Citaten van ogenblik

Citaten 71 t/m 80 van 106.

 • Stendhal
  Stendhal
  Frans schrijver (ps. van Marie Henri Beyle) 1783-1842
  Stendhal
  - +
  +1
  Van het ogenblik dat hij liefheeft, ziet zelfs de wijste man geen enkel voorwerp meer zoals het is.
  Origineel: Du moment qu'il aime, l'homme le plus sage ne voit plus aucun objet tel qu'il est.
  Bron: De l'amour (1822)
 • George Orwell
  George Orwell
  Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950
  George Orwell
  - +
  +1
  Vast stond dat de dood nooit kwam op een ogenblik dat je hem verwachtte.
  Origineel: The one certain thing was that death never came at an expected moment.
  Bron: 1984 (1949)
 • Friedrich von Bodenstedt
  Friedrich von Bodenstedt
  Duits schrijver 1819-1892
  Friedrich von Bodenstedt
  - +
  +1
  Verzuim toch nooit de gunst van het ogenblik; het geeft morgen niet meer wat het heden biedt.
  Origineel: Nie versäume des Augenblicks Gunst und Gelegenheit: Was er heute geboten, beut er dir morgen nicht mehr.
  Bron: Die Lieder des Mirza-Schaffy (1851) 4, 10
 • Otto von Bismarck
  Otto von Bismarck
  Duits staatsman en premier 1815-1898
  Otto von Bismarck
  - +
  +1
  Wanneer je zegt dat je in principe iets aanvaardt, betekent dit, dat je geen ogenblik van plan bent het in de praktijk uit te voeren.
  Origineel: Wenn man sagt, dass man einer Sache grundsätzlich zustimmt, bedeutet das, dass man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.
 • Pieter Jelles Troelstra
  Pieter Jelles Troelstra
  Nederlandse advocaat, journalist en politicus 1860-1930
  Pieter Jelles Troelstra
  - +
  +1
  Wat ook van ons gevorderd zal worden, met alle persoonlijke toewijding en offervaardigheid, al zou het ons leven moeten gelden, wij zullen het gaarne en jubelend geven ter voldoening aan de eischen van het historisch ogenblik.
  Bron: 12 november 1918
 • Johann Wolfgang von Goethe
  Johann Wolfgang von Goethe
  Duits schrijver en dichter 1749-1832
  Johann Wolfgang von Goethe
  - +
   0
  Alleen het ogenblik beslist over het leven des mensen en over zijn ganse lot.
  Origineel: Der Augenblick nur entscheidet. Über das Leben des Menschen und über sein ganzes Geschicke.
  Bron: Hermann und Dorothea Polyhymnia
 • Marcel Proust
  Marcel Proust
  Frans schrijver en criticus 1871-1922
  Marcel Proust
  - +
   0
  De herinnering aan een bepaald beeld is niets anders dan heimwee naar een bepaald ogenblik; en huizen, wegen en lanen zijn, helaas, vluchtig als de jaren.
  Bron: Du côté de chez Swann (1913) Laatste zin
 • Joop Klant
  Joop Klant
  Nederlands econoom en prozaschrijver 1915-1994
  Joop Klant
  - +
   0
  De kunst van het heersen is het goede ogenblik kunnen kiezen.
  Bron: Hollands Diep (1956)
 • Arthur Schnitzler
  Arthur Schnitzler
  Oostenrijks huisarts en schrijver 1862-1931
  Arthur Schnitzler
  - +
   0
  Een nieuwe gedachte, dat is meestal een oeroude gemeenplaats op het ogenblik, dat wij de waarheid ervan aan onszelf ondervinden.
  Origineel: Ein neuer Gedanke – das ist meist eine uralte Banalität in dem Augenblick, da wir ihre Wahrheit an uns selbst erfahren.
  Bron: Buch der Sprüche und Bedenken 223
 • Yahya ibn Mu'adh al-Razi
  Yahya ibn Mu'adh al-Razi
  Arabisch Soefi mysticus 830-871
  Yahya ibn Mu'adh al-Razi
  - +
   0
  Een ogenblik beminnen is meer waard dan zeventig jaar aanbidden zonder liefde.
Alle ogenblik citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 8)