Citaten van wiskundige

 • Voor zover wiskundige wetten verwijzen naar de realiteit, zijn ze niet zeker; en voor zover ze zeker zijn, verwijzen ze niet naar de realiteit.
 • Een wiskundige die niet ook een beetje een dichter is, zal nooit een volmaakte wiskundige zijn.
 • Ik heb zelden een wiskundige ontmoet die logisch redeneren kan.
 • Het is de propeller - de Heilige Helix! zoals een illustere wiskundige ooit tegen mij zei - die ons de lucht in zal brengen.
+1

Citaten 1 t/m 10 van 17.

 • Plato
  Plato
  Grieks filosoof 427 v.C. - 347 v.C.
  Plato
  - +
  +19
  Ik heb zelden een wiskundige ontmoet die logisch redeneren kan.
 • Albert Einstein
  Albert Einstein
  Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955
  Albert Einstein
  - +
  +18
  Voor zover wiskundige wetten verwijzen naar de realiteit, zijn ze niet zeker; en voor zover ze zeker zijn, verwijzen ze niet naar de realiteit.
  Origineel: Insofern sich die Sätze der Mathematik auf die Wirklichkeit beziehen, sind sie nicht sicher, und insofern sie sicher sind, beziehen sie sich nicht auf die Wirklichkeit.
  Bron: Geometrie und Erfahrung (1921) p.3
 • Galileo Galilei
  Galileo Galilei
  Italiaans natuurkundige 1564-1642
  Galileo Galilei
  - +
  +14
  Het boek der natuur ligt opengeslagen voor ons, maar je kunt het niet begrijpen tenzij je eerst de taal leert begrijpen en de karakters kent waarin het is geschreven. Het is geschreven in wiskundige taal, en de karakters zijn driehoeken, cirkels en andere geometrische figuren.
  Origineel: La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l'universo), ma non si può intendere se prima non s'impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne' quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche.
  Bron: Il Saggiatore (1623) cap.6
 • Augustus De Morgan
  Augustus De Morgan
  Brits wiskundige en logicus 1806-1871
  Augustus De Morgan
  - +
  +3
  De drijvende kracht der wiskundige vinding is niet de redenering, maar de verbeelding.
  Origineel: The moving power of mathematical invention is not reasoning, but imagination.
  Bron: In: Robert Perceval Graves - The Life of Sir William Rowan Hamilton (1889) Vol 3,p.219
 • Henri Poincaré
  Henri Poincaré
  Frans wiskundige en filosoof 1854-1912
  Henri Poincaré
  - +
  +3
  Inductie toegepast op de natuurwetenschappen is altijd onzeker, omdat het berust op het geloof in een algemene orde van het universum, een orde buiten ons. Wiskundige inductie, dat wil zeggen demonstratie door herhaling, daarentegen, dringt zich noodzakelijkerwijs op, omdat het alleen maar de bevestiging is van een eigenschap van de geest zelf.
  Origineel: L’induction, appliquée aux sciences physiques, est toujours incertaine, parce qu’elle repose sur la croyance à un ordre général de l’Univers, ordre qui est en dehors de nous. L’induction mathématique, c’est-à-dire la démonstration par récurrence, s’impose au contraire nécessairement, parce qu’elle n’est que l’affirmation d’une propriété de l’esprit lui-même.
  Bron: Science et méthode (1908) ch.1
 • Henri Poincaré
  Henri Poincaré
  Frans wiskundige en filosoof 1854-1912
  Henri Poincaré
  - +
  +3
  Zonder intuïtie zou de wiskundige zijn als een schrijver, die goed bedreven is in de grammatica, doch zonder ideeën.
  Origineel: Sans l'intuition, le géomètre serait comme un écrivain qui serait ferré sur la grammaire mais qui n'aurait pas d'idées.
  Bron: Science et méthode (1908)
 • Stephen Hawking
  Stephen Hawking
  Brits fysicus en cosmoloog 1942-2018
  Stephen Hawking
  - +
  +2
  Iemand vertelde me dat elke wiskundige vergelijking die ik in het boek opnam de verkoop zou halveren.
  Origineel: Someone told me that each equation I included in the book would halve the sales.
  Bron: A Brief History of Time (1988)
 • Henri Poincaré
  Henri Poincaré
  Frans wiskundige en filosoof 1854-1912
  Henri Poincaré
  - +
  +1
  Het onbewuste ik speelt een belangrijke rol in de wiskundige vinding.
  Origineel: Le moi subliminal joue un rôle capital dans l'invention mathématique.
  Bron: L'Invention Mathématique
 • Alfred N. Whitehead
  Alfred N. Whitehead
  Engels filosoof en wiskundige 1861-1947
  Alfred N. Whitehead
  - +
  +1
  Men kan veilig aannemen dat wanneer een wiskundige of filosofische auteur met een wazige diepgang schrijft, hij onzin uitkraamt.
  Origineel: It is a safe rule to apply that, when a mathematical or philosophical author writes with a misty profundity, he is talking nonsense.
  Bron: An Introduction to Mathematics (1911) ch. 15.
 • Bertrand Russell
  Bertrand Russell
  Engels filosoof, wiskundige en Nobelprijswinnaar literatuur (1950) 1872-1970
  Bertrand Russell
  - +
   0
  De natuurkunde is wiskundig, niet omdat we zoveel over de fysieke wereld weten, maar juist omdat we zo weinig weten: het zijn alleen de wiskundige eigenschappen die we hebben kunnen ontdekken.
  Origineel: Physics is mathematical not because we know so much about the physical world, but because we know so little: it is only its mathematical properties that we can discover.
  Bron: An Outline of Philosophy (1927) ch.15
Alle wiskundige citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.