Citaten met schrijft

Citaten 31 t/m 40 van 94.

 • Karel Jonckheere
  Karel Jonckheere
  Vlaams schrijver en dichter 1906 - 1993
  Karel Jonckheere
  - +
  +1
  Ook een letterkundige schildert vandaag beter dan hij schrijft.
 • Joseph Joubert
  Joseph Joubert
  Frans schrijver 1754-1824
  Joseph Joubert
  - +
  +1
  Wanneer men gemakkelijk schrijft, meent men altijd meer talent te hebben dan men heeft. Om goed te schrijven, is een aangeboren gemak nodig en een verworven moeizaamheid.
  Origineel: Quand on écrit avec facilité, on croit toujours avoir plus de talent qu'on n'en a. Pour bien écrire, il faut une facilité naturelle et une difficulté acquise.
  Bron: Carnets tome 1
 • Jeroen Brouwers
  Jeroen Brouwers
  Nederlands schrijver 1940-
  Jeroen Brouwers
  - +
  +1
  Wie schrijft met oprechte intentie maakt vanzélf literatuur.
 • Multatuli
  Multatuli
  Nederlands schrijver (ps. van Eduard Douwes Dekker) 1820-1887
  Multatuli
  - +
   0

  Welke wet schrijft voor, uw kinderen naar school te zenden, en hun opvoeding uit te besteden tegen kwartaalhuur? Dat doen de Zeden.
  Bron: Ideeën
 • Joh Dos Passos
  Joh Dos Passos
  - +
   0
  Alles wat je overkomt, heeft invloed op wat je schrijft.
  Origineel: Anything that happens to you has some bearing upon what you write.
  Bron: The major nonfictional prose (1988)
 • Marten Toonder
  Marten Toonder
  Nederlands stripauteur 1912-2005
  Marten Toonder
  - +
   0
  Als goed krantenman had hij geleerd dat het niet geeft wat men schrijft, zolang men maar schrijft.
 • Stephen King
  Stephen King
  Amerikaans schrijver 1947-
  Stephen King
  - +
   0
  Als je een verhaal schrijft, vertel je jezelf het verhaal, zei hij. Wanneer je herschrijft, is het je belangrijkste taak om alle dingen te verwijderen die niet het verhaal zijn.
  Origineel: When you write a story, you’re telling yourself the story,” he said. “When you rewrite, your main job is taking out all the things that are not the story.
  Bron: On Writing (2002) 147
 • Rainer Malkowski
  Rainer Malkowski
  Duits dichter 1939-2003
  Rainer Malkowski
  - +
   0
  Als je over een klein onderwerp schrijft, is bijna elk woord waar.
  Origineel: Wenn man über einen geringen Gegenstand schreibt, ist beinahe jedes Wort wahr.
 • Anne Rice
  Anne Rice
  Amerikaans schrijfster 1941
  Anne Rice
  - +
   0
  Als je schrijver wilt worden, schrijf dan. Schrijf en schrijf en schrijf. Als je stopt, begin je opnieuw. Bewaar alles wat u schrijft. Als je je geblokkeerd voelt, schrijf je er doorheen totdat je je creatieve sappen weer voelt stromen. Schrijven. Schrijven is wat een schrijver maakt, niets meer en niets minder.
  Origineel: If you want to be a writer, write. Write and write and write. If you stop, start again. Save everything that you write. If you feel blocked, write through it until you feel your creative juices flowing again. Write. Writing is what makes a writer, nothing more and nothing less.
 • Stephen King
  Stephen King
  Amerikaans schrijver 1947-
  Stephen King
  - +
   0
  Als wat je schrijft niet voor jezelf is, zal het niet slagen.
  Origineel: If the stuff you're writing is not for yourself, it won't work.
Alle schrijft citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 4)
Sale (NL)Sale (NL)