Citaten van ideaal

Citaten 21 t/m 30 van 58.

 • Ernest Renan
  Ernest Renan
  Frans schrijver en criticus 1823-1892
  Ernest Renan
  - +
  +2
  In de basis is het ideaal altijd een utopie.
  Origineel: Au fond, l'idéal est toujours une utopie.
  Bron: Vie de Jesus
 • Joyce Carol Oates
  Joyce Carol Oates
  Amerikaans schrijfster 1938-
  Joyce Carol Oates
  - +
  +2
  Kunst gaat over vrijheid van meningsuiting en moet niet worden gevormd om te passen in elke propaganda of verheven ideaal.
  Origineel: Art is about freedom of expression, and should not be molded to fit any propaganda or lofty ideal.
 • Victor Hugo
  Victor Hugo
  Frans schrijver 1802-1885
  Victor Hugo
  - +
  +1
  De behoefte aan het immateriële is het meest basale van allemaal. Je hebt brood nodig; maar vóór brood heb je het ideaal nodig.
  Origineel: Ce besoin de l’immatériel est le plus vivace de tous. Il faut du pain; mais avant le pain, il faut l’idéal.
  Bron: Les fleurs (1860)
 • Johannes Scherr
  Johannes Scherr
  Duits-Zwitsers schrijver en criticus 1817-1886
  Johannes Scherr
  - +
  +1
  De gelijkheid van mensen en volkeren is een ideaal waarvan de realisatie in tegenspraak is met de natuurwetten.
  Origineel: Die Gleichheit der Menschen und Völker ist ein Ideal, dessen Verwirklichung den Naturgesetzen widerspricht.
 • Franz Kafka
  Franz Kafka
  Tsjechisch Duitstalig schrijver 1883-1924
  Franz Kafka
  - +
  +1
  Elke ideaal genereert evenzoveel heiligen als martelaren.
  Origineel: Jedes Ideal erzeugt ebensoviele Heilige wie Märtyrer.
 • Anne Barratin
  Anne Barratin
  Frans schrijfster en filantroop 1832-1915
  Anne Barratin
  - +
  +1
  Met een bepaald ideaal is men een dichter; met te veel ideaal, wordt men een gek.
  Origineel: Avec un certain idéal, on est poète; avec trop d'idéal, on est fou.
  Bron: Pensées (1920)
 • Salomon Baer-Oberdorf
  Salomon Baer-Oberdorf
  Duits schrijver 1870-1940
  Salomon Baer-Oberdorf
  - +
  +1
  Populariteit is voor menigeen de gerechte straf voor het verraad dat hij heeft gepleegd aan zijn God of zijn ideaal.
  Bron: Wetterleuchten (1909) 28
 • Salomon Baer-Oberdorf
  Salomon Baer-Oberdorf
  Duits schrijver 1870-1940
  Salomon Baer-Oberdorf
  - +
  +1
  Streef naar een practisch doel, en duizend idealen zullen voor u in vervulling gaan. Streef naar een ideaal, en duizend practische doeleinden zullen u ontgaan.
  Bron: Wetterleuchten
 • Yehudi Menuhin
  Yehudi Menuhin
  Amerikaans/Brits violist, altviolist en dirigent 1916-1999
  Yehudi Menuhin
  - +
  +1
  Vrede klinkt misschien eenvoudig - één mooi woord - maar het vereist alles wat we hebben, elke kwaliteit, elke kracht, elke droom, elk hoog ideaal.
  Origineel: Peace may sound simple - one beautiful word - but it requires everything we have, every quality, every strength, every dream, every high ideal.
 • Albert Bayet
  Albert Bayet
  Frans socioloog 1880-1961
  Albert Bayet
  - +
  +1
  Zelfdoding verdient onze bewondering als menselijke daad wanneer het een offer is, men zijn leven geeft voor anderen, het vaderland of een ideaal. Het verdient onze achting wanneer het gebeurt om de eigen eer of die van anderen te redden. Het verdient medelijden wanneer het gebeurt om lijden te ontvluchten dat de eigen krachten te boven gaat. Het is jammerlijk wanneer het gebeurt om redenen die na enig nadenken of overleg met anderen opgeheven hadden kunnen worden. Het verdient onze afkeuring wanneer door deze daad onrecht wordt gedaan, wanneer men zich alleen maar wil wreken of een ander wroeging wil bezorgen, terwijl het leven nog mogelijkheden en vooruitzichten genoeg bezit.
  Bron: Le suicide et le morale (1922)
Alle ideaal citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 3)