Citaten: door psychologen

Citaten 71 t/m 80 van 367.

 • Gustave le Bon
  Gustave le Bon
  Frans socioloog en psycholoog 1841-1931
  ajax-loader
  - +
  +3

  De eerste phase in de ontwikkeling ener zegevierende democratie is, de oude aristocratie te vernietigen; de tweede phase is een nieuwe te vormen.

  Origineel: La première phase d'évolution d'une démocratie triomphante est de détruire les anciennes aristocraties, la seconde d'en créer de nouvelles.

 • Erich Fromm
  Erich Fromm
  Duits - Amerikaans filosoof en psycholoog 1900-1980
  ajax-loader
  - +
  +3

  De geestelijke taak die iedereen zichzelf kan en moet opleggen, is niet zich veilig te voelen, maar juist bestand te zijn tegen onveiligheid.

 • Gustave le Bon
  Gustave le Bon
  Frans socioloog en psycholoog 1841-1931
  ajax-loader
  - +
  +3

  De massa's hebben meestal gelijkheid in slavernij verkozen boven vrijheid.

 • Gustave le Bon
  Gustave le Bon
  Frans socioloog en psycholoog 1841-1931
  ajax-loader
  - +
  +3

  De ongerijmdheid van een dogma belemmert nooit zijn verbreiding.

 • Gustave le Bon
  Gustave le Bon
  Frans socioloog en psycholoog 1841-1931
  ajax-loader
  - +
  +3

  De voormannen van revoluties verbeelden zich altijd dat ze geleid worden door de rede. In werkelijkheid gehoorzamen zij aan affectieve, mystieke en collectieve machten, die zij niet vermoeden.

 • Gustave le Bon
  Gustave le Bon
  Frans socioloog en psycholoog 1841-1931
  ajax-loader
  - +
  +3

  De wetenschap schept nog meer raadselen dan zij opheldert.

 • Lucien Arréat
  Lucien Arréat
  Frans schrijver en psycholoog 1841-1922
  ajax-loader
  - +
  +3

  De zwaarmoedigheid van jongelui is slechts het verlangen naar geluk; die der grijsaards is er het betreuren van.

  Bron: Refl. et Max 31

 • Robert Buckhout
  Robert Buckhout
  Amerikaans psycholoog 1935-1990
  ajax-loader
  - +
  +3

  Een grote hoeveelheid onderzoeksresultaten laat duidelijk zien dat een waarnemer zich heel gemakkelijk conformeert aan de mening van de meerderheid, ook als die meerderheid volstrekt ongelijk heeft.

  Origineel: A large body of research results demonstrates that an observer can be persuaded to conform to the majority opinion, even when the majority is completely wrong.

  Bron: Eyewitness testimony

 • Piet Nijs
  Piet Nijs
  Belgisch filosoof, psycholoog en schrijver 1937-
  ajax-loader
  - +
  +3

  Een vrouw kan alleen gelukkig zijn als zij ook ongelukkig kan zijn.

 • Piet Nijs
  Piet Nijs
  Belgisch filosoof, psycholoog en schrijver 1937-
  ajax-loader
  - +
  +3

  Een woord is de tederste aanraking van het oor dat luistert.