Citaten van natuur

Citaten 41 t/m 50 van 375.

 • Juvenalis
  Juvenalis
  Romeins dichter 1ste-2e eeuw nC
  Juvenalis
  - +
  +13
  Het is nooit zo dat de natuur het ene zegt en wijsheid het andere.
 • Piet Mondriaan
  Piet Mondriaan
  Nederlandse schilder 1872-1944
  Piet Mondriaan
  - +
  +12
  De kunst is nooit een kopie geweest van de natuur, want zulk een kopie zou niet sterk genoeg geweest zijn om menselijke emotie op te wekken. De levende schoonheid der natuur kan niet afgebeeld worden, zij kan alleen worden uitgebeeld.
 • Emile Snellen van Vollenhoven
  Emile Snellen van Vollenhoven
  Nederlands abstract kunstschilder 1956-
  Emile Snellen van Vollenhoven
  - +
  +12
  De natuur schept gelukkige gedachten. Wijzelf zijn nietig en tijdelijk.
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +12
  De natuur toont ons van de leeuw enkel zijn staart.
  Origineel: Die Natur zeigt uns vom Löwen zwar nur den Schwanz.
  Bron: Brief aan Heinrich Zangger 10 maart 1914
 • Erasmus
  Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof 1469-1536
  Erasmus
  - +
  +12
  Ge ziet toch dat alleen de dieren het gelukkigst zijn die niet door de mens is gedresseerd maar die slechts bij de natuur ter schole gingen?
  Bron: Lof der Zotheid (1511)
 • Gerard Reve
  Gerard Reve
  Nederlandse schrijver en dichter 1923-2006
  Gerard Reve
  - +
  +12
  Hoofdzaak is dat wij zuiverheid betrachten op eigen lichaam en geest, eerbied tonen jegens de Natuur, en lief zijn jegens dieren en vogels, gekooid of in vrijheid, die net als wij, in angstige barensnood, wachten op verlossing.
 • Seneca
  Seneca
  Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v.C. - 65 n.C.
  Seneca
  - +
  +12
  Leeft gij volgens de natuur, dan zult gij nooit arm zijn; leeft gij naar de mening der wereld, dan zult gij nooit rijk zijn.
  Bron: Epistulae Morales ad Lucilium 16, 7
 • Spinoza
  Spinoza
  Nederlands filosoof 1632-1677
  Spinoza
  - +
  +12
  Verreweg de meesten die over gevoelens en gedrag van mensen hebben geschreven maken de indruk alsof dat voor hen geen natuurlijke zaken zijn die aan algemene natuurwetten onderworpen zijn, maar zaken die buiten de Natuur zouden staan. Je zou zeggen dat zij de mens zien als een staat in de staat.
  Bron: Opera
 • Tao Meng
  Tao Meng
  - +
  +12
  Volg de natuur zoals een vlieger de wind.
 • Democritus
  Democritus
  Grieks geleerde, astronoom en filosoof 460 v. C.- 380/370 v. C.
  Democritus
  - +
  +11
  De mens geeft altijd de natuur en het noodlot van alles de schuld. Maar zijn lot is slechts de echo van zijn eigen aard, zijn eigen hartstochten, zijn eigen zwakheden.
Alle natuur citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 5)