Citaten van gezondheid

Citaten 61 t/m 70 van 101.

 • Michèle Morgan
  Michèle Morgan
  Frans actrice 1920-2016
  Michèle Morgan
  - +
  +1
  Geluk bestaat. Het zit in liefde, gezondheid, vrede, materiële troost, kunst, natuur en nog duizenden plekken.
  Origineel: Le bonheur existe. Il est dans l'amour, la santé, la paix, le confort matériel, les arts, la nature et encore à des milliers d'endroits.
  Bron: Pourquoi pas le bonheur? (1979)
 • Fanny Lewald
  Fanny Lewald
  Duits schrijfster 1811-1889
  Fanny Lewald
  - +
  +1
  Gezondheid is het geluk, zegt de zieke - rijkdom is het geluk, zegt de armoedige, wijsheid is het geluk, zegt de filosoof - en ze hebben allen gelijk. Maar het ongeluk is vast en zeker, het niet bereiken kunnen wat men nodig heeft.
  Origineel: Gesundheit ist Glück, so sagt der Kranke – Reichtum ist Glück, sagt der Arme, Weisheit ist Glück, sagt der Philosoph – und sie haben alle Recht. Unglück aber ist gewiß, das nicht erreichen zu können, was man bedarf.
 • Hannah Green
  Hannah Green
  Amerikaans schrijfster (ps. van Joanne Greenberg) 1932-
  Hannah Green
  - +
  +1
  Gezondheid is niet enkel de afwezigheid van ziektes.
  Origineel: Health is not simply the absence of sickness.
 • Jacques Normand
  Jacques Normand
  Frans schrijver, dichter en journalist 1848-1931
  Jacques Normand
  - +
  +1
  Gezondheid, liefde, geld, eer: de vier hoofdpunten van het leven.
  Origineel: La santé, l’amour, l’argent, l’honneur: les quatre points cardinaux de la vie.
  Bron: Pensées (1911)
 • Yehudi Menuhin
  Yehudi Menuhin
  Amerikaans/Brits violist, altviolist en dirigent 1916-1999
  Yehudi Menuhin
  - +
  +1
  Het is misschien de grootste prestatie van het leven om op hoge leeftijd te leven, je verstand te behouden, je gevoel voor humor, je gezondheid en je charme.
  Origineel: It is perhaps life's greatest accomplishment to live to old age, maintaining one's wits, one's sense of humor, one's health, and one's charm.
  Bron: Unfinished Journey (1977)
 • Emile Zola
  Emile Zola
  Frans schrijver 1840 - 1902
  Emile Zola
  - +
  +1
  Het is niet waar, dat de arbeid aan de mensen als straf voor de zonde is opgelegd; het is integendeel een eer, een adel, het kostbaarste goed, de vreugde, de gezondheid, de kracht, de ziel der wereld zelf, die altijd de toekomst baart en schept.
  Origineel: Il n'est pas vrai que le travail soit imposé aux hommes en châtiment du péché; il est au contraire un honneur, une noblesse, le plus précieux des biens, la joie, la santé, la force, l'âme même du monde, qui toujours est en labeur, en création du futur.
  Bron: Fécondité 746
 • John Dryden
  John Dryden
  Engels dichter en toneelschrijver 1631-1700
  John Dryden
  - +
  +1
  Iemand kan naar de hemel gaan zonder zijn gezondheid, zonder rijkdom, zonder eer, zonder geleerdheid, zonder vrienden; maar hij kan daar nooit heen gaan zonder Christus.
  Origineel: A man may go to heaven without health, without riches, without honors, without learning, without friends; but he can never go there without Christ.
  Bron: In: Josiah Hotchkiss Gilbert - Dictionary of Burning Words of Brilliant Writers (1895)
 • Voltaire
  Voltaire
  Frans schrijver en filosoof (ps. van François Marie Arouet) 1694-1778
  Voltaire
  - +
  +1
  Ik besloot gelukkig te zijn, omdat het goed voor je gezondheid is.
  Origineel: J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé.
  Bron: Brief aan de abt Trublet 27 april 1761
 • Edgar Allan Poe
  Edgar Allan Poe
  Amerikaans dichter, schrijver en criticus 1809-1845
  Edgar Allan Poe
  - +
  +1
  Ik werd krankzinnig, met lange intervallen van afschuwelijke geestelijke gezondheid.
  Origineel: I became insane, with long intervals of horrible sanity.
 • Jacques Normand
  Jacques Normand
  Frans schrijver, dichter en journalist 1848-1931
  Jacques Normand
  - +
  +1
  In de jeugd lijkt gezondheid een recht te zijn; op middelbare leeftijd een gunst; op hoge leeftijd, een verrassing.
  Origineel: Dans la jeunesse, la santé semble un dû ; dans l’âge mûr, une faveur ; dans la vieillesse, une surprise.
  Bron: Pensées (1911) p.84
Alle gezondheid citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 7)