Citaten van taal

 • De Vlaamse taal is wonder zoet, voor die haar geen geweld aandoet.
 • Het enige moment waarop je echt communicatie hebt is als twee mensen de taal even goed of even slecht spreken.
 • Wie geen vreemde talen kent, weet niets van zijn eigen taal.
 • De taal van het hart heeft menig dialect.
 • Taal ontstaat, net als bewustzijn, uit een behoefte, de behoefte aan communicatie met andere mensen.
 • Mijn God! De Engelse taal is een vorm van communicatie! Een gesprek is niet een kruisvuur waarbij je schiet en beschoten wordt! Waar je moet bukken voor je leven en je mikt om te doden! Woorden zijn niet alleen bommen en kogels nee, het zijn kleine geschenken met betekenissen!
 • De taal is ons vaderland, waaruit we nooit kunnen emigreren.
 • Taal is het schilderen van onze ideeën.
 • De taal weerspiegelt de ziel.
 • Taal is zuurstof.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 242.

 • Rainer Maria Rilke
  Rainer Maria Rilke
  Duits dichter 1875-1926
  Rainer Maria Rilke
  - +
  +141
  Ik vraag je ten diepste om geduldig te zijn naar alles dat onopgelost is in je hart, en om alle vragen lief te hebben zoals afgesloten kamers en als boeken, geschreven in een vreemde taal.
  Origineel: Ich möchte Sie, so gut ich es kann, bitten, lieber Herr, Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in Ihrem Herzen und zu versuchen, die Fragen selbst liebzuhaben wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind.
  Bron: Briefe an einen jungen Dichter 16. Juli 1903
 • Kahlil Gibran
  Kahlil Gibran
  Libanees-Amerikaans schrijver en kunstschilder 1883-1931
  Kahlil Gibran
  - +
  +78
  Wij zullen elkaar nimmer begrijpen zolang wij de taal niet tot zeven woorden terugbrengen.
  Origineel: We shall never understand one another until we reduce the language to seven words.
  Bron: The Collected Works of Kahlil Gibran
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +66
  De meest fundamentele ideeën van de wetenschap zijn in wezen eenvoudig en kunnen in de regel worden uitgedrukt in een taal die voor iedereen begrijpelijk is.
  Origineel: Most of the fundamental ideas of science are essentially simple, and may, as a rule, be expressed in a language comprehensible to everyone.
  Bron: The evolution of physics (1938)
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
  +50
  Wie een vreemde taal een beetje beheerst heeft er meer plezier aan dan wie haar goed spreekt. Het plezier is aan de half-kundigen.
  Origineel: Der, welcher eine fremde Sprache wenig spricht, hat mehr Freude daran, als der, welcher sie gut spricht. Das Vergnügen ist bei den Halbwissenden.
  Bron: Menschliches, Allzumenschliches Aphorismus 554
 • Johann Wolfgang von Goethe
  Johann Wolfgang von Goethe
  Duits schrijver en dichter 1749-1832
  Johann Wolfgang von Goethe
  - +
  +37
  Wie geen vreemde talen kent, weet niets van zijn eigen taal.
  Origineel: Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.
  Bron: Maximen und Reflexionen (1840) II, 23
 • Johan Daisne
  Johan Daisne
  Vlaams schrijver 1912-1978
  Johan Daisne
  - +
  +32
  Iedere taal is schoon voor wie luisteren kan. Want in elke taal zingt de gedachte van een volk en de ziel van een mens, en die muziek is universeel.
 • Louis Couperus
  Louis Couperus
  Nederlands schrijver 1863-1923
  Louis Couperus
  - +
  +31
  In het leven en ook in de taal zijn nuances alles.
 • Seneca
  Seneca
  Romeins filosoof, staatsman en toneelschrijver 5 v.C. - 65 n.C.
  Seneca
  - +
  +29
  De taal weerspiegelt de ziel.
 • Euripides
  Euripides
  Grieks tragediedichter 480vC - 406vC
  Euripides
  - +
  +28
  Spreek verstandige taal tegen een gek en hij verklaart u voor gek.
 • Willem Frederik Hermans
  Willem Frederik Hermans
  Nederlands schrijver 1921-1995
  Willem Frederik Hermans
  - +
  +28
  Wie een taal spreekt die zijn moedertaal niet is, die wordt naar beneden gedrukt, onherroepelijk. Waarom hebben gekoloniseerde volkeren zoals negers, indianen, enz. de reputatie gekregen dat ze zo kinderlijk zijn? Omdat zij gedwongen waren tegen hun meesters talen te spreken die zij niet goed kenden.
  Bron: Nooit meer slapen (1966)
Alle taal citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.