Citaten: door psychologen

Citaten 61 t/m 70 van 405.

 • Angelika Hoefler
  Angelika Hoefler
  Duits psychologe 1968-2007
  Angelika Hoefler
  - +
  +6
  Problemen zijn er alleen maar om onze talenten te wekken, om ons een kans te geven.
 • Erich Fromm
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980
  Erich Fromm
  - +
  +5
  Concentratie in de verhouding tot anderen betekent in de eerste plaats dat men kan luisteren.
 • Gustave le Bon
  Gustave le Bon
  Frans socioloog en psycholoog 1841-1931
  Gustave le Bon
  - +
  +5
  Een politieke of sociale hervorming is zelden nuttig, als zij niet volgt op een geestelijke verandering.
 • Erich Fromm
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980
  Erich Fromm
  - +
  +5
  Het menselijk leven begint daar, waar het ontbreken van instinctief bepaalde handelingen een zeker punt overschrijdt, waar de aanpassing aan de natuur haar dwingend karakter verliest en het handelingsleven niet langer uitsluitend bepaald wordt door erfelijke gegeven mechanismen. Anders gezegd: menselijk leven en vrijheid zijn van den beginne af onafscheidelijk.
  Bron: Angst voor de vrijheid (1952)
 • Erich Fromm
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980
  Erich Fromm
  - +
  +5
  Je kunt niet diep verbonden zijn met de wereld zonder regelmatig neerslachtig te worden.
 • Abraham H. Maslow
  Abraham H. Maslow
  Amerikaans psycholoog 1908-1970
  Abraham H. Maslow
  - +
  +5
  Je maakt of een stap voorwaarts naar persoonlijke groei, of een stap terug naar veiligheid.
  Origineel: You will either step forward into growth, or you will step backward into safety.
  Bron: In: Brian Tracy - How the Best Leaders Lead (2010) p. 35
 • Alexander Mitscherlich
  Alexander Mitscherlich
  Duits arts en psycholoog 1908-1982
  Alexander Mitscherlich
  - +
  +5
  Men kan domheid door zorgvuldige opvoeding tot vooroordelen ontwikkelen.
 • Erich Fromm
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980
  Erich Fromm
  - +
  +5
  Vernielzucht is het gevolg van ongeleefde levens.
 • Gustave le Bon
  Gustave le Bon
  Frans socioloog en psycholoog 1841-1931
  Gustave le Bon
  - +
  +5
  Wanneer men zeker is van zichzelf, heeft men geen behoefte geprezen te worden. Wie loftuitingen zoekt, twijfelt aan zijn eigen waarde.
 • Angelika Hoefler
  Angelika Hoefler
  Duits psychologe 1968-2007
  Angelika Hoefler
  - +
  +5
  We blokkeren het goede in ons leven, wanneer we het moeilijke niet aannemen.