Citaten van individu

 • Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid.
 • De staat heeft altijd enkel het doel het individu te beperken, te binden, ondergeschikt te maken, hem in het algemeen te onderwerpen.
 • Ware beschaving is verhoogd leven der gemeenschap, zonder dat het individu daarbij druk of onvrijheid ondervindt.
 • Het individu is de centrale, meest schaarse, meest kostbare bron van onze maatschappij.
 • Het idealisme van de Toekomst ziet een dieper conflict: dat van mens en mensheid; de individu wordt in gekneld in de machine der samenleving, van de mensenwereld verwacht hij zijn geluk, hulp en brood; maar zij redt de soort ten koste van de individualiteit; zij werpt hem uit, zo niet hijzelf zijn p
 • De straat is de navelstreng die het individu met de samenleving verbindt.
 • Het individu heeft slechts macht als het ophoudt een individu te zijn.
 • Het besluiten tot iets groots kan geschieden met kalme vastberadenheid of in geestdrift. Het eerste staat natuurlijk hoger. Dit hogere nu vindt men zelden, maar nu en dan toch, bij 'n individu. Bij vergaderingen nooit.
 • De metafysische taak van de mens ligt in de voortdurende uitbreiding van het bewustzijn en zijn bestemming als een individu ligt in de schepping van individueel zelf gewaar zijn. Bewustzijn maakt de wereld zinvol.
 • Individuele vrijheid moet in zoverre zijn grenzen kennen: het individu mag niet tot overlast voor anderen zijn.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 65.

 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +417
  Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid.
  Origineel: Everything that is really great and inspiring is created by the individual who can labor in freedom.
  Bron: Out of my later years
 • John Stuart Mill
  John Stuart Mill
  Engels econoom 1806-1873
  John Stuart Mill
  - +
  +46
  Individuele vrijheid moet in zoverre zijn grenzen kennen: het individu mag niet tot overlast voor anderen zijn.
  Origineel: The liberty of the individual must be thus far limited; he must not make himself a nuisance to other people.
  Bron: On liberty (1859) ch.3
 • Erich Fromm
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980
  Erich Fromm
  - +
  +23
  Het individu laat zich leiden door egoïstische belangen in plaats van door solidariteit met en liefde voor zijn medemens.
  Origineel: The individual is motivated by egotistical interest, and not by solidarity with and love for his fellow man.
  Bron: De gezonde samenleving
 • Carl Gustav Jung
  Carl Gustav Jung
  Zwitsers psychiater 1875-1961
  Carl Gustav Jung
  - +
  +15
  De metafysische taak van de mens ligt in de voortdurende uitbreiding van het bewustzijn en zijn bestemming als een individu ligt in de schepping van individueel zelf gewaar zijn. Bewustzijn maakt de wereld zinvol.
 • Carl Gustav Jung
  Carl Gustav Jung
  Zwitsers psychiater 1875-1961
  Carl Gustav Jung
  - +
  +13
  Een projectie is een eigenaardig, maar algemeen voorkomend verschijnsel waarbij een individu een inhoud van de psyche verbindt met een voorwerp of een wezen uit de wereld om hem heen, terwijl het in werkelijkheid een eigenschap is van zijn eigen innerlijke leven.
 • Louis Pasteur
  Louis Pasteur
  Frans wetenschapper 1822-1895
  Louis Pasteur
  - +
  +12
  De ware democratie is die, welke aan ieder individu toestaat om zijn beste krachten aan de mensheid te geven.
  Origineel: La vraie démocratie est celle qui permet à chaque individu de donner son maximum d'efforts dans le monde.
  Bron: toegeschreven
 • Spinoza
  Spinoza
  Nederlands filosoof 1632-1677
  Spinoza
  - +
  +12
  Het idealisme van de Toekomst ziet een dieper conflict: dat van mens en mensheid; de individu wordt in gekneld in de machine der samenleving, van de mensenwereld verwacht hij zijn geluk, hulp en brood; maar zij redt de soort ten koste van de individualiteit; zij werpt hem uit, zo niet hijzelf zijn plaats vasthoudt.
 • Henry David Thoreau
  Henry David Thoreau
  Amerikaans schrijver 1817-1862
  Henry David Thoreau
  - +
  +11
  De mens van recht en wet - de formele, de conservatieve mens - is een kleurloos individu.
  Origineel: The man for who the law exists - the man of forms, the conservative - is a tame man.
  Bron: Journal
 • Milan Kundera
  Milan Kundera
  Tsjechisch schrijver en criticus 1929-
  Milan Kundera
  - +
  +11
  Zonder het te beseffen componeert het individu zijn leven volgens de wetten van de schoonheid, zelfs in tijden van de grootste nood.
  Bron: De ondraaglijke lichtheid van het bestaan H. 2
 • Willem Frederik Hermans
  Willem Frederik Hermans
  Nederlands schrijver 1921-1995
  Willem Frederik Hermans
  - +
  +10
  De verkeerde vooroordelen van velen, vormen het ware imago van het individu.
Alle individu citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.