Citaten van zegeviert

 • Ik noem hem dapperder die zijn begeerten overwint dan hij die over zijn vijanden zegeviert; want de moeilijkste overwinning is de overwinning op zichzelf.
 • Een zuivere, onvoorwaardelijke liefde, die over de zwakheden van de geliefde zegeviert, is wellicht het grootste geschenk van de hemel.
 • Een tragische situatie is precies dat wanneer de deugd niet zegeviert, maar wanneer men nog steeds van mening is dat de mens edeler is dan de krachten die hem vernietigen.
 • Satan zal uiteindelijk voor eeuwig gestraft worden, maar voor een tijdje zegeviert hij.
+1

Citaten 1 t/m 10 van 10.

1
 • Aristoteles
  Aristoteles
  Grieks filosoof 384 v.C. - 322 v.C.
  Aristoteles
  - +
  +124
  Ik noem hem dapperder die zijn begeerten overwint dan hij die over zijn vijanden zegeviert; want de moeilijkste overwinning is de overwinning op zichzelf.
 • Sarvepalli Radhakrishnan
  Sarvepalli Radhakrishnan
  Indiaas filosoof en politicus 1888-1975
  Sarvepalli Radhakrishnan
  - +
  +3
  Een zuivere, onvoorwaardelijke liefde, die over de zwakheden van de geliefde zegeviert, is wellicht het grootste geschenk van de hemel.
 • Max Planck
  Max Planck
  Duits natuurkundige 1858-1947
  Max Planck
  - +
  +2
  Een nieuwe wetenschappelijke waarheid zegeviert niet doordat haar tegenstanders overtuigd raken en er mee instemmen, maar eerder doordat de tegenstanders geleidelijk uitsterven, en dat een nieuwe generatie opkomt die al met de waarheid vertrouwd is.
  Origineel: Eine neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, daß ihre Gegner überzeugt werden und sich als belehrt erklären, sondern vielmehr dadurch, daß ihre Gegner allmählich aussterben und daß die heranwachsende Generation von vornherein mit der Wahrheit vertraut gemacht ist.
  Bron: Wissenschaftliche Selbstbiographie (1948)
 • Sir Henri Deterding
  Sir Henri Deterding
  Nederlands ondernemer, directeur Shell 1866-1939
  Sir Henri Deterding
  - +
  +2
  Hij zegeviert die handelt.
 • George Orwell
  George Orwell
  Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950
  George Orwell
  - +
  +1
  Een tragische situatie is precies dat wanneer de deugd niet zegeviert, maar wanneer men nog steeds van mening is dat de mens edeler is dan de krachten die hem vernietigen.
  Origineel: A tragic situation exists precisely when virtue does not triumph but when it is still felt that man is nobler than the forces which destroy him.
  Bron: Selected Essays Lear, Tolstoy and the Fool
 • Robert Schumann
  Robert Schumann
  Duits componist 1810-1856
  Robert Schumann
  - +
  +1
  Mag het talent zich de vrijheden veroorloven, die het genie neemt? Ja; maar het eerste verongelukt, waar het tweede zegeviert.
  Origineel: Darf sich das Talent die Freiheiten nehmen, die sich das Genie nimmt? Ja, aber jenes verunglückt, wo dieses triumphiert.
  Bron: Musik und Musiker
 • Benjamin Robert Haydon
  Benjamin Robert Haydon
  Engels kunstschilder 1786-1846
  Benjamin Robert Haydon
  - +
   0
  Satan zal uiteindelijk voor eeuwig gestraft worden, maar voor een tijdje zegeviert hij.
  Origineel: Satan is to be punished eternally in the end, but for a while he triumphs.
  Bron: Correspondence and Table-talk (1876)
 • Joseph Roux
  Joseph Roux
  Frans priester, schrijver en dichter 1834-1905
  Joseph Roux
  - +
  -1
  Het kwaad zegeviert vaak, het overwint nooit.
  Origineel: Le mal triomphe souvent, il ne vainc jamais.
  Bron: Pensées p.127
 • Pierre Corneille
  Pierre Corneille
  Frans toneelschrijver 1606-1684
  Pierre Corneille
  - +
  -1
  Wie zonder gevaar overwint, zegeviert zonder roem.
  Origineel: A vaincre sans péril on triomphe sans gloire.
  Bron: Le Cid (1637)
 • Moritz Lazarus
  Moritz Lazarus
  Joods filosoof en psycholoog 1824-1903
  Moritz Lazarus
  - +
  -2
  Door arbeidsverdeling zegeviert de zaak en verliest de mens.
  Origineel: Durch Teilung der Arbeit siegt die Sache und unterliegt der Mensch.
  Bron: Sprüche (1899)
1
Alle zegeviert citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net.