Citaten: natuur

Citaten 31 t/m 40 van 299.

 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  Frans wis- en natuurkundige en filosoof 1623-1662
  ajax-loader
  - +
  +9

  Wat bij de dieren natuur is, noemen we bij de mens ellende.

  Origineel: Ce qui est nature aux animaux, nous l'appelons misère en l'homme.

  Bron: Pensées (1670)

 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  ajax-loader
  - +
  +9

  We weten nog steeds niet één duizendste van één procent van wat de natuur ons heeft geopenbaard.

  Origineel: We still do not know one thousandth of one percent of what nature has revealed to us .

 • Piet Mondriaan
  Piet Mondriaan
  Nederlandse schilder 1872-1944
  ajax-loader
  - +
  +8

  Achter de veranderlijke vormen van de natuur ligt een onveranderlijke zuivere werkelijkheid.

 • Emile Snellen van Vollenhoven
  Emile Snellen van Vollenhoven
  Nederlands abstract kunstschilder 1956-
  ajax-loader
  - +
  +8

  De natuur schept gelukkige gedachten. Wijzelf zijn nietig en tijdelijk.

 • Adriaan Roland Holst
  Adriaan Roland Holst
  Nederlands schrijver 1888-1976
  ajax-loader
  - +
  +8

  De stilte van de natuur heeft veel geluiden.

 • Juvenalis
  Juvenalis
  Romeins dichter 1ste-2e eeuw nC
  ajax-loader
  - +
  +8

  Het is nooit zo dat de natuur het ene zegt en wijsheid het andere.

 • Tao Meng
  ajax-loader
  - +
  +8

  Volg de natuur zoals een vlieger de wind.

 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  ajax-loader
  - +
  +8

  Vreugde in kijken en begrijpen is het mooiste geschenk van de natuur.

  Origineel: Joy in looking and understanding is the most beautiful gift of nature .

 • Jean Giraudoux
  Jean Giraudoux
  Frans schrijver 1882-1944
  ajax-loader
  - +
  +7

  Geen dichter heeft ooit de natuur zo vrij weergegeven als de jurist de werkelijkheid.

 • Noam Chomsky
  Noam Chomsky
  Amerikaans linguist en politiek activist 1928-
  ajax-loader
  - +
  +7

  Het beginsel dat de menselijke natuur, in haar psychologische aspecten, niets meer is dan een produkt van de geschiedenis en bepaalde sociale betrekkingen verwijdert alle belemmeringen voor dwang en manipulatie door de machthebbers.

  Origineel: The principle that human nature, in its psychological aspects, is nothing more than a product of history and given social relations removes all barriers to coercion and manipulation by the powerful.