Citaten van voorwaarden

Citaten 11 t/m 20 van 21.

 • Dag Hammarskjöld
  Dag Hammarskjöld
  Zweeds diplomaat en van 1953-1961 VN secretaris-generaal 1905-1961
  Dag Hammarskjöld
  - +
  +1
  Wie uitgedaagd wordt door het lot ergert zich niet over de voorwaarden.
  Bron: Merkstenen
 • Friedrich Engels
  Friedrich Engels
  Duits industrieel, filosoof en sociaal wetenschapper 1820-1895
  Friedrich Engels
  - +
   0
  Communisme is de leer van de voorwaarden voor de bevrijding van het proletariaat.
  Origineel: Der Kommunismus ist die Lehre von den Bedingungen der Befreiung des Proletariats.
  Bron: Grundsätze des Kommunismus (Entwurf) 1847
 • Bobby Seale
  Bobby Seale
  Amerikaans activist 1936-
  Bobby Seale
  - +
   0
  De mensen zijn zich nu gaan realiseren dat de enige manier om met de onderdrukker om te gaan is om op onze eigen voorwaarden te handelen en dit is gebeurd.
  Origineel: The people have now come to realize that the only way to deal with the oppressor is to deal on our own terms and this was done.
 • Friedrich Nietzsche
  Friedrich Nietzsche
  Duits dichter en filosoof 1844-1900
  Friedrich Nietzsche
  - +
   0
  Een stap verder: de 'wil Gods' (te weten de voorwaarden tot behoud van de macht van de priester) moet bekend zijn - en voor dit doel is er een 'openbaring' nodig. In normale bewoordingen: er ontstaat behoefte aan een kolossale literaire vervalsing, er wordt een 'heilige schrift' ontdekt - en onder de groots mogelijke priesterlijke poeha, met boetedagen en jammerklachten over de lange tijd van 'zonde' wordt zij openbaar gemaakt.
  Origineel: Ein Schritt weiter: der »Wille Gottes« (das heißt die Erhaltungs-Bedingungen für die Macht des Priesters) muß bekannt sein – zu diesem Zwecke bedarf es einer »Offenbarung«. Auf deutsch: eine große literarische Fälschung wird nötig, eine »heilige Schrift« wird entdeckt – unter allem hieratischen Pomp, mit Bußtagen und Jammergeschrei über die lange »Sünde« wird sie öffentlich gemacht.
  Bron: De antichrist
 • Paul Auster
  Paul Auster
  Amerikaans schrijver 1947-
  Paul Auster
  - +
   0
  Elke roman is een gelijkwaardige samenwerking tussen de schrijver en de lezer en het is de enige plaats in de wereld waar twee vreemdelingen elkaar kunnen ontmoeten op voorwaarden van absolute intimiteit.
  Origineel: Every novel is an equal collaboration between the writer and the reader and it is the only place in the world where two strangers can meet on terms of absolute intimacy.
 • Emile Durkheim
  Emile Durkheim
  Frans socioloog 1858-1917
  Emile Durkheim
  - +
   0
  Kortom, ook al heeft onderwijs als enige of voornaamste doel het individu en zijn belangen, het is vooral ook het middel waardoor de samenleving de voorwaarden van haar eigen bestaan voortdurend vernieuwt.
  Origineel: En résumé, bien loin que l'éducation ait pour objet unique ou principal l'individu et ses intérêts, elle est avant tout le moyen par lequel la société renouvelle perpétuellement les conditions de sa propre existence.
  Bron: Education et sociologie
 • Maurice Garcon
  Maurice Garcon
  Frans advocaat, historicus en schrijver 1889-1967
  Maurice Garcon
  - +
   0
  Schrijven, lezen, citeren zijn de drie essentiële voorwaarden voor de technische vorming van een advocaat.
  Origineel: Ecrire, lire, réciter sont les trois conditions essentielles à la formation technique de l'avocat.
  Bron: Essai sur l'éloquence judiciaire (1931)
 • Honoré de Balzac
  Honoré de Balzac
  Frans schrijver 1799-1850
  Honoré de Balzac
  - +
   0
  Zich te rechter tijd te kunnen vervelen is een der voorwaarden voor alle soorten van macht.
  Origineel: Savoir s'ennuyer à propos est une des conditions de toute espèce de pouvoir.
  Bron: Scènes de la vie privée (1832)
 • George Bernard Shaw
  George Bernard Shaw
  Iers-Engels schrijver, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1925) 1856-1950
  George Bernard Shaw
  - +
  -1
  Dat is het geheim van succesvol vechten. Zorg dat je vijand in het nadeel is; en nooit, in geen elk geval, op gelijke voorwaarden met hem gaan vechten.
  Origineel: That is the whole secret of successful fighting. Get your enemy at a disadvantage; and never, on any account, fight him on equal terms.
  Bron: Arms and the Man (1898)
 • Gloria Steinem
  Gloria Steinem
  Amerikaans feministisch schrijver 1934-
  Gloria Steinem
  - +
  -1
  Het lichaam van elke individuele vrouw eist dat het op zijn eigen voorwaarden wordt geaccepteerd.
  Origineel: Each individual woman's body demands to be accepted on its own terms.
  Bron: Outrageous acts and everyday rebellions (1986)
Alle voorwaarden citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 2)