Citaten van theorie

Citaten 11 t/m 20 van 39.

 • Douglas Adams
  Douglas Adams
  Brits science-fiction schrijver 1952-2001
  Douglas Adams
  - +
  +6
  Er is een theorie die stelt dat, als iemand ooit ontdekt waar het Universum precies voor dient en waarom het er is, het meteen zal verdwijnen en vervangen zal worden door iets wat nog bizarder en onbegrijpelijker is... Een andere theorie stelt dat dit reeds gebeurd is.
  Origineel: There is a theory which states that if ever anyone discovers exactly what the Universe is for and why it is here, it will instantly disappear and be replaced by something even more bizarre... There is another theory which states that this has already happened.
  Bron: The Restaurant at the End of the Universe
 • Karl Popper
  Karl Popper
  Oostenrijks-Brits wetenschapsfilosoof 1902-1994
  Karl Popper
  - +
  +3
  Als we niet kritisch zijn, zullen we altijd vinden wat we willen: we zullen zoeken naar bevestigingen en deze vinden, en we zullen wegkijken van en niet opmerken wat gevaarlijk is voor onze dierbare theorieën. Op deze manier is het maar al te gemakkelijk om een overtuigend bewijs te verkrijgen voor een theorie die, indien kritisch benaderd, zou zijn weerlegd.
  Origineel: If we are uncritical we shall always find what we want: we shall look for, and find, confirmations, and we shall look away from, and not see, whatever might be dangerous to our pet theories. In this way it is only too easy to obtain what appears to be overwhelming evidence in favor of a theory which, if approached critically, would have been refuted.
  Bron: The Poverty of Historicism (1957)
 • Karl Marx
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof 1818-1883
  Karl Marx
  - +
  +3
  In die zin kunnen de communisten hun theorie samenvatten in één zin: opheffing van het privé-eigendom.
  Origineel: In diesem Sinn können die Kommunisten ihre Theorie in dem einen Ausdruck: Aufhebung des Privateigentums, zusammenfassen.
  Bron: Communistisch Manifest (1848) II. Voor de volledige tekst zie: www.marxists.org
 • Richard Dawkins
  Richard Dawkins
  Brits etholoog, evolutiebioloog en populair-wetenschappelijk schrijver. 1941-
  Richard Dawkins
  - +
  +2
  De evolutietheorie staat nu ongeveer net zo ter discussie als de theorie dat de aarde rond de zon draait.
  Origineel: Today the theory of evolution is about as much open to doubt as the theory that the earth goes round the sun.
  Bron: The Selfish Gene (1976) ch.1
 • Richard P. Feynman
  Richard P. Feynman
  Amerikaans natuurkundige en Nobelprijswinnaar 1918-1988
  Richard P. Feynman
  - +
  +2
  Het maakt niet uit hoe mooi je theorie is, het maakt niet uit hoe slim je bent. Als je theorie niet ondersteunt wordt door experimenten, is het verkeerd.
  Origineel: It doesn't matter how beautiful your theory is, it doesn't matter how smart you are. If it doesn't agree with experiment, it's wrong.
 • Ronald Laing
  Ronald Laing
  Schots psychiater 1927-1989
  Ronald Laing
  - +
  +2
  Zelfs feiten worden ficties zonder adequate manieren om "de feiten" te zien. We hebben niet zozeer theorieën nodig als wel de ervaring die aan de bron ligt van de theorie.
  Origineel: Even facts become fictions without adequate ways of seeing "the facts". We do not need theories so much as the experience that is the source of the theory.
  Bron: The politics of experience (1967) ch.1
 • Martin Heidegger
  Martin Heidegger
  Duits filosoof 1889-1976
  Martin Heidegger
  - +
  +1
  De wetenschap is de theorie van de werkelijkheid.
  Origineel: Die Wissenschaft ist die Theorie des Wirklichen.
  Bron: Wissenschaft und Besinnung S. 42
 • G. J. P. J. Bolland
  G. J. P. J. Bolland
  Nederlands taalkundige en filosoof 1854-1922
  G. J. P. J. Bolland
  - +
  +1
  Het groote gebrek van ‘de theorie der kennis’ is hare gewaande verstandigheid.
  Bron: Zuivere rede en hare werkelijkheid: Het boek der spreuken 131
 • Agatha Christie
  Agatha Christie
  Brits schrijfster 1891-1976
  Agatha Christie
  - +
  +1
  Met alles moet rekening worden gehouden. Als een feit niet in de theorie past - laat de theorie maar gaan.
  Origineel: Everything must be taken into account. If the fact will not fit the theory — let the theory go.
  Bron: The Mysterious Affair at Styles (1920)
 • Erma Bombeck
  Erma Bombeck
  Amerikaans auteur 1927-1996
  Erma Bombeck
  - +
  +1
  Mijn theorie over huishoudelijk werk is als volgt: als het niet vermenigvuldigt, stinkt, vlam kan vatten, of de deur van de koelkast blokkeert, laat het maar liggen. Niemand anders interesseert het. Waarom zou jij?
  Origineel: My theory on housework is, if the item doesn't multiply, smell, catch fire, or block the refrigerator door, let it be. No one else cares. Why should you?
Alle theorie citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 2)