Citaten: natuur

Citaten 41 t/m 50 van 301.

 • Jean Giraudoux
  Jean Giraudoux
  Frans schrijver 1882-1944
  Jean Giraudoux
  - +
  +7

  Geen dichter heeft ooit de natuur zo vrij weergegeven als de jurist de werkelijkheid.

 • Noam Chomsky
  Noam Chomsky
  Amerikaans linguist en politiek activist 1928-
  Noam Chomsky
  - +
  +7

  Het beginsel dat de menselijke natuur, in haar psychologische aspecten, niets meer is dan een produkt van de geschiedenis en bepaalde sociale betrekkingen verwijdert alle belemmeringen voor dwang en manipulatie door de machthebbers.

  Origineel: The principle that human nature, in its psychological aspects, is nothing more than a product of history and given social relations removes all barriers to coercion and manipulation by the powerful.

 • Lao-Tse
  Lao-Tse
  Chinees filosoof +/- 600 v.C.
  Lao-Tse
  - +
  +6

  De mens die in harmonie leeft met de natuur, is helder als water.

 • Ralph Waldo Emerson
  Ralph Waldo Emerson
  Amerikaans dichter en filosoof 1803-1882
  Ralph Waldo Emerson
  - +
  +6

  Een vriend kan wel beschouwd worden als het meesterstuk van de natuur.

  Origineel: A friend may well be reckoned the masterpiece of Nature.

  Bron: Essays (1844)

 • Erich Fromm
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980
  Erich Fromm
  - +
  +6

  Het menselijk leven begint daar, waar het ontbreken van instinctief bepaalde handelingen een zeker punt overschrijdt, waar de aanpassing aan de natuur haar dwingend karakter verliest en het handelingsleven niet langer uitsluitend bepaald wordt door erfelijke gegeven mechanismen. Anders gezegd: menselijk leven en vrijheid zijn van den beginne af onafscheidelijk.

  Bron: Angst voor de vrijheid (1952)

 • Oscar Wilde
  Oscar Wilde
  Iers schrijver 1854-1900
  Oscar Wilde
  - +
  +6

  Hoe meer men mensen analyseert, hoe meer alle redenen daarvoor verdwijnen. Vroeg of laat stuit men op dat afschuwelijke, gemeenschappelijke iets dat men de menselijke natuur noemt.

 • Spinoza
  Spinoza
  Nederlands filosoof 1632-1677
  Spinoza
  - +
  +6

  Om te bewijzen dat de natuur zichzelf geen doel gesteld heeft, en dat alle doeloorzaken niets anders dan inbeelding zijn, daarvoor zijn niet veel woorden nodig.

 • Karl Marx
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof 1818-1883
  Karl Marx
  - +
  +6

  Wezensvreemde arbeid vervreemdt de mens van zijn eigen lichaam, van de natuur buiten hem, van zijn geestelijk wezen, van zijn menselijk wezen.

  Origineel: Die entfremdete Arbeit entfremdet der Menschen seinen eignen Leib, wie die Natur ausser ihm, wie sein geistiges Wesen, sein menschliches Wesen.

  Bron: ├ľkonomisch-philosphische Manuskripte 1 (1844)

 • Marc Callewaert
  Marc Callewaert
  Vlaams criticus en schrijver 1927 -
  Marc Callewaert
  - +
  +5

  Als je van de natuur houdt, blijf dan in de stad wonen.

 • Michel Eyquem de Montaigne
  Michel Eyquem de Montaigne
  Frans essaysit en filosoof 1533-1592
  Michel Eyquem de Montaigne
  - +
  +5

  Besluiteloosheid schijnt mij het meest gewone en meest in 't oog vallende van de gebreken onzer natuur te zijn.