Citaten van geneigd

 • Als een hamer het enige gereedschap is waarover je beschikt, ben je geneigd ieder probleem als een spijker te zien.

Citaten 1 t/m 10 van 40.

 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  Frans wis- en natuurkundige en filosoof 1623-1662
  Blaise Pascal
  - +
  +36
  De mens is altijd geneigd te ontkennen al wat hem onbegrijpelijk is.
  Origineel: Il est toujours disposé à nier tout ce qui lui est incompréhensible.
  Bron: De l’esprit géométrique § 26-27
 • Abraham H. Maslow
  Abraham H. Maslow
  Amerikaans psycholoog 1908-1970
  Abraham H. Maslow
  - +
  +24
  Als een hamer het enige gereedschap is waarover je beschikt, ben je geneigd ieder probleem als een spijker te zien.
  Origineel: If you only have a hammer, you tend to see every problem as a nail.
 • Wystan Hugh Auden
  Wystan Hugh Auden
  Amerikaans dichter 1907-1973
  Wystan Hugh Auden
  - +
  +5
  Analyseert een succesrijk schrijver de oorzaken van zijn succes, dan is hij in het algemeen geneigd het talent waarmee hij werd geboren onder te waarderen, en zijn bekwaamheid om dat talent te exploiteren te overschatten.
  Origineel: When a succesful author analyzes the reasons for his success, he generally underestimates the talent he was born with, and overestimates his skill in employing it.
  Bron: The dyer's hand and other essays
 • Augustus William Hare
  Augustus William Hare
  Engels historicus en aforismenschrijver 1792-1834
  Augustus William Hare
  - +
  +5
  Vertrouw nooit iemand, die anderen niet vertrouwt. Wie geneigd is tot achterdocht zoekt meestal in zijn naaste wat hij in zichzelf ziet. Evenals voor de reine alles rein is, zo is voor de onreine alles onrein.
  Origineel: Never put much confidence in such as put no confidence in others. A man prone to suspect evil is mostly looking in his neighbour for what he sees in himself. As to the pure all things are pure, even so to the impure all things are impure.
  Bron: Guesses at Truth (1827)
 • Abraham Lincoln
  Abraham Lincoln
  Amerikaans staatsman en president (16e) 1809-1865
  Abraham Lincoln
  - +
  +4
  Ik ben eerder geneigd om te zwijgen.
  Origineel: I am rather inclined to silence.
 • Claude Monet
  Claude Monet
  Frans impressionistisch schilder 1840-1926
  Claude Monet
  - +
  +4
  Ik ben van nature altijd geneigd om alles wat ik gemaakt hebt slecht te vinden en evenzo, wanneer ik aan iets nieuws begin altijd te denken dat het geheel volmaakt zal worden: illusies, pogingen die vaak tegenvallen, maar dat kan mij niet afschrikken.
 • Gaby van den Berghe
  Gaby van den Berghe
  Nederlands journalist en auteur
  Gaby van den Berghe
  - +
  +2
  Als men sommige boeken gelezen heeft, is men geneigd om een vereniging op te richten ter bevordering van het analfabetisme.
 • Oscar Wilde
  Oscar Wilde
  Iers schrijver 1854-1900
  Oscar Wilde
  - +
  +2
  De reden waarom we geneigd zijn zoveel goeds over de anderen te denken is dat we bang zijn voor onszelf.
 • Louis Paul Boon
  Louis Paul Boon
  Vlaams schrijver en journalist 1912-1979
  Louis Paul Boon
  - +
  +2
  Men is wel geneigd te zeggen dat de appel niet ver van de boom valt, maar het bestaat toch niet dat de appel juist dezelfde boom wordt?
 • Nicolas Malebranche
  Nicolas Malebranche
  Frans filosoof 1638-1715
  Nicolas Malebranche
  - +
  +2
  Zwakke mensen zijn het meest geneigd tot verdriet en wanhoop.
  Origineel: Les gens faibles sont les plus susceptibles à la tristesse et au désespoir.
  Bron: De zoektocht naar de waarheid (1675)
Alle geneigd citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.