Citaten van gezondheid

Citaten 61 t/m 70 van 101.

 • Emile Zola
  Emile Zola
  Frans schrijver 1840 - 1902
  Emile Zola
  - +
  +1
  Het is niet waar, dat de arbeid aan de mensen als straf voor de zonde is opgelegd; het is integendeel een eer, een adel, het kostbaarste goed, de vreugde, de gezondheid, de kracht, de ziel der wereld zelf, die altijd de toekomst baart en schept.
  Origineel: Il n'est pas vrai que le travail soit imposé aux hommes en châtiment du péché; il est au contraire un honneur, une noblesse, le plus précieux des biens, la joie, la santé, la force, l'âme même du monde, qui toujours est en labeur, en création du futur.
  Bron: Fécondité 746
 • Voltaire
  Voltaire
  Frans schrijver en filosoof (ps. van François Marie Arouet) 1694-1778
  Voltaire
  - +
  +1
  Ik besloot gelukkig te zijn, omdat het goed voor je gezondheid is.
  Origineel: J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé.
  Bron: Brief aan de abt Trublet 27 april 1761
 • Edgar Allan Poe
  Edgar Allan Poe
  Amerikaans dichter, schrijver en criticus 1809-1845
  Edgar Allan Poe
  - +
  +1
  Ik werd krankzinnig, met lange intervallen van afschuwelijke geestelijke gezondheid.
  Origineel: I became insane, with long intervals of horrible sanity.
 • Jacques Normand
  Jacques Normand
  Frans schrijver, dichter en journalist 1848-1931
  Jacques Normand
  - +
  +1
  In de jeugd lijkt gezondheid een recht te zijn; op middelbare leeftijd een gunst; op hoge leeftijd, een verrassing.
  Origineel: Dans la jeunesse, la santé semble un dû ; dans l’âge mûr, une faveur ; dans la vieillesse, une surprise.
  Bron: Pensées (1911) p.84
 • Albert Camus
  Albert Camus
  Frans schrijver, essayist en Nobelprijswinnaar literatuur (1956) 1913-1960
  Albert Camus
  - +
  +1
  In dit nieuwe jaar vragen we niet veel: enkel werk en gezondheid.
  Origineel: En cette nouvelle année, on ne demande pas grand-chose: du travail et de la santé.
  Bron: Carnets I
 • Michel Tournier
  Michel Tournier
  Frans schrijver 1924-
  Michel Tournier
  - +
  +1
  In goede gezondheid verkeren, dat is het ongestraft misbruik kunnen maken van je gezondheid.
  Origineel: Être en bonne santé, c'est pouvoir abuser de sa santé impunément.
  Bron: Le miroir des idées (1994)
 • Anthelme Brillat Savarin
  Anthelme Brillat Savarin
  Frans politicus en advocaat 1755-1826
  Anthelme Brillat Savarin
  - +
  +1
  Mensen die geregeld chocolade drinken, onderscheiden zich door hun goede gezondheid en hun weerstand tegen allerlei kleine ziektes die de rust van het leven verstoren.
  Origineel: Les personnes qui boivent régulièrement du chocolat se distinguent par leur bonne santé et leur résistance à toutes sortes de maladies mineures qui troublent la sérénité de la vie.
  Bron: Physiologie du goût (1826)
 • Laurence Sterne
  Laurence Sterne
  Engels-Iers schrijver en geestelijke 1713-1768
  Laurence Sterne
  - +
  +1
  Mensen die overdreven voor hun gezondheid zorgen, zijn als een gierigaard. Ze verzamelen een schat waarvan ze nooit genieten.
  Origineel: People who are always taking care of their health, are like misers, who are hoarding up treasure which they have never spirit enough to enjoy.
  Bron: Sterne's Koran Appendix #22
 • E. von Feuchtersleben
  E. von Feuchtersleben
  Oostenrijks dichter, filosoof en geneeskundige 1806-1849
  E. von Feuchtersleben
  - +
  +1
  Van alle zielsberoeringen is de hoop de meest levenwekkende, dus voor de gezondheid der ziel de belangrijkste.
  Origineel: Von allen Affecten Hoffnung der belebendste, also für die Diätetik der Seele der wichtigste ist.
  Bron: Diätetik der Seele K. VI
 • Otto Weiss
  Otto Weiss
  Tsjechisch-Joods schrijver en dichter 1898-1944
  Otto Weiss
  - +
  +1
  Veel meer dan ziekte wordt gezondheid voorgewend.
Alle gezondheid citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 7)