Citaten van genialiteit

 • Regels en modellen vernietigen genialiteit en kunst.
 • Ik zou niet kunnen zeggen of genialiteit erfelijk is, want ik heb geen kinderen.
 • Genialiteit is een vorm van domheid. Het enige wat je ervoor moet doen is zonder na te denken grote keuzes maken.
 • Volkomen losmaking van het verstand van de wil en zijn dienst is wat het genie vóór heeft. Genialiteit is objectiviteit.
 • Genialiteit kent zijn beperkingen, maar domheid is niet op die manier gehandicapt.
+2

Citaten 1 t/m 10 van 28.

 • Elke intelligente idioot kan dingen groter, complexer en gewelddadiger maken maar het heeft een vleug genialiteit en moed nodig om de tegenovergestelde richting op te gaan.
  Origineel: Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius—and a lot of courage to move in the opposite direction.
  Bron: Small is Beautiful
 • Elbert Hubbard
  Elbert Hubbard
  Amerikaans schrijver en uitgever 1859-1915
  Elbert Hubbard
  - +
  +7
  Genialiteit kent zijn beperkingen, maar domheid is niet op die manier gehandicapt.
  Origineel: Genius may have its limitations, but stupidity is not thus handicapped.
 • Ernest Renan
  Ernest Renan
  Frans schrijver en criticus 1823-1892
  Ernest Renan
  - +
  +7
  Het was door deze Arabische vertalingen van oude wetenschapswerken en de Griekse filosofie dat Europa de gisting van de oude traditie ontving die noodzakelijk was voor de bloei van zijn genialiteit.
  Origineel: Ce fut par ces traductions arabes des ouvrages de science et de philosophie grecque que l'Europe reçut le ferment de tradition antique nécessaire à l'éclosion de son génie.
  Bron: Lezing gegeven in de Sorbonne (1883)
 • Arthur Japin
  Arthur Japin
  Nederlands schrijver en acteur 1956-
  Arthur Japin
  - +
  +6
  Genialiteit is een vorm van domheid. Het enige wat je ervoor moet doen is zonder na te denken grote keuzes maken.
  Bron: Vaslav (2010)
 • Napoleon Bonaparte
  Napoleon Bonaparte
  Frans staatsman en keizer 1769-1821
  Napoleon Bonaparte
  - +
  +5
  Genialiteit biedt geen garantie tegen de ellende van het leven.
  Origineel: Le génie ne garantit pas des misères de la vie.
  Bron: Maximes de guerre et pensées #184
 • Oscar Wilde
  Oscar Wilde
  Iers schrijver 1854-1900
  Oscar Wilde
  - +
  +5
  Ik heb niks om aan te geven, behalve mijn genialiteit.
  Origineel: I have nothing to declare except my genius.
 • Marcel Achard
  Marcel Achard
  Frans schrijver 1899-1974
  Marcel Achard
  - +
  +5
  Sommige mensen geloven dat genialiteit erfelijk is. De anderen hebben geen kinderen.
  Origineel: Certains croient que le génie est héréditaire. Les autres n'ont pas d'enfants.
  Bron: toegeschreven
 • William Blake
  William Blake
  Engels dichter, tekenaar en kunstschilder 1757-1827
  William Blake
  - +
  +4
  Door verbetering ontstaan rechte wegen, maar de bochtige wegen zonder verbetering zijn de wegen van genialiteit.
  Origineel: Improvement makes strait roads, but the crooked roads without Improvement, are roads of Genius.
  Bron: The Complete Poetry and Prose of William Blake
 • Walter Savage Landor
  Walter Savage Landor
  Brits dichter 1775-1864
  Walter Savage Landor
  - +
  +2
  Als er geen leugens in de wereld waren, zou er geen twijfel zijn; als er geen twijfel was, zou er geen onderzoek zijn; zonder onderzoek geen wijsheid, geen kennis, geen genialiteit.
  Origineel: If there were no falsehood in the world, there would be no doubt, if there were no doubt, there would be no inquiry; if no inquiry, no wisdom, no knowledge, no genius.
  Bron: Imaginary Conversations (1829) Epicurus, Leontien and Ternissa
 • Immanuel Kant
  Immanuel Kant
  Duits filosoof 1724-1804
  Immanuel Kant
  - +
  +2
  Genialiteit is het talent om dat uit te vinden wat niet onderwezen of geleerd kan worden.
  Origineel: Genie ist das Talent der Erfindung dessen, was nicht gelehrt oder gelernt werden kann.
  Bron: Anthropologie in pragmatischer hinsicht (1798)
Alle genialiteit citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.