Citaten van schande

 • Dit is de tijd. Je mag zeven keer raden. Zeven maal zeventig keer heb je de tijd, om gissend en missend, door schande en schade wijs, te ontkomen aan de kwade droom van de wenteltrap eeuwigheid.
 • Het is geen schande gespeeld te hebben, maar wel om geen einde te maken aan het spel.
 • Is 't geen schande, dat men middel heeft gevonden, om 't uitleggen van de wet te maken tot 'n winstgevend beroep?
 • Wanneer men alles verloren heeft, wanneer men geen hoop meer heeft, is het leven een schande en de dood een plicht.
 • 't Is schande voor de mannen, dat de vrouw in hun eigen schatting hoger staat naarmate ze minder met mannen heeft omgegaan.
 • De basis van schaamte is niet een persoonlijke fout van de onze, maar de schande, de vernedering die we voelen dat we moeten zijn wat we zijn zonder enige keuze in de zaak, en dat deze vernedering door iedereen wordt gezien.
 • Vaak te zeggen "ik weet het niet" strekt niemand tot schande.
 • De trots ontbijt met de overvloed, middagmaalt met de armoede en gebruikt het avondeten met de schande.
+5

Citaten 1 t/m 10 van 41.

 • Multatuli
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887
  Multatuli
  - +
  +10
  Elke deugd heeft onechte zusters, die de familie schande aandoen.
  Bron: Ideeën (1877)
 • Multatuli
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887
  Multatuli
  - +
  +7
  't Is schande voor de mannen, dat de vrouw in hun eigen schatting hoger staat naarmate ze minder met mannen heeft omgegaan.
  Bron: Ideeën (1877) #225
 • Horatius
  Horatius
  Romeins dichter 65 v.C. - 8 v.C.
  Horatius
  - +
  +7
  Het is geen schande gespeeld te hebben, maar wel om geen einde te maken aan het spel.
  Origineel: Nec lusisse pudet, sed non incidere ludum
  Bron: Epistulae
 • Robert Burton
  Robert Burton
  Engels geestelijke, geleerde en schrijver 1577-1640
  Robert Burton
  - +
  +6
  Een nachtegaal sterft van schande als een andere vogel beter zingt.
  Origineel: A nightingale dies for shame if another bird sings better.
  Bron: The Anatomy of Melancholy Part I, sect. 2,3,6
 • Milan Kundera
  Milan Kundera
  Tsjechisch schrijver en criticus 1929-
  Milan Kundera
  - +
  +5
  De basis van schaamte is niet een persoonlijke fout van de onze, maar de schande, de vernedering die we voelen dat we moeten zijn wat we zijn zonder enige keuze in de zaak, en dat deze vernedering door iedereen wordt gezien.
  Bron: Onsterfelijkheid
 • Saädi
  Saädi
  Perzisch dichter 1200-1292
  Saädi
  - +
  +4
  Een verstandig man beschouwt zijn armoede niet als een schande.
 • Juvenalis
  Juvenalis
  Romeins dichter 1ste-2e eeuw nC
  Juvenalis
  - +
  +3
  De beurs is stijf gevuld; wat kan mij schande deren?
 • Erasmus
  Erasmus
  Nederlands humanist en filosoof 1469-1536
  Erasmus
  - +
  +3
  Goed onderricht leert op de kortst mogelijke wijze wat men moet najagen en wat men dient te vermijden, en laat niet, nadat het kwaad geschied is, zien: dit is slecht afgelopen, wees er in het vervolg voor op uw hoede, maar het roept u voor u de zaak aanpakt toe: als u dit doet, zult u zich schande en onheil op de hals halen. Laten we dus deze drievoudige band vlechten: dat het onderricht de natuur leidt en dat de oefening het onderricht voltooid.
  Bron: De libero arbitrio diatribe (1524)
 • Benito Mussolini
  Benito Mussolini
  Italiaans journalist, politicus en dictator 1883-1945
  Benito Mussolini
  - +
  +2
  Beter de schreeuw van een nederlaag dan de schande dat ik niet heb gevochten.
  Origineel: Meglio il pianto di una sconfitta che la vergogna di non aver lottato.
  Bron: toegeschreven
 • Benjamin Franklin
  Benjamin Franklin
  Amerikaans staatsman en fysicus 1706-1790
  Benjamin Franklin
  - +
  +2
  De trots ontbijt met de overvloed, middagmaalt met de armoede en gebruikt het avondeten met de schande.
Alle schande citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.