Citaten door economen

Citaten 151 t/m 160 van 267.

 • John Stuart Mill
  John Stuart Mill
  Engels econoom 1806-1873
  John Stuart Mill
  - +
   0
  Als de gehele mensheid met één uitzondering dezelfde mening had, terwijl die ene persoon een tegengestelde opvatting koesterde, dan zou de mensheid even weinig recht hebben om die ene persoon tot zwijgen te brengen dan hij zou hebben om de mensheid het zwijgen op te leggen, als hij de macht had.
  Origineel: If all mankind minus one, were of one opinion, and only one person were of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person, than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind.
  Bron: On Liberty (1859) Ch. II
 • John Maynard Keynes
  John Maynard Keynes
  Brits econoom 1883-1946
  John Maynard Keynes
  - +
   0
  Als economen erin zouden slagen zichzelf te beschouwen als nederige, vaardige mensen op een vergelijkbaar niveau als tandartsen, dan zou dat geweldig zijn.
  Origineel: If economists could manage to get themselves thought of as humble, competent people on a level with dentists, that would be splendid.
  Bron: The Nation and Athenæum (1926) Economic Possibilities for our Grandchildren
 • Joop Klant
  Joop Klant
  Nederlands econoom en prozaschrijver 1915-1994
  Joop Klant
  - +
   0
  Als een Kamerlid wegens dionysisch optreden een week heeft gezeten, beslist niet het volk, maar het concilie der oligarchen of hij aanblijven mag.
  Bron: Hollands Diep (1956)
 • John Stuart Mill
  John Stuart Mill
  Engels econoom 1806-1873
  John Stuart Mill
  - +
   0
  Als men weigert naar een opvatting te luisteren, omdat men ervan overtuigd is dat zij niet waar is, betekent dit dat men de eigen zekerheid gelijkstelt met absolute zekerheid. Elk stilleggen van een discussie is een aanmatiging van onfeilbaarheid.
  Origineel: To refuse a hearing to an opinion, because they are sure that it is false, is to assume that their certainty is the same thing as absolute certainty. All silencing of discussion is an assumption of infallibility.
  Bron: On Liberty (1859) Ch. 2
 • John Maynard Keynes
  John Maynard Keynes
  Brits econoom 1883-1946
  John Maynard Keynes
  - +
   0
  Als we doelbewust mikken op de verarming van Midden-Europa, zal de wraak, zo ik durf te voorspellen, niet ver achterblijven.
  Origineel: If we aim deliberately at the impoverishment of Central Europe, vengeance, I dare predict, will not limp.
  Bron: The Economic Consequences of the Peace (1919) ch. VII, sec. 1
 • John Maynard Keynes
  John Maynard Keynes
  Brits econoom 1883-1946
  John Maynard Keynes
  - +
   0
  Amerika mag niet de kans krijgen om de ogen uit te pikken van het Britse Rijk.
  Origineel: America must not be allowed to pick out the eyes of the British Empire.
  Bron: In: Robert Skidelsky - John Maynard Keynes: Fighting for Britain (2000)
 • Pierre Joseph Proudhon
  Pierre Joseph Proudhon
  Frans socioloog en econoom 1809-1865
  Pierre Joseph Proudhon
  - +
   0
  Anarchie is orde zonder macht.
  Origineel: L'anarchie c'est l'ordre sans le pouvoir.
 • R. H. Tawney
  R. H. Tawney
  Engels econoom, historicus en schrijver 1880-1962
  R. H. Tawney
  - +
   0
  Arbeid bestaat uit mensen, kapitaal uit dingen. En het enige nut van de dingen bestaat uit het gebruik dat de mensen ervan maken.
 • Walter Bagehot
  Walter Bagehot
  Engels econoom 1826-1877
  Walter Bagehot
  - +
   0
  Armoede is onbegrijpelijk voor rijke mensen. Het is erg moeilijk voor te stellen waarom mensen die willen eten niet gewoon hun bel laten rinkelen.
  Origineel: In truth, poverty is an anomaly to rich people. It is very difficult to make out why people who want dinner do not ring the bell.
  Bron: Walter Scott: The Critical Heritage (1970) p404
 • Alfred Marshall
  Alfred Marshall
  Brits econoom 1842-1924
  Alfred Marshall
  - +
   0
  Bijna elk woord heeft veel verschillende nuances van betekenis en moet daarom worden geïnterpreteerd naargelang de context.
  Origineel: In common use almost every word has many shades of meaning, and therefore needs to be interpreted by the context.
  Bron: Elements of Economics of Industry (1890) Bk II, ch. 1, §1
Alle economen citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net. (pagina 16)