Citaten van wetenschap

 • De gehele wetenschap is niets meer dan een verfijning van het dagelijks denken.
 • Het meest trieste aspect van het huidige leven is dat de wetenschap sneller kennis opdoet dan de maatschappij wijsheid opdoet.
 • Wie wetenschap en kunst bezit, heeft ook religie; wie deze beide niet bezit, moet zich maar religie aanschaffen.
 • De mooiste ervaring die een mens kan meemaken is het mysterieuze; het is de fundamentele emotie die ware kunst en ware wetenschap creëert.
 • Wetenschap is georganiseerde kennis. Wijsheid is georganiseerd leven.
 • Eén van de sterkste motieven die de mens naar kunst en wetenschap leidde is de ontsnapping aan het alledaagse.
 • Het idee dat wetenschap en spiritualiteit elkaar wederzijds uitsluiten, is een slechte dienst voor beiden.
 • De meest fundamentele ideeën van de wetenschap zijn in wezen eenvoudig en kunnen in de regel worden uitgedrukt in een taal die voor iedereen begrijpelijk is.
 • Wetenschap zonder religie is kreupel, religie zonder wetenschap is blind.
 • Wetenschap is slechts de helft. Geloof is het andere.
+7

Citaten 1 t/m 10 van 234.

 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +153
  Wetenschap zonder religie is kreupel, religie zonder wetenschap is blind.
  Origineel: Science without religion is lame. Religion without science is blind.
  Bron: Science and religion (1954)
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +112
  De wetenschap is een prachtig iets zolang je er je brood niet mee hoeft te verdienen.
  Origineel: Science is a wonderful thing if one does not have to earn one's living at it.
  Bron: Brief naar E. Holzapfel (Maart 1951)
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +82
  De gehele wetenschap is niets meer dan een verfijning van het dagelijks denken.
  Origineel: All of science is nothing more than the refinement of everyday thinking.
  Bron: Journal of the Franklin Institute maart 1936, Physics and Reality
 • Rabindranath Tagore
  Rabindranath Tagore
  Indiaas mysticus, dichter en Nobelprijswinnaar literatuur (1913) 1861-1941
  Rabindranath Tagore
  - +
  +79
  Door wetenschap bereikt men veel, doch slechts de liefde voert tot volmaaktheid.
 • Immanuel Kant
  Immanuel Kant
  Duits filosoof 1724-1804
  Immanuel Kant
  - +
  +79
  Wetenschap is georganiseerde kennis. Wijsheid is georganiseerd leven.
  Origineel: Wissenschaft ist organisiertes Wissen. Weisheit ist organisiertes Leben.
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +69
  De meest fundamentele ideeën van de wetenschap zijn in wezen eenvoudig en kunnen in de regel worden uitgedrukt in een taal die voor iedereen begrijpelijk is.
  Origineel: Most of the fundamental ideas of science are essentially simple, and may, as a rule, be expressed in a language comprehensible to everyone.
  Bron: The evolution of physics (1938)
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +52
  Het was natuurlijk een leugen wat je las over mijn religieuze overtuiging, een leugen die systematisch is herhaald. Ik geloof niet in een persoonlijke god en heb dit nooit ontkend maar mij altijd duidelijk uitgedrukt. Als er iets in mij is wat als religieus benoemd zou kunnen worden dan is dat de grenzeloze bewondering voor de structuur van de wereld voor zover die door onze wetenschap blootgelegd kan worden.
  Origineel: It was, of course, a lie what you read about my religious convictions, a lie which is being systematically repeated. I do not believe in a personal God and I have never denied this but have expressed it clearly. If something is in me which can be called religious then it is the unbounded admiration for the structure of the world so far as our science can reveal it.
  Bron: The Human Side (1954)
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +38
  Eén van de sterkste motieven die de mens naar kunst en wetenschap leidde is de ontsnapping aan het alledaagse.
  Origineel: One of the strongest motives that leads men to art and science is escape from everyday life.
  Bron: Principles of Research. Voor de volledige tekst zie: www.site.uottawa.ca
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +37
  Het schoonste en diepste gevoelen dat wij kunnen ondergaan, is het ervaren van het mystieke. Het is de kracht van alle ware wetenschap.
  Origineel: The most beautiful and most profound religious emotion that we can experience is the sensation of the mystical. And this mysticality is the power of all true science.
  Bron: In: Peter A. Bucky - The Private Albert Einstein (1992)
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +33
  De mooiste ervaring die een mens kan meemaken is het mysterieuze; het is de fundamentele emotie die ware kunst en ware wetenschap creëert.
  Origineel: The most beautiful experience we can have is the mysterious. It is the fundamental emotion that stands at the cradle of true art and true science.
  Bron: The world as i see it. Voor de volledige tekst zie: history.aip.org
Alle wetenschap citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.