Citaten met redelijke

 • Wie zijn geloof met redelijke gronden verdedigt, kan met redelijke gronden weerlegd worden.
 • Iedereen moet instemmen dat een wet, als het op morele wijze, d.w.z. als grond van een plicht, gelden mag, absolute noodzakelijkheid in zich dragen moet; zodat het gebod: u mag niet liegen, niet slechts voor mensen geldt, alsof andere redelijke wezens zich daar niet aan zouden moeten schikken;
 • De redelijke mens past zich aan de wereld aan; De onredelijke mens volhardt in zijn pogingen de wereld aan hemzelf aan te passen. Derhalve is alle vooruitgang afhankelijk van de onredelijke mens.

Citaten 1 t/m 10 van 15.

 • George Bernard Shaw De redelijke mens past zich aan de wereld aan; De onredelijke mens volhardt in zijn pogingen de wereld aan hemzelf aan te passen. Derhalve is alle vooruitgang afhankelijk van de onredelijke mens.
  Origineel: The reasonable man adapts himself to the world: the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man.
  Bron: Maxims for Revolutionists (1903) Reason
  George Bernard Shaw
  Iers-Engels schrijver, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1925) 1856-1950
  George Bernard Shaw
  - +
  +26
 • Mustafa Kemal Atatürk Er bestaat maar één echte en redelijke orde; die van de beschaving. Om volledig mens te worden, moet men zich naar haar regels richten.
  Mustafa Kemal Atatürk
  Turks legerofficier, schrijver en president 1881-1938
  Mustafa Kemal Atatürk
  - +
  +23
 • Gustave le Bon De democratie, die zich verbeeldt van redelijke oorsprong te zijn, ontleent in werkelijkheid haar kracht aan elementen van gevoel en mystiek, onafhankelijk van de rede.
  Origineel: La démocratie, qui se croit d'origine rationnelle, tire en réalité sa force d'éléments affectifs et mystiques indépendants de la raison.
  Gustave le Bon
  Frans socioloog en psycholoog 1841-1931
  Gustave le Bon
  - +
  +3
 • G. J. P. J. Bolland In redelijke taal weerklinkt wat in werkelijkheid gebeurt.
  Bron: Zuivere rede en hare werkelijkheid: Het boek der spreuken 5
  G. J. P. J. Bolland
  Nederlands taalkundige en filosoof 1854-1922
  G. J. P. J. Bolland
  - +
  +3
 • Romain Rolland Liefde is de enige redelijke activiteit van de mens.
  Origineel: L'amour est la seule activité raisonnable de l'homme.
  Bron: La vie de Tolstoï (1911)
  Romain Rolland
  Frans schrijver en Nobelprijswinnaar literatuur (1915) 1866-1944
  Romain Rolland
  - +
  +2
 • Erasmus Plato schijnt te aarzelen of de vrouw gerekend moet worden onder de redelijke dan wel onder de redeloze wezens, dan wilde hij daarmee slechts de aandacht vestigen op de zeldzaam grote dwaasheid van het vrouwelijk geslacht.
  Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof 1469-1536
  Erasmus
  - +
  +2
 • Johann Wolfgang von Goethe Door redelijk te doen wordt de poëzie verdreven; maar zij mag wel het redelijke beminnen.
  Origineel: Durch das Vernünfteln wird Poesie vertrieben, Aber sie mag das Vernünftige lieben.
  Bron: Gedichte Sprichwörtlich
  Johann Wolfgang von Goethe
  Duits schrijver en dichter 1749-1832
  Johann Wolfgang von Goethe
  - +
  +1
 • Immanuel Kant Iedereen moet instemmen dat een wet, als het op morele wijze, d.w.z. als grond van een plicht, gelden mag, absolute noodzakelijkheid in zich dragen moet; zodat het gebod: u mag niet liegen, niet slechts voor mensen geldt, alsof andere redelijke wezens zich daar niet aan zouden moeten schikken;
  Origineel: Jedermann muß eingestehen, daß ein Gesetz, wenn es moralisch, d.i. als Grund einer Verbindlichkeit, gelten soll, absolute Notwendigkeit bei sich führen müsse; daß das Gebot: du sollst nicht lügen, nicht etwa bloß für Menschen gelte, andere vernünftige Wesen sich aber daran nicht zu kehren hätten;
  Bron: Schriften zur Ethik und Religionsphilosophie
  Immanuel Kant
  Duits filosoof 1724-1804
  Immanuel Kant
  - +
  +1
 • Gustave le Bon Slechts uit redelijke overweging te willen handelen is zich veroordelen om maar zelden te handelen.
  Origineel: Vouloir n'agir que par raison est se condamner à rarement agir.
  Bron: Lois psychologiques de l'évolution des peuples
  Gustave le Bon
  Frans socioloog en psycholoog 1841-1931
  Gustave le Bon
  - +
  +1
 • Peter Bamm Sport is een zeer redelijke poging van de moderne beschavingsman om kunstmatig ontberingen te creëren.
  Origineel: Der Sport ist ein sehr vernünftiger Versuch des modernen Zivilisationsmenschen, sich Strapazen künstlich zu verschaffen.
  Peter Bamm
  Duits schrijver (ps. van Curt Emmrich) 1897-1975
  Peter Bamm
  - +
  +1
De beste redelijke citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al ruim 20 jaar op citaten.net.

Trefwoorden in deze citaten: