Citaten van individu

 • Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid.
 • De staat heeft altijd enkel het doel het individu te beperken, te binden, ondergeschikt te maken, hem in het algemeen te onderwerpen.
 • Ware beschaving is verhoogd leven der gemeenschap, zonder dat het individu daarbij druk of onvrijheid ondervindt.
 • Individuele vrijheid moet in zoverre zijn grenzen kennen: het individu mag niet tot overlast voor anderen zijn.
 • Het individu is de centrale, meest schaarse, meest kostbare bron van onze maatschappij.
+2

Citaten 1 t/m 10 van 64.

 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +354
  Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid.
  Origineel: Everything that is really great and inspiring is created by the individual who can labor in freedom.
  Bron: Out of my later years
 • John Stuart Mill
  John Stuart Mill
  Engels econoom 1806-1873
  John Stuart Mill
  - +
  +35
  Individuele vrijheid moet in zoverre zijn grenzen kennen: het individu mag niet tot overlast voor anderen zijn.
  Bron: On liberty (1859)
 • Erich Fromm
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980
  Erich Fromm
  - +
  +23
  Het individu laat zich leiden door egoïstische belangen in plaats van door solidariteit met en liefde voor zijn medemens.
  Origineel: The individual is motivated by egotistical interest, and not by solidarity with and love for his fellow man.
  Bron: De gezonde samenleving
 • John Stuart Mill
  John Stuart Mill
  Engels econoom 1806-1873
  John Stuart Mill
  - +
  +16
  Het individu moet vrij zijn zolang hij de vrijheid van een ander daar niet mee beperkt.
 • Louis Pasteur
  Louis Pasteur
  Frans wetenschapper 1822-1895
  Louis Pasteur
  - +
  +12
  De ware democratie is die, welke aan ieder individu toestaat om zijn beste krachten aan de mensheid te geven.
  Origineel: La vraie démocratie est celle qui permet à chaque individu de donner son maximum d'efforts dans le monde.
  Bron: toegeschreven
 • Carl Gustav Jung
  Carl Gustav Jung
  Zwitsers psychiater 1875-1961
  Carl Gustav Jung
  - +
  +10
  De metafysische taak van de mens ligt in de voortdurende uitbreiding van het bewustzijn en zijn bestemming als een individu ligt in de schepping van individueel zelf gewaar zijn. Bewustzijn maakt de wereld zinvol.
 • Willem Frederik Hermans
  Willem Frederik Hermans
  Nederlands schrijver 1921-1995
  Willem Frederik Hermans
  - +
  +8
  De verkeerde vooroordelen van velen, vormen het ware imago van het individu.
 • Carl Gustav Jung
  Carl Gustav Jung
  Zwitsers psychiater 1875-1961
  Carl Gustav Jung
  - +
  +8
  Een projectie is een eigenaardig, maar algemeen voorkomend verschijnsel waarbij een individu een inhoud van de psyche verbindt met een voorwerp of een wezen uit de wereld om hem heen, terwijl het in werkelijkheid een eigenschap is van zijn eigen innerlijke leven.
 • Spinoza
  Spinoza
  Nederlands filosoof 1632-1677
  Spinoza
  - +
  +7
  Het idealisme van de Toekomst ziet een dieper conflict: dat van mens en mensheid; de individu wordt in gekneld in de machine der samenleving, van de mensenwereld verwacht hij zijn geluk, hulp en brood; maar zij redt de soort ten koste van de individualiteit; zij werpt hem uit, zo niet hijzelf zijn plaats vasthoudt.
 • Henry David Thoreau
  Henry David Thoreau
  Amerikaans schrijver 1817-1862
  Henry David Thoreau
  - +
  +6
  De mens van recht en wet - de formele, de conservatieve mens - is een kleurloos individu.
  Origineel: The man for who the law exists - the man of forms, the conservative - is a tame man.
  Bron: Journal
Alle individu citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.