Citaten van eigenbelang

 • De werkelijke waarde van een mens kan worden gevonden in de mate waarin hij bevrijding van zijn eigenbelang heeft bereikt.
 • Het eigenbelang spreekt alle talen en speelt alle rollen, zelfs die van de onbaatzuchtige.
 • Het eigenbelang verblindt sommige mensen en maakt anderen helderziend.
 • Een edelmoedig man geeft zijn zegen en overweegt niet lang of hij daar wel baat bij zal vinden; een daad immers die omwille van eigenbelang werd gesteld is slechts handel, geen edelmoedigheid.
 • Er bestaan twee hefbomen om de mens in beweging te brengen: vrees en eigenbelang.
 • Niet ieder heeft genoeg verstand om uit eigenbelang te handelen, maar ieder heeft weinig genoeg verstand om uit ijdelheid te handelen.
 • Het is niet vanwege de goedheid van de slager, de brouwer of de bakker dat wij ons eten verwachten, maar vanwege hun eigenbelang.
 • Het geweten spreekt, maar het eigenbelang schreeuwt.
 • Een mens laat zich slechts door eigenbelang leiden, hij wordt door een onzichtbare hand geleid iets na te streven dat buiten zijn bedoelingen ligt.
+6

Citaten 1 t/m 10 van 26.

 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +154
  De werkelijke waarde van een mens kan worden gevonden in de mate waarin hij bevrijding van zijn eigenbelang heeft bereikt.
  Origineel: The true value of a human being is determined primarily by the measure and the sense in which he has attained to liberation from the self.
  Bron: The World As I See It (1949) Good and Evil
 • Napoleon Bonaparte
  Napoleon Bonaparte
  Frans staatsman en keizer 1769-1821
  Napoleon Bonaparte
  - +
  +34
  Er bestaan twee hefbomen om de mens in beweging te brengen: vrees en eigenbelang.
  Origineel: Il existe deux leviers pour faire bouger un homme, la peur et l'intérêt personnel.
 • Adam Smith
  Adam Smith
  Engels econoom 1723-1790
  Adam Smith
  - +
  +28
  Het is niet vanwege de goedheid van de slager, de brouwer of de bakker dat wij ons eten verwachten, maar vanwege hun eigenbelang.
  Origineel: It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest.
  Bron: Wealth of Nations (1776) Bk.1, ch.2
 • Meester Eckhart
  Meester Eckhart
  Duits mysticus 1260-1328
  Meester Eckhart
  - +
  +15
  Veel mensen willen God aankijken met de ogen waarmee ze een koe aankijken, en ze willen van God houden zoals ze van een koe houden. Daarvan hou je wegens de melk en de kaas en omwille van je eigen nut. Zo doen ook al die mensen die van God houden om uiterlijke rijkdom en innerlijke troost; die houden niet echt van God, maar van hun eigenbelang.
 • Francois de la Rochefoucauld
  Francois de la Rochefoucauld
  Frans schrijver 1613-1680
  Francois de la Rochefoucauld
  - +
  +5
  De deugden verliezen zich in het eigenbelang evenals de rivieren zich in de zee verliezen.
  Origineel: Les vertus se perdent dans l'intérêt comme les fleuves se perdent dans la mer.
  Bron: Maximes et Réflexions morales #122
 • Adam Smith
  Adam Smith
  Engels econoom 1723-1790
  Adam Smith
  - +
  +5
  Een mens laat zich slechts door eigenbelang leiden, hij wordt door een onzichtbare hand geleid iets na te streven dat buiten zijn bedoelingen ligt.
  Origineel: He intends only his own gain, and he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention
  Bron: Wealth of Nations (1776) Bk. IV, ch.2
 • Jean Antoine Petit-Senn
  Jean Antoine Petit-Senn
  Frans dichter 1792-1870
  Jean Antoine Petit-Senn
  - +
  +5
  Het geweten spreekt, maar het eigenbelang schreeuwt.
  Origineel: La conscience parle, mais l'intérêt crie.
  Bron: Bluettes et boutades p.88
 • Francois de la Rochefoucauld
  Francois de la Rochefoucauld
  Frans schrijver 1613-1680
  Francois de la Rochefoucauld
  - +
  +4
  Het eigenbelang verblindt sommige mensen en maakt anderen helderziend.
  Origineel: L’intérêt, qui aveugle les uns, fait la lumière des autres.
  Bron: Maximes et Réflexions morales #40
 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  Frans wis- en natuurkundige en filosoof 1623-1662
  Blaise Pascal
  - +
  +4
  Ons eigenbelang is een prachtig werktuig om ons op aangename wijze zand in de ogen te strooien.
  Origineel: Notre intérêt personnel est un merveilleux outil pour nous jeter de la poudre aux yeux d'une manière agréable
  Bron: toegeschreven
 • Francois de la Rochefoucauld
  Francois de la Rochefoucauld
  Frans schrijver 1613-1680
  Francois de la Rochefoucauld
  - +
  +2
  Het eigenbelang spreekt alle talen en speelt alle rollen, zelfs die van de onbaatzuchtige.
  Origineel: L’intérêt parle toutes sortes de langues, et joue toutes sortes de personnages, même celui de désintéressé.
  Bron: Maximes et Réflexions morales #39
Alle eigenbelang citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.