Citaten van kennis

 • Het werkelijk kenmerk van intelligentie is niet kennis, maar verbeeldingskracht.
 • Kennis spreekt, maar wijsheid luistert.
 • Als er geen leugens in de wereld waren, zou er geen twijfel zijn. 
Als er geen twijfel was, zou er geen onderzoek zijn. 
Zonder onderzoek geen wijsheid, geen kennis, geen genialiteit.
 • Het is zeer onrechtvaardig om het gedrag van iemand te beoordelen, zonder een diepe kennis van zijn situatie.
 • Liefde is een combinatie van zorg, toewijding, kennis, verantwoordelijkheid, respect en vertrouwen.
 • Het kwaad in de wereld komt voort van onwetendheid en goede bedoelingen kunnen net zoveel kwaad doen als kwaadwilligheid, als ze niet gepaard gaan met kennis.
 • We klampen ons liever vast aan het bekende, dan het onbekende onder ogen te zien - het bekende is ons huis, onze meubels, onze familie, ons karakter, ons werk, onze kennis, onze roem, onze eenzaamheid, onze goden - dat kleine iets dat onophoudelijk in zichzelf ronddraait met zijn eigen begrensde pat
 • Voorstellingsvermogen is belangrijker dan kennis.
 • Wat nodig is een beker kennis, een vat vol liefde en een oceaan van geduld.
 • De enige bescherming tegen de wereld is een grondige kennis ervan.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 341.

 • Jimi Hendrix
  Jimi Hendrix
  Amerikaans gitarist en singer-songwriter 1942-1970
  Jimi Hendrix
  - +
  +429
  Kennis spreekt, maar wijsheid luistert.
  Origineel: Knowledge speaks, but wisdom listens.
  Bron: toegeschreven
 • Augustinus
  Augustinus
  Romeins filosoof, theoloog en Kerkvader 354-430
  Augustinus
  - +
  +322
  Bij wijsheid hoort het doorgronden met het intellect van wat eeuwig is; bij kennis het rationeel begrijpen van wat tijdelijk is.
 • Max Thürkauf
  Max Thürkauf
  Zwitsers wetenschapper en filosoof 1925-1993
  Max Thürkauf
  - +
  +286
  Kennis is nog geen wijsheid.
  Origineel: Wissen ist noch lange nicht Weisheit.
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +248
  Voorstellingsvermogen is belangrijker dan kennis.
  Origineel: Imagination is more important than knowledge
  Bron: The Saturday Evening Post (1929) Interview met George Sylvester Viereck
 • Marcus Tullius Cicero
  Marcus Tullius Cicero
  Romeins staatsman en schrijver 106 v.C. - 43 v.C.
  Marcus Tullius Cicero
  - +
  +159
  Karakter zonder kennis heeft vaker succes dan kennis zonder karakter.
 • Socrates
  Socrates
  Grieks filosoof 469 v.C. - 399 v.C.
  Socrates
  - +
  +149
  Ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet.
 • William Cowper
  William Cowper
  Engels dichter 1731-1800
  William Cowper
  - +
  +119
  Kennis is trots dat zij zo veel heeft geleerd; wijsheid is bescheiden dat zij zo weinig weet.
  Origineel: Knowledge is proud that he has learn'd so much; wisdom is humble that he knows no more.
  Bron: Poems The Task, VI, line 92
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +100
  Ik leer dat soort kennis niet van buiten omdat ik het makkelijk in een naslagwerk kan opzoeken.
  Origineel: [I do not] carry such information in my mind since it is readily available in books.
  Bron: New York Times (18 May 1921) Nadat hij de snelheid van het geluid niet wist
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +93
  Het werkelijk kenmerk van intelligentie is niet kennis, maar verbeeldingskracht.
 • Confucius
  Confucius
  Chinees filosoof 551 v.C. - 479 v.C.
  Confucius
  - +
  +93
  Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn.
Alle kennis citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.