Citaten van verwijderen

 • Als je een verhaal schrijft, vertel je jezelf het verhaal, zei hij. Wanneer je herschrijft, is het je belangrijkste taak om alle dingen te verwijderen die niet het verhaal zijn.
 • De eerste voorwaarde voor vooruitgang is het verwijderen van censuur.
 • Liefde: Een tijdelijke waanzin, te genezen door het huwelijk of door het verwijderen van de patiënt van de invloeden waaronder hij de aandoening heeft opgelopen.

Citaten 1 t/m 10 van 11.

 • George Bernard Shaw
  George Bernard Shaw
  Iers-Engels schrijver, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1925) 1856-1950
  George Bernard Shaw
  - +
  +2
  De eerste voorwaarde voor vooruitgang is het verwijderen van censuur.
  Origineel: The first condition of progress is the removal of censorships.
  Bron: Mrs. Warren's Profession (1893) Preface, The author's apology
 • Johann Wolfgang von Goethe
  Johann Wolfgang von Goethe
  Duits schrijver en dichter 1749-1832
  Johann Wolfgang von Goethe
  - +
  +2
  De wetenschappen verwijderen zich in het algemeen altijd van het leven, en keren slechts door een omweg weder daartoe terug.
  Origineel: Wissenschaften entfernen sich im ganzen immer vom Leben und kehren nur durch einen Umweg wieder dahin zurück.
  Bron: Wilhelm Meisters Wanderjahre 3, 18
 • Joseph Joubert
  Joseph Joubert
  Frans schrijver 1754-1824
  Joseph Joubert
  - +
  +2
  Het berouw is een poging der natuur om uit onze ziel de kiemen van het bederf te verwijderen.
  Origineel: Le repentir est un effort de la nature qui chasse de notre âme les principes de sa corruption.
  Bron: Pensées, maximes, essais et correspondance #6
 • Luciano de Crescenzo
  Luciano de Crescenzo
  Italiaans schrijver, acteur en regisseur 1928-2019
  Luciano de Crescenzo
  - +
  +2
  Sommigen zijn bang dat geluk een heel ver, bijna onbereikbaar iets is, daarom rennen ze zo snel als ze kunnen, in de hoop het te benaderen, zonder ooit te beseffen dat hoe sneller ze rennen, hoe meer ze zich er van verwijderen.
  Origineel: Alcuni temono che la Felicità sia un bene molto lontano, quasi irraggiungibile, motivo per cui corrono a più non posso nella speranza di avvicinarla, senza mai rendersi conto che più corrono e più se ne allontanano.
  Bron: Il tempo e la felicità (1998)
 • Stephen Hawking
  Stephen Hawking
  Brits fysicus en cosmoloog 1942-2018
  Stephen Hawking
  - +
  +1
  Er bestaat niet een manier om de waarnemer te verwijderen - onszelf - van onze percepties van de wereld.
  Origineel: There is no way to remove the observer—us—from our perception of the world.
  Bron: In: Hawking & Mlodinow - The Grand Design
 • Loriot
  Loriot
  Duits cabaretier, schrijver en cartoonist (ps. van Vicco von Bülow) 1923-2011
  Loriot
  - +
  +1
  Ik hou van politici op verkiezingsaffiches. Ze zijn draagbaar, geruisloos en gemakkelijk te verwijderen.
  Origineel: Ich liebe Politiker auf Wahlplakaten. Sie sind tragbar, geräuschlos und leicht zu entfernen.
 • Stephen King
  Stephen King
  Amerikaans schrijver 1947-
  Stephen King
  - +
   0
  Als je een verhaal schrijft, vertel je jezelf het verhaal, zei hij. Wanneer je herschrijft, is het je belangrijkste taak om alle dingen te verwijderen die niet het verhaal zijn.
  Origineel: When you write a story, you’re telling yourself the story,” he said. “When you rewrite, your main job is taking out all the things that are not the story.
  Bron: On Writing (2002) 147
 • Maurice Chapelan
  Maurice Chapelan
  Frans journalist en romanticus 1906-1992
  Maurice Chapelan
  - +
   0
  Een goede stijl moet allereerst elke leegte tussen betekenis en uitdrukking verwijderen.
  Origineel: Un bon style se doit d'abord de supprimer tout vide entre le sens et l'expression.
  Bron: Lire et écrire (1960)
 • René Daumal
  René Daumal
  Frans schrijver, filosoof en dichter 1908-1944
  René Daumal
  - +
   0
  Je onderdrukt de honger niet door de maag te verwijderen, maar door het geven van eten.
  Origineel: On ne supprime pas la faim en ôtant l'estomac mais en donnant à manger.
  Bron: Brief aan Georges Ribemont-Dessaignes
 • Ambrose Bierce
  Ambrose Bierce
  Amerikaans schrijver 1842-1914
  Ambrose Bierce
  - +
   0
  Liefde: Een tijdelijke waanzin, te genezen door het huwelijk of door het verwijderen van de patiënt van de invloeden waaronder hij de aandoening heeft opgelopen.
  Origineel: Love: A temporary insanity curable by marriage or by removal of the patient from the influences under which he incurred the disorder.
  Bron: The Devil's Dictionary (1911)
Alle verwijderen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.