Citaten van eeuwige

Citaten 41 t/m 50 van 69.

 • Johann Wolfgang von Goethe
  Johann Wolfgang von Goethe
  Duits schrijver en dichter 1749-1832
  Johann Wolfgang von Goethe
  - +
  +1
  Gij zult ontberen! Dat is het eeuwige lied, dat ieder schor in de oren klinkt, heel ons leven lang, elk uur.
  Origineel: Entbehren sollst du! sollst entbehren! Das ist der ewige Gesang, Der jedem an die Ohren klingt, Den, unser ganzes Leben lang, Uns heiser jede Stunde singt.
  Bron: Faust I Studierzimmer
 • Jean Giraudoux
  Jean Giraudoux
  Frans schrijver 1882-1944
  Jean Giraudoux
  - +
  +1
  Het geloof in God is als het eeuwige begin van liefde, dat wil zeggen, in stilte.
  Origineel: La croyance en Dieu est l’éternel début d’un amour, c’est-à-dire, un silence.
  Bron: Littérature Dieu et littérature, p.155
 • Joseph Victor von Scheffel
  Joseph Victor von Scheffel
  Duits dichter en romanschrijver 1826-1886
  Joseph Victor von Scheffel
  - +
  +1
  Ik stel mij God voor, sprak de mug, vele duizenden malen groter dan ik; in de eeuwige glans en eeuwig geluk gonzend, danst hij en koestert hij zich in de zon.
  Origineel: Ich denke Gott mir, sprach die Mücke, viel tausendmal so groß wie mich; in ewigem Glanz, in ewigem Glücke susurrend tanzt und sonnt er sich.
  Bron: Der Trompeter von Säckingen Lieder des Katers. Voor de volledige tekst zie: gutenberg.spiegel.de
 • Anne Brontë
  Anne Brontë
  Brits schrijfster 1820-1849
  Anne Brontë
  - +
  +1
  Niemand kan gelukkig zijn in eeuwige eenzaamheid.
  Origineel: No one can be happy in eternal solitude.
  Bron: The Tenant of Wildfell Hall (1848) ch. VII
 • Kardinaal von Faulhaber
  Kardinaal von Faulhaber
  Duits aartsbisschop en kardinaal 1869-1952
  Kardinaal von Faulhaber
  - +
  +1
  Sterven is geen eeuwige scheiding. Op een betere dag zal er een reünie zijn.
  Origineel: Sterben ist kein ewiges Getrenntwerden. Es gibt ein Wiedersehen an einem helleren Tage.
 • Oscar Wilde
  Oscar Wilde
  Iers schrijver 1854-1900
  Oscar Wilde
  - +
  +1
  Totaal vrij zijn en tegelijkertijd volstrekt overheerst worden door de wet is de eeuwige paradox in een mensenleven, die we ons elk moment bewust zijn.
  Origineel: To be entirely free, and at the same time entirely dominated by law, is the eternal paradox of human life that we realise at every moment.
 • Karl Kraus
  Karl Kraus
  Oostenrijks schrijver en dichter 1874-1936
  Karl Kraus
  - +
  +1
  Voor alle dingen moet men de tijd nemen, behalve voor de eeuwige.
  Origineel: Zu allen Dingen lasse man sich Zeit; nur nicht zu den ewigen.
  Bron: Sprüche und Widersprüche (1909)
 • Stephen Hawking
  Stephen Hawking
  Brits fysicus en cosmoloog 1942-2018
  Stephen Hawking
  - +
  +1
  Zwarte gaten zijn niet zo zwart als ze beschreven zijn. Het zijn niet de eeuwige gevangenissen zoals we lang dachten. Er kunnen dingen uit een zwart gat ontsnappen, naar buiten toe, en misschien naar een ander universum. Dus als je je ooit voelt alsof je in een zwart gat bevindt, geef niet op. Er is een uitweg.
  Origineel: Black holes ain't as black as they are painted. They are not the eternal prisons they were once thought. Things can get out of a black hole, both to the outside, and possibly to another universe. So if you feel you are in a black hole, don't give up. There's a way out.
  Bron: BBC Radio (2015) Reith Lecture 2
 • Huang Po
  Huang Po
  Chinees Zen meester ? - 849
  Huang Po
  - +
   0
  Als je met je bewustzijn begrippen schept, stap je buiten het wezenlijke en hecht je aan vormen. De Eeuwige Levende Boeddha is geen Boeddha van vorm of gebondenheid.
 • Jean Rhys
  Jean Rhys
  Brits-Caraïbisch schrijfster 1890-1979
  Jean Rhys
  - +
   0
  De eeuwige drang om mooi te willen zijn en de wens bemind te worden, dat is de echte vloek van Eva.
  Origineel: The perpetual hunger to be beautiful and that thirst to be loved which is the real curse of Eve.
  Bron: The Collected Short Stories (1987) The Left Bank
Alle eeuwige citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 5)