Citaten van vereist

 • Goed luisteren vereist inleving en het achterwege laten van vooroordelen.
 • Strategie vereist denken, tactiek vereist kijken.
 • Het vereist grote spirituele veerkracht om degene die een voet in je nek plaatst niet te haten, en een nog groter wonder van instelling en liefdadigheid om je kind niet te leren te haten.
 • Het succes hangt er meestal van af, of men weet hoe veel tijd het vereist om te slagen.
 • Het vereist uiterlijke moed om te sterven,
het vereist innerlijke moed om te leven.
 • In de kunst wordt nog heel wat meer discipline vereist dan in het leger.
 • Een buitenlandse cultuur leren kennen vereist respect, bescheidenheid, onpartijdigheid en ijver.
 • Bewustwording vereist leven in het hier en nu, en niet in het elders, het verleden of de toekomst.
 • Een samenleving kan alleen overleven wanneer er voldoende homogeniteit is tussen haar leden: onderwijs bestendigt en versterkt deze homogeniteit door vooraf in de ziel van het kind de essentiële overeenkomsten te leggen die het collectieve leven vereist.
 • Het portret is een van de meest curieuze kunstvormen. Het vereist bijzondere kwaliteiten in de kunstenaar, en een bijna totale relatie met het model.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 62.

 • Lao-Tse
  Lao-Tse
  Chinees filosoof +/- 600 v.C.
  Lao-Tse
  - +
  +111
  Het vereist uiterlijke moed om te sterven,
  het vereist innerlijke moed om te leven.
 • Sören Kierkegaard
  Sören Kierkegaard
  Deens filosoof 1813-1855
  Sören Kierkegaard
  - +
  +74
  Om de waarheid te ontdekken wordt vereist: afzijdigheid van de kudde. En dat alleen al is genoeg om de mens banger te maken dan de dood. Want de mens is een kuddedier.
  Bron: Een keuze uit zijn dagboeken (1957)
 • Connie Palmen
  Connie Palmen
  Nederlands schrijfster 1955-
  Connie Palmen
  - +
  +36
  Goed luisteren vereist inleving en het achterwege laten van vooroordelen.
 • Jean-Jacques Rousseau
  Jean-Jacques Rousseau
  Frans schrijver en filosoof 1712-1778
  Jean-Jacques Rousseau
  - +
  +21
  De kritiek is gemakkelijk; want een aanval met één enkel woord vereist bladzijden tot verdediging.
  Origineel: C'est une chose bien commode que la critique; car où l'on attaque avec un mot, i faut des pages pour se défendre.
  Bron: Réponse au roi de Pologne
 • Bertolt Brecht
  Bertolt Brecht
  Duits - Oostenrijks schrijver 1898-1956
  Bertolt Brecht
  - +
  +12
  Schrijvers kunnen niet zo snel schrijven als regeringen oorlogen maken; dit is omdat schrijven nadenken vereist.
  Origineel: Die Schriftsteller können nicht so schnell schreiben, wie die Regierungen Kriege machen; denn das Schreiben verlangt Denkarbeit.
  Bron: Moeder Courage en haar kinderen
 • Johann Wolfgang von Goethe
  Johann Wolfgang von Goethe
  Duits schrijver en dichter 1749-1832
  Johann Wolfgang von Goethe
  - +
  +7
  Het werken vereist niet alleen kunst en wetenschap, maar ook geduld.
  Origineel: Nicht Kunst und Wissenschaft allein, Geduld will bei dem Werke sein.
  Bron: Faust I Hexenküche
 • Henry David Thoreau
  Henry David Thoreau
  Amerikaans schrijver 1817-1862
  Henry David Thoreau
  - +
  +6
  Hoed u voor alle ondernemingen waar nieuwe kleren voor worden vereist.
  Origineel: Beware of all enterprises that require new clothes.
  Bron: Walden (1854)
 • Oscar Wilde
  Oscar Wilde
  Iers schrijver 1854-1900
  Oscar Wilde
  - +
  +5
  Er zijn momenten dat men moet kiezen tussen het leven van zijn eigen leven, volledig, geheel, compleet - of het uitrekken van een vals, ondiep, vernederend bestaan wat de wereld, in haar hypocrisie, vereist.
  Origineel: There are moments when one has to choose between living one's own life, fully, entirely, completely-or dragging out some false, shallow, degrading existence that the world in its hypocrisy demands.
 • Eric Berne
  Eric Berne
  Canadees psychiater 1910-1970
  Eric Berne
  - +
  +4
  Bewustwording vereist leven in het hier en nu, en niet in het elders, het verleden of de toekomst.
  Origineel: Awareness requires living in the here and now, and not in the elsewhere, the past or the future.
  Bron: Games People Play
 • C. J. Wijnaendts Francken
  C. J. Wijnaendts Francken
  Nederlands letterkundige en filosoof 1863-1944
  C. J. Wijnaendts Francken
  - +
  +4
  De deugd verkrijgt een des te duurzamer en standvastiger karakter, naarmate de zelfverloochening, die zij vereist, meer onbewust plaats heeft, minder moeite kost, met minder leedgevoel gepaard gaat.
  Bron: Sociale Ethiek
Alle vereist citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.