Citaten: natuur

Citaten 31 t/m 40 van 293.

 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  ajax-loader
  - +
  +9

  Kijk diep in de natuur, en dan zul je alles beter begrijpen.

  Origineel: Look deep into nature, and then you will understand everything better.

 • Blaise Pascal
  Blaise Pascal
  Frans wis- en natuurkundige en filosoof 1623-1662
  ajax-loader
  - +
  +9

  Wat bij de dieren natuur is, noemen we bij de mens ellende.

  Origineel: Ce qui est nature aux animaux, nous l'appelons misère en l'homme.

  Bron: Pensées (1670)

 • Emile Snellen van Vollenhoven
  Emile Snellen van Vollenhoven
  Nederlands abstract kunstschilder 1956-
  ajax-loader
  - +
  +8

  De natuur schept gelukkige gedachten. Wijzelf zijn nietig en tijdelijk.

 • Salvador Dali
  Salvador Dali
  Spaans schilder 1904 - 1989
  ajax-loader
  - +
  +8

  Ik ben de enige kunstenaar die door de natuur wordt gekopieerd.

 • Tao Meng
  ajax-loader
  - +
  +8

  Volg de natuur zoals een vlieger de wind.

 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  ajax-loader
  - +
  +8

  We weten nog steeds niet één duizendste van één procent van wat de natuur ons heeft geopenbaard.

  Origineel: We still do not know one thousandth of one percent of what nature has revealed to us .

 • Adriaan Roland Holst
  Adriaan Roland Holst
  Nederlands schrijver 1888-1976
  ajax-loader
  - +
  +7

  De stilte van de natuur heeft veel geluiden.

 • Jean Giraudoux
  Jean Giraudoux
  Frans schrijver 1882-1944
  ajax-loader
  - +
  +7

  Geen dichter heeft ooit de natuur zo vrij weergegeven als de jurist de werkelijkheid.

 • Erich Fromm
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980
  ajax-loader
  - +
  +7

  Het menselijk leven begint daar, waar het ontbreken van instinctief bepaalde handelingen een zeker punt overschrijdt, waar de aanpassing aan de natuur haar dwingend karakter verliest en het handelingsleven niet langer uitsluitend bepaald wordt door erfelijke gegeven mechanismen. Anders gezegd: menselijk leven en vrijheid zijn van den beginne af onafscheidelijk.

  Bron: Angst voor de vrijheid (1952)

 • Spinoza
  Spinoza
  Nederlands filosoof 1632-1677
  ajax-loader
  - +
  +7

  Verreweg de meesten die over gevoelens en gedrag van mensen hebben geschreven maken de indruk alsof dat voor hen geen natuurlijke zaken zijn die aan algemene natuurwetten onderworpen zijn, maar zaken die buiten de Natuur zouden staan. Je zou zeggen dat zij de mens zien als een staat in de staat.

  Bron: Opera