Citaten: onbekende

Citaten 1 t/m 10 van 45.

 • François Cavanna
  François Cavanna
  Frans journalist en schrijver 1923-2014
  François Cavanna
  - +
  +35
  De weduwe van de onbekende soldaat heeft nooit een cent pensioen gekregen.
 • Maxim Gorki
  Maxim Gorki
  Russisch schrijver 1868-1936
  Maxim Gorki
  - +
  +25
  We verlangen altijd naar visioenen van schoonheid, we dromen altijd van onbekende werelden.
 • Julius Caesar
  Julius Caesar
  Romeins keizer 101-44 BC
  Julius Caesar
  - +
  +20
  Het is een algemeen voorkomende menselijke zwakheid, teveel vertrouwen te stellen in onzekere en onbekende dingen, of zich daardoor angst te laten aanjagen.
 • William Shakespeare
  William Shakespeare
  Engels toneelschrijver en dichter 1564-1616
  William Shakespeare
  - +
  +12
  Des dichters oog, in schone waanzin rollend
  Blikt van de hemel naar de aarde, en weer omhoog,
  En als de vorm van 't onbekende door de fantasie
  Belichaamd wordt, dan geeft de dichterspen er een gestalte aan,
  En aan het lege niets biedt hij een woonplaats en een naam.
  Origineel: The poet's eye, in a fine frenzy rolling, Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven; And as imagination bodie forth The forms of things unknown, the poet's pen Turns them to shapes, and gives to airy noting.
  Bron: A midsummer night's dream (1595)
 • Krishnamurti
  Krishnamurti
  In India geboren spiritueel leraar 1895-1986
  Krishnamurti
  - +
  +11
  We klampen ons liever vast aan het bekende, dan het onbekende onder ogen te zien - het bekende is ons huis, onze meubels, onze familie, ons karakter, ons werk, onze kennis, onze roem, onze eenzaamheid, onze goden - dat kleine iets dat onophoudelijk in zichzelf ronddraait met zijn eigen begrensde patroon van een verbitterd bestaan.
 • Sir Isaac Newton
  Sir Isaac Newton
  Brits wetenschapper, wiskundige 1642-1727
  Sir Isaac Newton
  - +
  +6
  In de wetenschap gelijken wij op kinderen, die aan de oever der kennis hier en daar een steentje oprapen, terwijl de wijde oceaan van het onbekende zich voor onze ogen uitstrekt.
  Origineel: In science we resemble children collecting a few pebbles at the beach of knowledge, while the wide ocean of the unknown unfolds itself in front of us.
 • William Wordsworth
  William Wordsworth
  Engels dichter 1770-1850
  William Wordsworth
  - +
  +4
  Het beste in het leven van een goed mens zijn diens kleine, onbekende, vergeten daden van vriendelijkheid en liefde.
  Origineel: The best portion of a good man's life, his little, nameless, unremembered acts of kindness and of love.
 • Jawaharlal Nehru
  Jawaharlal Nehru
  Indiaas nationalist en staatsman 1889-1964
  Jawaharlal Nehru
  - +
  +2
  Domheid is altijd bang voor iedere verandering. Zij vreest het onbekende en trippelt in de oude sporen verder, hoe armzalig en ellendig dat ook moge zijn.
 • Thomas Henry Huxley
  Thomas Henry Huxley
  Engels bioloog 1825-1895
  Thomas Henry Huxley
  - +
  +2
  Het bekende is eindig, het onbekende oneindig; verstandelijk staan we op een eilandje midden in een onmetelijke oceaan van onverklaarbaarheid. Het is onze plicht in elke generatie een beetje meer land droog te leggen.
  Origineel: The known is finite, the unknown infinite; intellectually we stand on an island in the midst of an illimitable ocean of inexplicability. Our business in every generation is to reclaim a little more land.
 • Gustave le Bon
  Gustave le Bon
  Frans socioloog en psycholoog 1841-1931
  Gustave le Bon
  - +
  +2
  Het terrein der wetenschap is vast, maar het is slechts als een eiland, verloren in de eindeloze oceaan der onbekende dingen.
Alle onbekende citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u altijd en alleen op citaten.net: 45 gevonden