Citaten van gegeten

 • Men kent een vriend pas nadat men veel zout met hem heeft gegeten.

Citaten 1 t/m 10 van 12.

 • Aristoteles
  Aristoteles
  Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.
  Aristoteles
  - +
  +103
  Men kent een vriend pas nadat men veel zout met hem heeft gegeten.
 • Alphonse Karr
  Alphonse Karr
  Frans schrijver en redacteur van Le Figaro 1808-1890
  Alphonse Karr
  - +
  +21
  De vrouw heeft in het aards paradijs de appel van de boom van kennis van goed en kwaad 10 minuten eerder gegeten dan de man. Sindsdien heeft ze altijd die 10 minuten voorsprong behouden.
  Origineel: La femme, dans ce paradis terrestre, a mordu le fruit de l'arbre de la connaissance dix minutes avant l'homme. Depuis elle a toujours gardé ces dix minutes d'avance.
  Bron: toegeschreven
 • Sir Walter Scott
  Sir Walter Scott
  Brits schrijver en dichter 1771-1832
  Sir Walter Scott
  - +
  +7
  Vlees dat gegeten wordt zonder vrolijkheid of muziek wordt slecht verteerd.
  Origineel: Meat eaten without either mirth or music is ill of digestion.
  Bron: The Monastery (1820)
 • Saädi
  Saädi
  Perzisch dichter 1200-1292
  Saädi
  - +
  +2
  Breek de tak niet nadat je de vruchten hebt gegeten.
 • Wolfgang Eschker
  Wolfgang Eschker
  Duits schrijver en aforist 1941-
  Wolfgang Eschker
  - +
  +1
  De vrucht die hij van de Boom der Kennis heeft gegeten moet nog onrijp zijn geweest.
  Origineel: Das Obst, das er vom Baum der Erkenntnis gegessen hatte, muss noch unreif gewesen sein.
 • Jaap Dieleman
  Jaap Dieleman
  Nederlands kunstenaar
  Jaap Dieleman
  - +
   0
  Alles smaakt voor wie honger heeft, zorg daarom dat je goed gegeten hebt.
 • Erasmus Darwin
  Erasmus Darwin
  Engels arts, grootvader Charles Darwin 1731-1802
  Erasmus Darwin
  - +
   0
  Dat is de toestand van de organische natuur! Wiens eerste wet in de woorden 'Eten of gegeten worden!' uitgedrukt kan worden, en wat een groot slachthuis lijkt te zijn, een algemeen toonbeeld van roofzucht en onrecht!
  Origineel: Such is the condition of organic nature! whose first law might be expressed in the words 'Eat or be eaten!' and which would seem to be one great slaughter-house, one universal scene of rapacity and injustice!
  Bron: Phytologia; Or, The Philosophy of Agriculture and Gardening (1800) p.556
 • G. C. Lichtenberg
  G. C. Lichtenberg
  Duits schrijver en natuurkundige 1742-1799
  G. C. Lichtenberg
  - +
   0
  Ik heb heel duidelijk bij mij waargenomen dat ik dikwijls een andere mening heb wanneer ik lig, dan wanneer ik sta, vooral wanneer ik weinig heb gegeten en mij afgemat voel.
  Origineel: Ich habe es sehr deutlich bemerkt: Ich habe oft die Meinung, wenn ich liege, und eine andere, wenn ich stehe. Zumal wenn ich wenig gegessen habe und matt bin.
  Bron: Vermischte Schriften
 • Gustave Flaubert
  Gustave Flaubert
  Frans schrijver 1821-1880
  Gustave Flaubert
  - +
   0
  Ik heb weinig gegeten, maar heel wat herkauwd.
  Origineel: Car j'ai peu mangé, mais considérablement ruminé.
  Bron: Correspondance Brief aan mevrouw Leroyer de Chantepie, 18-03-1857
 • Multatuli
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887
  Multatuli
  - +
   0
  Men kan evenmin iets goeds voortbrengen door 't volgen van modellen, als zich voeden met de spijs die 'n ander gegeten heeft.
Alle gegeten citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.