Citaten van want

 • Als je je niet thuis voelt in het NU maakt het niet uit waar je heen gaat. Want je neemt je onbehagen overal mee naartoe.
 • Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven.
 • Wie een ander goed doet, doet ook goed aan zichzelf, niet alleen in de gevolgen, doch in de daad zelf. Want het bewustzijn van wel te handelen is in zichzelf een ruime beloning.
 • Man en vrouw ontvingen graag gasten, want zonder gasten maakten zij ruzie.
 • Het is voor ons belangrijk om goede gedachten te hebben, want wij worden wat wij denken.
 • Want tussen droom en daad
staan wetten in de weg
en praktische bezwaren,
maar ook weemoedigheid
die komt des avonds laat
wanneer men slapen gaat...
 • Het is een groot wonder, dat ik niet al mijn verwachtingen heb opgegeven, want ze lijken absurd en onuitvoerbaar. Toch houd ik ze vast, ondanks alles, omdat ik nog steeds aan de innerlijke goedheid van den mens geloof.
 • Geheel zichzelf zijn mag men slechts, zolang men alleen is; wie dus niet van de eenzaamheid houdt, houdt ook niet van de vrijheid, want slechts wanneer men alleen is, is men vrij.
 • Ik verafschuw racisme, want ik beschouw het als een barbaars iets, ongeacht het komt van een zwart of een blank mens.
 • Het is goed om zoveel lief te hebben als men kan, want daarin is de ware sterkte, en wie veel liefheeft die doet veel, en die vermag veel, en wat in liefde gedaan wordt, dat wordt goed gedaan.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 640.

 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +552
  Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven.
  Origineel: I'm more interested in the future than in the past, because the future is where I intend to live.
  Bron: toegeschreven
 • Johan Cruijff
  Johan Cruijff
  Nederlands voetballer en coach 1947-2016
  Johan Cruijff
  - +
  +550
  Als je op balbezit speelt, hoef je niet te verdedigen, want er is maar één bal.
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  Duits filosoof 1788-1860
  A. Schopenhauer
  - +
  +506
  Geheel zichzelf zijn mag men slechts, zolang men alleen is; wie dus niet van de eenzaamheid houdt, houdt ook niet van de vrijheid, want slechts wanneer men alleen is, is men vrij.
  Origineel: Ganz er selbst sein darf jeder nur solange er allein ist: wer also nicht die Einsamkeit liebt, der liebt auch nicht die Freiheit: denn nur wenn man allein ist, ist man frei.
  Bron: Parerga und Paralipomena I,5
 • Kahlil Gibran
  Kahlil Gibran
  Libanees-Amerikaans schrijver en kunstschilder 1883-1931
  Kahlil Gibran
  - +
  +487
  Jij mag je kinderen geven van je liefde, maar niet van je gedachten, want zij hebben hun eigen gedachten. Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen want hun zielen toeven in het huis van morgen, dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen. Je mag proberen hun gelijk te worden, maar tracht hen niet aan je gelijk te maken.
  Origineel: You may give them your love but not your thoughts, For they have their own thoughts. You may house their bodies but not their souls. Their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. You may strive to be like them, but seek not to make them like you.
  Bron: De Profeet Kinderen. Voor de volledige tekst zie: poets.org
 • Johan Cruijff
  Johan Cruijff
  Nederlands voetballer en coach 1947-2016
  Johan Cruijff
  - +
  +336
  Als ik jou vraag te laten zien wat je kan, zou je laten zien wat je kan. Maar dan weet ik meteen ook wat je niet kan, want dat laat je niet zien.
  Bron: Interview Johan Derksen 04 november 2013
 • Socrates
  Socrates
  Grieks filosoof 469 v.C. - 399 v.C.
  Socrates
  - +
  +236
  Degene die met het minst tevreden is, is het rijkst, want tevredenheid is de grootste schat.
 • Johan Cruijff
  Johan Cruijff
  Nederlands voetballer en coach 1947-2016
  Johan Cruijff
  - +
  +208
  Ik maak eigenlijk zelden fouten, want ik heb moeite me te vergissen.
  Bron: NOS Studio Sport Champions League commentaar
 • Willy Spillebeen
  Willy Spillebeen
  Belgisch auteur 1932-
  Willy Spillebeen
  - +
  +190
  Hij was tot alles bereid, tenminste als hij de anderen het zo zag voordoen, want als hij alléén was gedroeg hij zich anders jawel dan was hij gevoelig teerhartig maar als jongen kan je je daarmee in de groep niet handhaven als man kan je het eigenlijk evenmin...
  Bron: Steen des aanstoots (1970)
 • Johan Cruijff
  Johan Cruijff
  Nederlands voetballer en coach 1947-2016
  Johan Cruijff
  - +
  +183
  Ik ben er nog steeds van overtuigd dat zoals ik het doe je het moet doen want anders zou ik het niet doen.
 • Boeddha
  Boeddha
  Spirituele leider, geboren als Siddhartha Gautama ca. 450 vC. - ca. 370 vC
  Boeddha
  - +
  +167
  Het is voor ons belangrijk om goede gedachten te hebben, want wij worden wat wij denken.
Alle want citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.