Citaten van ongeacht

Citaten 11 t/m 20 van 36.

 • Andrea Dworkin
  Andrea Dworkin
  Amerikaans schrijfster en feministe 1946-2005
  Andrea Dworkin
  - +
  +4
  Mannen weten alles - allemaal - altijd - ongeacht hoe dom of onervaren of arrogant of onwetend zij zijn.
  Origineel: Men know everything - all of them - all the time - no matter how stupid or inexperienced or arrogant or ignorant they are.
 • Robert A. Heinlein
  Robert A. Heinlein
  Amerikaans science-fiction schrijver 1907-1988
  Robert A. Heinlein
  - +
  +3
  Ik ben vrij, ongeacht welke regels mij omringen. Als ik ze draaglijk vind, dan tolereer ik ze; als ik ze te irritant vind, dan verbreek ik ze. Ik ben vrij omdat ik weet dat enkel ikzelf moreel verantwoordelijk ben voor alles wat ik doe.
  Origineel: I am free, no matter what rules surround me. If I find them tolerable, I tolerate them; if I find them too obnoxious, I break them. I am free because I know that I alone am morally responsible for everything I do.
  Bron: The Moon Is a Harsh Mistress (1966)
 • Voltaire
  Voltaire
  Frans schrijver en filosoof (ps. van François Marie Arouet) 1694-1778
  Voltaire
  - +
  +3
  Ongeacht wat je doet, verpletter het verachtelijke, en houd van degenen die van jou houden.
  Origineel: Quoi que vous fassiez, écrasez l'infâme, et aimez qui vous aime.
  Bron: Brief aan Jean le Rond d'Alembert 28-11-1762
 • Alexandre Dumas fils
  Alexandre Dumas fils
  Frans schrijver 1824-1895
  Alexandre Dumas fils
  - +
  +3
  We moeten liefhebben, ongeacht wie, ongeacht wat er gebeurt, ongeacht hoe, op voorwaarde dat we liefhebben.
  Origineel: Il faut aimer n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment, pourvu qu'on aime.
  Bron: Les Idées de Madame Aubray (1867) I, 2
 • Anne Michaels
  Anne Michaels
  Canadees dichter 1958-
  Anne Michaels
  - +
  +2
  Ik ben naïef genoeg om te denken dat liefde altijd goed is, ongeacht hoe lang geleden, ongeacht de omstandigheden.
  Origineel: I'm naive enough to think that love is always good no matter how long ago, no matter the circumstances.
  Bron: Verborgen verleden (2010) 116
 • Malcolm X
  Malcolm X
  Amerikaans activist en mensenrechtenverdediger 1925-1965
  Malcolm X
  - +
  +2
  Ik ben voor de waarheid, ongeacht wie het vertelt. Ik ben voor gerechtigheid, ongeacht wie het is voor of tegen. Ik ben in de allereerste plaats een mens en daarom ben ik voor zij en dat wat de mensheid als geheel ten goede komt.
  Origineel: I'm for truth, no matter who tells it. I'm for justice, no matter who it is for or against. I'm a human being, first and foremost, and as such I'm for whoever and whatever benefits humanity as a whole.
 • Gilbert Keith Chesterton
  Gilbert Keith Chesterton
  Engels schrijver 1874-1936
  Gilbert Keith Chesterton
  - +
  +2
  Ik geloof niet in een lot dat mensen treft, ongeacht hoe ze handelen; maar ik geloof in een lot dat hen treft, tenzij ze handelen.
  Origineel: I do not believe in a fate that falls on men however they act; but I do believe in a fate that falls on them unless they act.
  Bron: Illustrated London News 29 April 1922
 • Steven Weinberg
  Steven Weinberg
  Amerikaans natuurkundige 1933-
  Steven Weinberg
  - +
  +2
  Ongeacht het bestaan van religie, doen de goede mensen de goede dingen en slechte mensen doen de slechte dingen. Maar om de goede mensen slechte dingen te laten doen, dat vereist religie.
  Origineel: With or without religion, you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion.
 • Ronald Laing
  Ronald Laing
  Schots psychiater 1927-1989
  Ronald Laing
  - +
  +2
  We zijn allemaal moordenaars en prostituees - ongeacht de cultuur, samenleving, klasse, natie waar we bij horen, hoe normaal, moreel of volwassen we onszelf ook vinden.
  Origineel: We are all murderers and prostitutes — no matter to what culture, society, class, nation, we belong, no matter how normal, moral, or mature we take ourselves to be.
  Bron: The politics of experience (1967) Introduction
 • Bruce Willis
  Bruce Willis
  Amerikaans acteur 1955-
  Bruce Willis
  - +
  +1
  Iedereen, ongeacht hoe oud je bent, is in hun hart zo rond de 24 of 25 jaar.
  Origineel: Everybody, no matter how old you are, is around 24, 25 in their heart.
Alle ongeacht citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 2)