Citaten: door economen

Citaten 51 t/m 60 van 181.

 • Max Weber
  Max Weber
  Duits econoom, geschiedkundige en socioloog 1864-1920
  ajax-loader
  - +
  +3

  Men leert het karakter van de mensen kennen door op te merken, waarover zij lachen en niet lachen.

  Bron: Demokritos.

 • John Kenneth Galbraith
  John Kenneth Galbraith
  Amerikaans econoom 1908-2006
  ajax-loader
  - +
  +3

  Onder het kapitalisme worden mensen uitgebuit door mensen. Onder het communisme is het net andersom.

  Origineel: Under capitalism, man exploits man. Under communism, it’s just the opposite

 • Karl William Kapp
  Karl William Kapp
  Duits-Amerikaans econoom 1910-1976
  ajax-loader
  - +
  +2

  Als er in 1872 een computer had bestaan, zou die waarschijnlijk hebben voorspeld dat er in onze tijd zo veel voertuigen op de weg zouden zijn dat de verwijdering van de paardemest een vrijwel onoplosbaar probleem zou zijn gaan vormen.

  Origineel: If there had been a computer in 1872 it would have predicted that by now there would be so many horse-drawn vehicles that the entire surface of the earth would be ten feet deep in horse manure.

 • John Maynard Keynes
  John Maynard Keynes
  Brits econoom 1883-1946
  ajax-loader
  - +
  +2

  Als mijn informatie verandert, verander ik mijn conclusies. Wat doe jij?

  Origineel: When my information changes, I alter my conclusions. What do you do?

 • Karl Marx
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof 1818-1883
  ajax-loader
  - +
  +2

  De arts behoeft geen romans te lezen; hij beleeft ze.

 • John Kenneth Galbraith
  John Kenneth Galbraith
  Amerikaans econoom 1908-2006
  ajax-loader
  - +
  +2

  De economie wetenschap is uiterst nuttig als een vorm van werkgelegenheid voor economen.

  Origineel: Economics is extremely useful as a form of employment for economists.

 • Karl Marx
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof 1818-1883
  ajax-loader
  - +
  +2

  De geschiedenis is niet iets als een individueel persoon dat mensen gebruikt om zijn doelen te bereiken. De geschiedenis is niets anders dan de daden van mensen die worden gebruikt om hun doeleinden te bereiken.

  Bron: De heilige familie (1845)

 • Walter Bagehot
  Walter Bagehot
  Engels econoom 1826-1877
  ajax-loader
  - +
  +2

  De gewoonte van oppervlakkige en continue spraak is een symptoom van geestelijke deficiëntie. Het komt voort uit niet weten wat er in andere mensen omgaat.

  Origineel: The habit of common and continuous speech is a symptom of mental deficiency. It proceeds from not knowing what is going on in other people's minds.

 • Karl Marx
  Karl Marx
  Duits econoom en staatsfilosoof 1818-1883
  ajax-loader
  - +
  +2

  De kapitalistische productie ontwikkelt dus slechts de techniek en de combinatie van het maatschappelijk productieproces terwijl ze tegelijkertijd de bron van alle rijkdom ondergraaft: de grond en de arbeider.

  Bron: Het Kapitaal

 • Pierre Joseph Proudhon
  Pierre Joseph Proudhon
  Frans socioloog en econoom 1809-1865
  ajax-loader
  - +
  +2

  De vrouw is een lieftallig dier, maar het is een dier. Zij is begerig naar kussen als een geit naar zout.