Citaten van respect

Citaten 11 t/m 20 van 64.

 • Dustin Hoffman
  Dustin Hoffman
  Amerikaans acteur 1937-
  Dustin Hoffman
  - +
  +7
  Als je je zelfrespect verliest, verlies je ook het respect voor de persoon met wie je bent.
 • Bell Hooks
  Bell Hooks
  Amerikaanse schrijfster en activiste 1952-
  Bell Hooks
  - +
  +7
  Liefde is een combinatie van zorg, toewijding, kennis, verantwoordelijkheid, respect en vertrouwen.
  Origineel: Love is a combination of care, commitment, knowledge, responsibility, respect and trust.
  Bron: Teaching Critical Thinking: Practical Wisdom (2013)
 • Paulo Coelho
  Paulo Coelho
  Braziliaans schrijver 1947-
  Paulo Coelho
  - +
  +6
  Met alle respect, de Mona Lisa is overschat.
 • Kofi Annan
  Kofi Annan
  Ghanees diplomaat en 7e secretaris-generaal van de VN 1938-2018
  Kofi Annan
  - +
  +5
  Als tolerantie, respect en redelijkheid doordringen in het gezinsleven, zullen ze zich vertalen in waarden die samenlevingen, naties en de wereld vormgeven.
  Origineel: If tolerance, respect and equity permeate family life, they will translate into values that shape societies, nations and the world.
 • Sören Kierkegaard
  Sören Kierkegaard
  Deens filosoof 1813-1855
  Sören Kierkegaard
  - +
  +5
  De waarde van de mens wordt in de natuur toch nog erkend. Wanneer men vogels uit de buurt van vruchtbomen wil houden, zet men er iets op wat op een mens lijkt en reeds die verre gelijkenis met een mens van de vogelverschrikker is voldoende om respect in te boezemen.
 • Abraham Lincoln
  Abraham Lincoln
  Amerikaans staatsman en president (16e) 1809-1865
  Abraham Lincoln
  - +
  +5
  Ik heb veel respect voor de puntkomma; het is een machtig en handig ventje.
  Origineel: I have great respect for the #semicolon; it is a mighty handy little fellow.
 • George Orwell
  George Orwell
  Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950
  George Orwell
  - +
  +4
  Bedreigingen van de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van schrijven en handelen, hoewel op zichzelf vaak slechts triviaal, zijn cumulatief in hun effect en leiden, tenzij ze tegengehouden worden, tot een algemeen gebrek aan respect voor de rechten van de burger.
  Origineel: Threats to freedom of speech, writing and action, though often trivial in isolation, are cumulative in their effect and, unless checked, lead to a general disrespect for the rights of the citizen.
  Bron: The Socialist Leader 18-09-1948, The Freedom Defence Committee
 • Salman Rushdie
  Salman Rushdie
  In Indië geboren, Brits romanschrijver 1948-
  Salman Rushdie
  - +
  +4
  Brood en boeken: voedsel voor het lichaam en voedsel voor de ziel - wat verdient ons respect en zelfs liefde meer?
  Origineel: Bread and books: food for the body and food for the soul - what could be more worthy of our respect, and even love?
  Bron: Imaginary Homelands: Essays and Criticism Is Nothing Sacred?
 • Malcolm X
  Malcolm X
  Amerikaans activist en mensenrechtenverdediger 1925-1965
  Malcolm X
  - +
  +4
  Ik heb meer respect voor een man die mij laat weten waar hij staat, zelfs als hij verkeerd is, dan degene die zich voordoet als een engel en niets anders is dan een duivel.
  Origineel: I have more respect for a man who lets me know where he stands, even if he’s wrong, than the one comes up like an angel and is nothing but a devil.
  Bron: 3 december 1964. Voor de volledige tekst zie: malcolmxfiles.blogspot.nl
 • Dwight D. Eisenhower
  Dwight D. Eisenhower
  Amerikaans staatsman en president (34e) 1890-1969
  Dwight D. Eisenhower
  - +
  +4
  Met alle terechte respect voor de wetenschap, moeten we ook alert zijn op het gelijke en omgekeerde gevaar dat het overheidsbeleid zelf gegijzeld wordt door een wetenschappelijke technologische elite.
  Origineel: Yet, in holding scientific research and discovery in respect, as we should, we must also be alert to the equal and opposite danger that public policy could itself become the captive of a scientific-technological elite.
  Bron: Toespraak, 17-01-1961
Alle respect citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 2)