Citaten met ofschoon

Citaten 1 t/m 10 van 18.

 • William Congreve
  William Congreve
  Brits toneelschrijver 1670-1729
  William Congreve
  - +
  +87
  Zegen volgt altijd na deugdzame daden, en ofschoon wel laat, een zeker loon is de vrucht.
  Origineel: Por blessing ever waits on virtuous deeds, I and though a late, a sure reward succeeds.
  Bron: The Mourning Bride (1697) 5, 12
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
  +26
  Vaak spreekt men een mening tegen, ofschoon het eigenlijk alleen de toon is, waarop ze werd uitgesproken, die ons onsympathiek is.
  Origineel: Man widerspricht oft einer Meinung, während uns eigentlich nur der Ton, mit dem sie vorgetragen wurde, unsympathisch ist.
  Bron: Menschliches, Allzumenschliches Der Mensch im Verkehr
 • Henry Wadsworth Longfellow
  Henry Wadsworth Longfellow
  Amerikaans dichter 1819-1892
  Henry Wadsworth Longfellow
  - +
  +14
  De ouderdom heeft niet minder voordelen dan de jeugd, ofschoon van ander uiterlijk. Als de zon ondergaat, komen er sterren aan de hemel, die men bij dag niet ziet.
 • Marcus Aurelius
  Marcus Aurelius
  Romeins keizer 121-180
  Marcus Aurelius
  - +
  +12
  Het is belachelijk zijn eigen slechtheid niet te ontvluchten - wat toch mogelijk is - maar wel die van anderen, ofschoon dat onmogelijk is.
 • Harry Mulisch
  Harry Mulisch
  Nederlands schrijver 1927-2010
  Harry Mulisch
  - +
  +4
  Ofschoon ik een grondige hekel had aan zelfingenomenheid, ontveins ik mij niet, dat ik vaak zeer onder de indruk was als ik aan mijzelf dacht. Iemand als ik kwam niet alle dagen voor, om het zacht uit te drukken. Als ik aan andere mensen dacht, moest ik wel eens lachen.
  Bron: De Pupil (1987) P. 32
 • Daniel Hendel Sanders
  Daniel Hendel Sanders
  Duits lexicograaf, linguïst en onderwijzer 1819-1897
  Daniel Hendel Sanders
  - +
  +3
  Beleefdheid is een munt, die veel waard is, ofschoon ieder het geringe gehalte kent.
  Origineel: Höflichkeit ist Münze, die stets viel galt, kennt jeder auch den geringen Gehalt.
  Bron: 366 Sprüche (1892) nr 188
 • Samuel Smiles
  Samuel Smiles
  Schots romanschrijver 1812-1904
  Samuel Smiles
  - +
  +3
  Het voorbeeld is een der machtigste leermeesters, ofschoon het onderwijst zonder tong.
 • Logan Pearsall Smith
  Logan Pearsall Smith
  Engels schrijver 1865-1946
  Logan Pearsall Smith
  - +
  +2
  Een van de vreemdste dingen in deze wereld is, dat ofschoon we het allemaal met elkaar oneens zijn, we het toch stuk voor stuk altijd bij het rechte eind hebben.
 • Samuel Smiles
  Samuel Smiles
  Schots romanschrijver 1812-1904
  Samuel Smiles
  - +
  +2
  Ofschoon eenzaamheid de voedster is van grote geesten, is zij de kwelling van kleine.
  Bron: Character
 • Philo van Alexandrië
  Philo van Alexandrië
  Grieks-Joods filosoof 20 v. Chr. - 50 na Chr.
  Philo van Alexandrië
  - +
  +1
  Het uitroeien en vernietigen van de hartstochten, ofschoon een weldaad, is toch niet de opperste weldaad; het ontdekken van de Wijsheid is de alles overtreffende weldaad. Wanneer deze is gevonden, zullen alle mensen zingen.
Alle ofschoon citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.