Citaten van eenvoudig

Citaten 11 t/m 20 van 112.

 • Rémy Montalée
  Rémy Montalée
  Frans toneelschrijver 19e eeuw
  Rémy Montalée
  - +
  +16
  De grote gedachten zijn eenvoudig.
  Bron: Pensées 171
 • Gerrit Komrij
  Gerrit Komrij
  Nederlands schrijver 1944-2012
  Gerrit Komrij
  - +
  +15
  Er bestaan, dat is waar, goede en slechte recensenten. Maar ook hier ligt 't heel eenvoudig: een goede recensent is er een die goed schrijft, een slechte een die slecht schrijft. Anders niet. Maar wat zijn hun oordelen dan waard? Doorgaans niets.
  Bron: Averechts (1980)
 • Dwight L. Moody
  Dwight L. Moody
  Amerikaans evangelist en uitgever 1837-1899
  Dwight L. Moody
  - +
  +13
  Geloof maakt alle dingen mogelijk... liefde maakt alle dingen eenvoudig.
  Origineel: Faith makes all things possible... love makes all things easy.
 • Epicurus
  Epicurus
  Grieks filosoof c.341-270 BC
  Epicurus
  - +
  +13
  Wennen aan een eenvoudig en sober voedingspatroon draagt bij tot de gezondheid. Het zorgt ervoor dat een mens opgewassen is tegen de ontberingen waarmee het leven ons onvermijdelijk confronteert en het maakt dat wij stevig in onze schoenen staan wanneer wij na tijden van gebrek op overvloed stuiten.
 • Simon Carmiggelt
  Simon Carmiggelt
  Nederlands schrijver 1913-1987
  Simon Carmiggelt
  - +
  +12
  Kunstenaar is nog de enige onbeschermde titel in ons diplomaland. Je kunt het van de ene op de andere dag worden, door een eenvoudig wilsbesluit.
 • Lucretius
  Lucretius
  Romeins dichter en filosoof c.95-55 BC
  Lucretius
  - +
  +11
  Het is grote rijkdom, eenvoudig en rustig te leven.
 • John Erskine
  John Erskine
  Amerikaans pedagoog, auteur en pianist 1879-1951
  John Erskine
  - +
  +10
  Eenvoudig gezegd, een leider is iemand die weet waar hij heen wil, opstaat, en gaat.
  Origineel: In simplest terms, a leader is one who knows where he wants to go, and gets up, and goes.
  Bron: The complete life (1943)
 • Ralph Waldo Emerson
  Ralph Waldo Emerson
  Amerikaans dichter en filosoof 1803-1882
  Ralph Waldo Emerson
  - +
  +9
  De waarheid is ons te eenvoudig; wij houden niet van hen, die onze illusies ontmaskeren.
 • Henry David Thoreau
  Henry David Thoreau
  Amerikaans schrijver 1817-1862
  Henry David Thoreau
  - +
  +9
  Versimpel je leven. Verspil geen jaren aan het worstelen met dingen die onbelangrijk zijn. Belast jezelf niet met bezittingen. Hou je behoeften en wensen eenvoudig en geniet van wat je hebt. Raak je gemoedsrust niet kwijt door achterom te kijken en je zorgen te maken over het verleden. Leef in het heden. Maak het jezelf gemakkelijker.
  Origineel: Simplify your life. Don't waste the years struggling for things that are unimportant. Don't burden yourself with possessions. Keep your needs and wants simple and enjoy what you have. Don't destroy your peace of mind by looking back, worrying about the past. Live in the present. Simplify!
 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  Frans wis- en natuurkundige en filosoof 1623-1662
  Blaise Pascal
  - +
  +9
  We stellen ons Plato en Aristoteles altijd voor in academische gewaden maar het waren geschikte kerels die met hun vrienden plezier maakten zoals ieder ander. En toen ze voor hun genoegen hun wetten en hun staatskunde opschreven, was dat voor hen een spel. Dat was het minst ernstige en minst filosofische aspect van hun leven; het meest filosofische was eenvoudig en rustig te leven.
  Origineel: On ne s'imagine d'ordinaire Platon et Aristote qu'avec de grandes robes, et comme des personnages toujours graves et sérieux. C'étaient d'honnêtes gens, qui riaient comme les autres avec leurs amis. et quand ils ont fait leurs lois et leurs traités de politique, ç'a été en se jouant, et pour se divertir. C'était la partie la moins philosophe et la moins sérieuse de leur vie. La plus philosophe était de vivre simplement et tranquillement.
  Bron: Pensées #322
Alle eenvoudig citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 2)