Citaten van natuur

 • Het leven dat de natuur ons schenkt is kort, maar de herinnering aan een welbesteed leven duurt eeuwig.
 • De dieren lijden en hun gejammer vervult de lucht. De bossen vallen ten prooi aan vernietiging. De bergen worden opengescheurd voor de metalen die in hun aderen groeien. En de mens looft en prijst degenen die aan de natuur en aan de mensheid de grootste schade berokkenen.
 • Als iemand echt van de natuur houdt, vindt men overal schoonheid.
 • De natuur doet niets zonder doel.
 • In elke wandeling in de natuur krijgt men veel meer dan men zoekt.
 • Liefde is een door de natuur uitgevonden middel om de dood te overwinnen.
 • Een mens maakt deel uit van het geheel, dat door ons "het universum" genoemd wordt. [...] Onze taak moet zijn dat we onze cirkel van compassie vergroten, zodat alle levende wezens en de gehele natuur in al haar schoonheid erdoor omvat worden.
 • De natuur overtreedt nooit haar eigen wetten.
 • In hun natuur zijn alle mensen gelijk; het zijn hun gewoonten die de verschillen maken.
 • De natuur heeft ons niet gegeven, enige grens te kennen.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 375.

 • Aristoteles
  Aristoteles
  Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.
  Aristoteles
  - +
  +243
  De natuur doet niets zonder doel.
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
  +232
  We zijn zo graag in de vrije natuur, omdat deze geen mening over ons heeft.
  Origineel: Wir sind so gern in der freien Natur, weil diese keine Meinung über uns hat.
  Bron: Menschliches, Allzumenschliches
 • Leonardo da Vinci
  Leonardo da Vinci
  Italiaans schilder, ingenieur en musicus 1452-1519
  Leonardo da Vinci
  - +
  +205
  De dieren lijden en hun gejammer vervult de lucht. De bossen vallen ten prooi aan vernietiging. De bergen worden opengescheurd voor de metalen die in hun aderen groeien. En de mens looft en prijst degenen die aan de natuur en aan de mensheid de grootste schade berokkenen.
  Bron: Codex Atlantico 382
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +129
  Een mens maakt deel uit van het geheel, dat door ons "het universum" genoemd wordt. [...] Onze taak moet zijn dat we onze cirkel van compassie vergroten, zodat alle levende wezens en de gehele natuur in al haar schoonheid erdoor omvat worden.
  Origineel: A human being is a part of the whole, called by us "Universe", a part limited in time and space. [...] Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty.
  Bron: Brief 12-02-1950
 • Leonardo da Vinci
  Leonardo da Vinci
  Italiaans schilder, ingenieur en musicus 1452-1519
  Leonardo da Vinci
  - +
  +126
  De natuur overtreedt nooit haar eigen wetten.
  Bron: Codice Forster I, p.55
 • Marcus Aurelius
  Marcus Aurelius
  Romeins keizer 121-180
  Marcus Aurelius
  - +
  +122
  Veracht de dood niet, maar aanvaard hem, daar ook hij een van de dingen is, die de natuur wil.
  Bron: Ta eis heauton IX, 3
 • Plato
  Plato
  Grieks filosoof 427 v.C. - 347 v.C.
  Plato
  - +
  +119
  De liefde herschept het oerbeeld, zij tracht twee wezens te doen samensmelten tot één enkel, zij wil de menselijke natuur genezen…
 • Oscar Wilde
  Oscar Wilde
  Iers schrijver 1854-1900
  Oscar Wilde
  - +
  +63
  Iedereen kan meeleven met het verdriet van een vriend, maar er is een heel nobele natuur nodig om met het succes van een vriend mee te leven.
  Origineel: Anybody can sympathise with the sufferings of a friend, but it requires a very fine nature to sympathise with a friend's success.
  Bron: The Soul of Man under Socialism (1891)
 • Marcus Tullius Cicero
  Marcus Tullius Cicero
  Romeins staatsman en schrijver 106 v.C. - 43 v.C.
  Marcus Tullius Cicero
  - +
  +62
  Het leven dat de natuur ons schenkt is kort, maar de herinnering aan een welbesteed leven duurt eeuwig.
 • Seneca
  Seneca
  Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v.C. - 65 n.C.
  Seneca
  - +
  +61
  Als de natuur niet meewerkt, is de arbeid vergeefs.
Alle natuur citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.