Citaten van konden

Citaten 41 t/m 50 van 64.

 • Sidney Tremayne
  Sidney Tremayne
  Engels dichter 1890-1963
  Sidney Tremayne
  - +
   0
  Als mannen de gedachten van de vrouwen konden lezen zouden de uitgevers van honger omkomen.
  Origineel: If men could read women’s thoughts publishers would die of starvation.
  Bron: Tatlings (1922)
 • Sir Joshua Reynolds
  Sir Joshua Reynolds
  Brits kunstschilder 1723-1792
  Sir Joshua Reynolds
  - +
   0
  Als we smaak of genialiteit door een paar regels konden onderwijzen, dan zouden ze stoppen smaak en genialiteit te zijn.
  Origineel: Could we teach taste or genius by rules, they would be no longer taste and genius.
  Bron: Discourses on Art (1769) no. 3
 • Gore Vidal
  Gore Vidal
  Amerikaans schrijver en criticus 1925-2012
  Gore Vidal
  - +
   0
  De puriteinen verlieten Engeland voor Amerika, niet omdat zij geen puriteinen in hun moederland konden zijn, maar omdat het hun niet werd toegestaan anderen te dwingen puriteinen te worden; in de Nieuwe Wereld konden ze dat natuurlijk wel.
  Origineel: The Puritans left England for America not because they couldn't be Puritans in their mother country, but because they were not allowed to force others to become Puritans; in the New World, of course, they could and did.
 • Angela Merkel
  Angela Merkel
  Duits politica en bondskanselier 1954-
  Angela Merkel
  - +
   0
  De tijden dat we volledig op anderen konden vertrouwen, zijn een beetje voorbij, dat heb ik in de afgelopen dagen wel gezien. En daarom kan ik alleen maar zeggen dat wij Europeanen echt ons lot in eigen handen moeten nemen.
  Origineel: Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei, das habe ich in den letzten Tagen erlebt. Und deshalb kann ich nur sagen: Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen.
  Bron: Na de G7-top op 28 mei 2017
 • Ambrose Bierce
  Ambrose Bierce
  Amerikaans schrijver 1842-1914
  Ambrose Bierce
  - +
   0
  De vrouw zou charmanter zijn als we in haar armen konden vallen zonder in haar handen te vallen.
  Origineel: Woman would be more charming if one could fall into her arms without falling into her hands.
  Bron: Epigrams
 • Yasunari Kawabata
  Yasunari Kawabata
  Japans schrijver en Nobelprijswinnaar literatuur (1968) 1899-1972
  Yasunari Kawabata
  - +
   0
  De ware vreugde van een maanverlichte nacht is iets dat we niet langer begrijpen. Alleen de mannen van weleer, toen er nog geen lichten waren, konden de ware vreugde van een maanverlichte nacht begrijpen.
  Origineel: The true joy of a moonlit night is something we no longer understand. Only the men of old, when there were no lights, could understand the true joy of a moonlit night.
 • Ashley Montagu
  Ashley Montagu
  Brits-Amerikaans anthropoloog 1905-1999
  Ashley Montagu
  - +
   0
  De wereld zit zo vol wonderbaarlijke dingen dat we allemaal, als we geleerd hadden hoe wij ze konden waarderen, veel rijker zouden zijn dan koningen.
  Origineel: The world is so full of wonderful things we should all, if we were taught how to appreciate it, be far richer than kings.
  Bron: Growing Young (1989) p.120
 • Edward Grey
  Edward Grey
  Brits politicus 1862-1933
  Edward Grey
  - +
   0
  Een grote Europese oorlog onder moderne omstandigheden zou een catastrofe zijn waar eerdere oorlogen geen precedent voor geven. Vroeger konden naties slechts een deel van hun manschappen en materialen tegelijk verzamelen en die geleidelijk inzetten. Onder moderne omstandigheden zouden landen tegelijk kunnen worden gemobiliseerd en kunnen al hun manschappen en materialen in een stortvloed worden ingezet.
  Origineel: A great European war under modern conditions would be a catastrophe for which previous wars afforded no precedent. In old days nations could collect only portions of their men and resources at a time and dribble them out by degrees. Under modern conditions whole nations could be mobilized at once and their whole life-blood and resources poured out in a torrent.
  Bron: Twenty-five Years (1925)
 • Griet Op de Beeck
  Griet Op de Beeck
  Vlaams schrijfster en columniste 1973-
  Griet Op de Beeck
  - +
   0
  Hij wou dat herinneringen konden vervliegen, zoals geuren en hoop doen, soms.
  Bron: Het beste wat we hebben
 • Curt Goetz
  Curt Goetz
  Zwitsers schrijver en acteur 1888-1960
  Curt Goetz
  - +
   0
  Idealisme is de gave om mensen zo te zien zoals zij konden zijn als zij niet waren zoals zij zijn.
  Origineel: Idealismus ist die Fähigkeit die Menschen so zu sehen, wenn sie nicht so wären, wie sie sind.
Alle konden citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 5)