Citaten van goddelijke

 • Kunst is een abstractie, het is de manier om naar God te gaan door hetzelfde te doen als onze goddelijke Meester, door te scheppen.
 • De arbeid is wat de mensen gelukkig maakt, die, eerst het goede scheppend, weldra zelfs kwaad, door goddelijke kracht, in goed verandert.
 • Wat was God aan het doen voor de goddelijke schepping?
 • Om de hoogste wijsheid en het meest verheven inzicht te bereiken, moeten wij onbegrensd vertrouwen hebben in het goddelijke dat ons leidt.
 • Aan u is de macht gegeven uzelf naar de lagere levensvormen, het dierenrijk, te degraderen; maar ge kunt u ook door uw eigen intellect en oordeel naar het hogere, goddelijke, verheffen.
 • Geen wereld is denkbaar zonder de goddelijke Geest, maar tevens zó, dat deze zich in de wereld in tegenstellingen wikkelt.
 • Verlangen naar grootheid is een goddelijke zonde.
 • Het tijdperk der goddelijke fantasie is voorbij en keert nooit weder.
 • De zekerheid die het goddelijke licht schenkt, is groter dan de zekerheid die het menselijk verstand schenkt.
 • God is in de wereld inbegrepen. Hij is de ziel van de wereld. Hij is de schepper van de wereld en de vader van alles. Ja, de ganse aarde en de ganse hemel vormen het goddelijke zijn; God woont zelfs in de riolen, in de spoelwormen en de misdadigers. De wereld is dus een organisch geheel, een alomvat
+7

Citaten 1 t/m 10 van 47.

 • Ralph Waldo Trine
  Ralph Waldo Trine
  Amerikaans schrijver en filosoof 1866-1958
  Ralph Waldo Trine
  - +
  +15
  Om de hoogste wijsheid en het meest verheven inzicht te bereiken, moeten wij onbegrensd vertrouwen hebben in het goddelijke dat ons leidt.
 • Plato
  Plato
  Grieks filosoof 427 v.C. - 347 v.C.
  Plato
  - +
  +11
  Als de ziel vertrekt in een toestand van zuiverheid, geen enkele onzuiverheid meeneemt die gemakkelijk blijft kleven, waaraan tijdens het leven nooit willens en wetens is meegedaan, maar die vermeden is, zichzelf in zichzelf verzameld heeft en deze scheiding van het lichaam tot doel en studie maakt... welnu, als de ziel zo klaar is vertrekt ze naar het onzichtbare gebied van het Goddelijke, het Onsterfelijk en het Wijze.
 • Giovanni Pico della Mirandola
  Giovanni Pico della Mirandola
  Italiaans filosoof en humanist 1463-1494
  Giovanni Pico della Mirandola
  - +
  +10
  Aan u is de macht gegeven uzelf naar de lagere levensvormen, het dierenrijk, te degraderen; maar ge kunt u ook door uw eigen intellect en oordeel naar het hogere, goddelijke, verheffen.
  Bron: Oratio de hominis dignitate (1487)
 • Thomas van Aquino
  Thomas van Aquino
  Italiaans filosoof en theoloog 1225-1274
  Thomas van Aquino
  - +
  +10
  De zekerheid die het goddelijke licht schenkt, is groter dan de zekerheid die het menselijk verstand schenkt.
 • Mahatma Gandhi
  Mahatma Gandhi
  Indiaas politicus 1869-1948
  Mahatma Gandhi
  - +
  +8
  De mensheid zou uitsterven, indien niet, op ieder ogenblik en overal, het goddelijke in de mens zichtbaar bleef.
 • Epicurus
  Epicurus
  Grieks filosoof c.341-270 BC
  Epicurus
  - +
  +8
  God is in de wereld inbegrepen. Hij is de ziel van de wereld. Hij is de schepper van de wereld en de vader van alles. Ja, de ganse aarde en de ganse hemel vormen het goddelijke zijn; God woont zelfs in de riolen, in de spoelwormen en de misdadigers. De wereld is dus een organisch geheel, een alomvattend, met rede begiftigd levend wezen, en de rede doordringt ieder deel van de wereld.
 • Victor Hugo
  Victor Hugo
  Frans schrijver 1802-1885
  Victor Hugo
  - +
  +8
  Jezus heeft geweend, Voltaire heeft geglimlacht; uit deze goddelijke tranen en deze menselijke glimlach is de liefelijkheid van de huidige beschaving gemaakt.
  Origineel: Jésus a pleuré, Voltaire a souri; c’est de cette larme divine et de ce sourire humain qu’est faite la douceur de la civilisation actuelle.
  Bron: Toespraak Le centenaire de Voltaire (30-05-1878). Voor de volledige tekst zie: fr.wikisource.org
 • Thomas van Aquino
  Thomas van Aquino
  Italiaans filosoof en theoloog 1225-1274
  Thomas van Aquino
  - +
  +7
  Geloven is een daad van het verstand dat instemt met de goddelijke waarheid op aandrang van de wil die door God met Zijn genade daartoe is aangezet.
 • Ronald Plasterk
  Ronald Plasterk
  Nederlands politicus en wetenschapper 1957-
  Ronald Plasterk
  - +
  +7
  Natuurlijk geloofden mijn kinderen in Sinterklaas. Buiten Nederland gelooft niemand in hem, laat staan in Zwarte Piet. Het geloof in Sinterklaas is erfgoed, van generatie op generatie overgedragen. Mijn kinderen geloofden omdat ze dat op de meest goedgelovige leeftijd, de leeftijd dat ze hun wereldbeeld vormden, hebben geleerd van hun ouders, de mensen die ze het meest vertrouwen. Idem voor elk religieus geloof. De kinderen van Hosni Mubarak zijn moslim, die van koningin Beatrix Nederlands-Hervormd. Dat is geen toeval, en ook geen gevolg van goddelijke interventie, geloof is cultuur.
 • Aristoteles
  Aristoteles
  Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.
  Aristoteles
  - +
  +7
  Vaak was ik alleen met mijn ziel. Ik trad als zuivere substantie mijn ware zelf binnen, en wendde mij af van al het uiterlijke naar wat innerlijk is. Ik werd zuiver weten, zowel de wetende als de gewetene. Hoe verwonderd was ik schoonheid en pracht in mijn eigen zelf te aanschouwen en te herkennen dat ik een deel van de verheven Goddelijke Wereld ben, begiftigd zelfs met scheppend leven! In deze ontdekking van het zelf, werd ik boven de wereld van de zintuigen uitgetild, zelfs boven de geestenwereld, tot aan het Goddelijke, waar ik een zo prachtig Licht gewaar werd dat geen mond dit zou kunnen uitdrukken of geen oor verstaan.
Alle goddelijke citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.