  De bewegingen van de uiterlijke mens onthullen de veranderingen die zich in de innerlijke mens hebben voorgedaan.
  Origineel: Les mouvements de l'homme extérieur vous révèlent les changements survenus dans l'homme intérieur.
  Bron: Traité des divers degrés de l'humilité et de l'orgueil
 • Jozsef Eötvös
  Jozsef Eötvös
  Hongaars schrijver en staatsman 1813-1871
  Jozsef Eötvös
  - +
   0
  Het bewustzijn te staan voor een publiek dat elk onzer bewegingen opmerkzaam gadeslaat, maakt dat iedereen in meerdere of mindere mate komedie speelt.
 • Stefan Zweig
  Stefan Zweig
  Oostenrijkse schrijver en journalist 1881-1942
  Stefan Zweig
  - +
   0
  Het blijft een onweerlegbare wet van de geschiedenis dat juist tijdgenoten, zelfs niet in hun vroegste begin, de grote bewegingen die hun tijd bepalen, kunnen herkennen.
  Origineel: Es bleibt ein unumstößliches Gesetz der Geschichte, dass sie gerade den Zeitgenossen versagt, die großen Bewegungen, die ihre Zeit bestimmen, schon in ihren ersten Anfängen zu erkennen.
  Bron: De wereld van gisteren (1942)
 • Umberto Eco
  Umberto Eco
  Italiaans schrijver en criticus 1932-2016
  Umberto Eco
  - +
   0
  Men kan zeggen dat het Italiaanse fascisme de eerste rechtse dictatuur was die een Europees land domineerde, en dat alle soortgelijke bewegingen vervolgens een soort gemeenschappelijk archetype vonden in het Mussolini-regime.
  Origineel: Si può dire che il fascismo italiano sia stata la prima dittatura di destra che abbia dominato un paese europeo, e che tutti i movimenti analoghi abbiano trovato in seguito una sorta di archetipo comune nel regime di Mussolini.
  Bron: Il fascismo eterno
 • E. von Feuchtersleben
  E. von Feuchtersleben
  Oostenrijks dichter, filosoof en geneeskundige 1806-1849
  E. von Feuchtersleben
  - +
   0
  Ware rust is niet afwezigheid van beweging, het is evenwicht in de bewegingen.
  Origineel: Wahre Ruhe ist nicht Mangel an Bewegung, sie ist Gleichgewicht der Bewegungen.
  Bron: Diätetik der Seele
 • George Crabbe
  George Crabbe
  Engels dichter, predikant en chirurg 1745-1832
  George Crabbe
  - +
   0
  Ze had zulk een harmonie in haar bewegingen, haar spraak en haar voorkomen, dat zij, zonder schoonheid, meer was dan schoon.
1
Alle bewegingen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.