Citaten: kennis

Citaten 51 t/m 60 van 267.

 • Claude Bernard
  Claude Bernard
  Frans fysioloog 1813-1878
  Claude Bernard
  - +
  +6

  De wetenschap doet onze kennis toenemen in dezelfde mate waarin ze onze trots doet afnemen.

 • Aristoteles
  Aristoteles
  Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.
  Aristoteles
  - +
  +6

  Het enige betrouwbare kenmerk van grondige kennis is het vermogen van te onderwijzen.

 • Tao Meng
  Tao Meng
  - +
  +6

  Hoe meer kennis mensen hebben, des te vreemdere dingen maken ze.

 • Henri-Louis Bergson
  Henri-Louis Bergson
  Frans filosoof en Nobelprijswinnaar Literatuur (1927) 1859-1941
  Henri-Louis Bergson
  - +
  +6

  Iedere stap van de reis wordt gemaakt door het hart te volgen in plaats van de massa en door voor kennis te kiezen in plaats van sluiers van onwetendheid.

 • Mark Twain
  Mark Twain
  Amerikaans schrijver (ps. van Samuel Langhorne Clemens) 1835-1910
  Mark Twain
  - +
  +6

  Ik heb liever mijn domheid dan de kennis van een ander, omdat ik er zoveel meer van bezit.

 • Sir Isaac Newton
  Sir Isaac Newton
  Brits wetenschapper, wiskundige 1642-1727
  Sir Isaac Newton
  - +
  +6

  In de wetenschap gelijken wij op kinderen, die aan de oever der kennis hier en daar een steentje oprapen, terwijl de wijde oceaan van het onbekende zich voor onze ogen uitstrekt.

  Origineel: In science we resemble children collecting a few pebbles at the beach of knowledge, while the wide ocean of the unknown unfolds itself in front of us.

 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  Krishnamurti
  - +
  +6

  We klampen ons liever vast aan het bekende, dan het onbekende onder ogen te zien - het bekende is ons huis, onze meubels, onze familie, ons karakter, ons werk, onze kennis, onze roem, onze eenzaamheid, onze goden - dat kleine iets dat onophoudelijk in zichzelf ronddraait met zijn eigen begrensde patroon van een verbitterd bestaan.

 • John Locke
  John Locke
  Engels filosoof 1632-1704
  John Locke
  - +
  +6

  Wij zijn absoluut onbekwaam tot universele en zekere kennis.

 • Aldous Huxley
  Aldous Huxley
  Engels schrijver 1894-1963
  Aldous Huxley
  - +
  +5

  De geneugten der domheid zijn, op hun manier even groot als de geneugten der kennis.

 • Abu Hamid ibn Muhammad al-Ghazali
  Abu Hamid ibn Muhammad al-Ghazali
  Perzisch filosoof en soefist 1058-1111
  Abu Hamid ibn Muhammad al-Ghazali
  - +
  +5

  De sleutel tot kennis van God is zelfkennis.