Citaten: omtrent

Citaten 1 t/m 10 van 16.

 • Hugo Olaerts
  Hugo Olaerts
  Vlaams aforist
  Hugo Olaerts
  - +
  +70
  De problematiek omtrent abortus heeft al veel zorgen gebaard.
 • Epictetus
  Epictetus
  Romeins stoïcijns filosoof 50-130
  Epictetus
  - +
  +17
  Alle slechtheid berust op gebrek aan inzicht, op een verkeerde mening omtrent hetgeen goed voor ons is.
 • Bertrand Russell
  Bertrand Russell
  Engels filosoof, wiskundige en Nobelprijswinnaar literatuur (1950) 1872-1970
  Bertrand Russell
  - +
  +14
  Wie de waarheid omtrent zichzelf onder ogen wil zien, moet wel op enkele teleurstellingen bedacht zijn.
 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  Krishnamurti
  - +
  +11
  We willen de waarheid weten omtrent reïncarnatie, wij willen een bewijs van het voortbestaan van de ziel, we luisteren naar de beweringen van helderzienden en naar de conclusies over het psychisch onderzoek, maar we vragen nooit, nooit, hoe we moeten leven - elke dag leven met genoegen, verrukking en schoonheid.
 • Franklin Jones
  Franklin Jones
  Amerikaans religieus leider (naam gewijzigd in Adi Da) 1939-
  Franklin Jones
  - +
  +6
  Men kan in de bioscoop heel wat te weten komen omtrent het karakter van de mensen, als men zich maar niet door de film laat afleiden.
 • Spinoza
  Spinoza
  Nederlands filosoof 1632-1677
  Spinoza
  - +
  +5
  De onwetende wordt door uitwendige oorzaken op tal van wijzen verontrust, smaakt nooit werkelijke zielsrust en leeft als het ware in onbewustheid omtrent zichzelf, het zijn en de dingen.
 • Lord Chesterfield
  Lord Chesterfield
  Engels staatsman en schrijver 1694–1773
  Lord Chesterfield
  - +
  +3
  Al wat ik omtrent mijn begrafenis wens, is niet levend begraven te worden. Maar hoe of waar moet aan elk redelijk wezen volkomen onverschillig zijn.
  Origineel: All I desire for my own burial is not to be buried alive; but how or where, I think, must be entirely indifferent to every rational creature.
  Bron: Letters to His Son (1774) p.365
 • Machiavelli
  Machiavelli
  Florentijns staatsfilosoof 1469-1527
  Machiavelli
  - +
  +3
  De eerste gissing die men kan maken omtrent het karakter van een vorst; kijken naar de mensen die hij om zich heen heeft.
  Bron: Il Principe 22
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
  +3
  Want terwijl Copernicus ons ertoe heeft overreed te geloven, tegen alle zintuigen in, dat de aarde niet 'vast staat', leerde Boscovich ons, het geloof aan het laatste wat omtrent de aarde 'vaststond' af te zweren: het geloof aan de 'stof', de 'materie', het aardresidu- en partikel-atoom: het was de grootste triomf over de zintuigen die tot dusverre op aarde bevochten is.
  Origineel: Während nämlich Kopernikus uns überredet hat zu glauben, wider alle Sinne, daß die Erde nicht feststeht, lehrte Boscovich dem Glauben an das letzte, was von der Erde »feststand«, abschwören, dem Glauben an den »Stoff«, an die »Materie«, an das Erdenrest- und Klümpchen-Atom: es war der größte Triumph über die Sinne, der bisher auf Erden errungen worden ist.
  Bron: Voorbij goed en kwaad (1886) #12
 • Vincent van Gogh
  Vincent van Gogh
  Nederlands schilder 1853-1890
  Vincent van Gogh
  - +
  +1
  Als ik ’t een of ander vertel aan Pa dan is het als een ijdele klank voor hem en voor Moe zeker niet minder en eveneens vind ik de preeken en begrippen van Pa en Moe omtrent God, menschen, zedelijkheid, deugd, zoo goed als al te maal laria. Ik lees ook wel eens in den Bijbel, net zoo goed als ik soms in Michelet of Balzac lees of Eliott, doch in den Bijbel zie ik weer heel andere dingen dan Pa en ’t geen Pa er uithaalt volgens een akademisch maniertje dat kan ik er volstrekt niet in vinden.
  Bron: Brief aan Theo van Gogh december 1881
Alle omtrent citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u altijd en alleen op citaten.net: 16 gevonden
ComputerComputer