A. Schopenhauer

A. Schopenhauer

Duits filosoof

Leefde van: 1788-1860

Categorie: Filosofen

Citaten: A. Schopenhauer

Citaten 1 t/m 10 van 186.

 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +263
  Geheel zichzelf zijn mag men slechts, zolang men alleen is; wie dus niet van de eenzaamheid houdt, houdt ook niet van de vrijheid, want slechts wanneer men alleen is, is men vrij.
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +203
  Kennis is nog geen wijsheid.
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +142
  Medelijden met dieren hangt met de goedheid van het karakter zó nauw samen, dat men gerust beweren kan: wie wreed is tegenover dieren, kan geen goed mens zijn.
  Origineel: Mitleid mit Tieren hängt mit der Güte des Charakters so genau zusammen, dass man zuversichtlich behaupten darf: wer gegen Tiere grausam ist, kann kein guter Mensch sein.
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +94
  Dat de godsdienst een slecht geweten heeft, blijkt uit het feit dat er zware straffen worden gegeven aan wie ermee spot.
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +81
  Wie geen plezier vindt in eenzaamheid zal niet van de vrijheid houden.
  Origineel: Wer also nicht die Einsamkeit liebt, der liebt auch nicht die Freiheit.
  Bron: Parerga und Paralipomena (1851)
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +74
  Het zou een hoofdelement van de opvoeding der jeugd moeten zijn haar te leren eenzaamheid te verdragen, daar deze een bron van geluk en gemoedsrust is.
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +66
  Iedereen leeft, ook al is zijn omgeving dezelfde, toch in een andere wereld.
  Bron: Bespiegelingen over levenswijsheid
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +64
  Alle beperking maakt gelukkig.
  Origineel: Alle Beschränkung beglückt.
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +62
  Het huwelijk is de helft van je rechten verliezen en de plichten verdubbelen.
 • A. Schopenhauer
  A. Schopenhauer
  - +
  +58
  Als een God deze wereld gemaakt heeft, dan zou ik niet die God willen zijn; haar ellende zou me het hart uiteenrijten.
  Origineel: Wenn ein Gott diese Welt gemacht hat, möchte ich nicht der Gott sein; ihr Jammer würde mir das Herz zerreissen.
  Bron: Nachlass

Over A. Schopenhauer

Duits filosoof, was de zoon van een koopman. Zijn moeder (Johanna) en zijn zuster (Adèle) werden bekend als romanschrijfsters. Hij werd door zijn vader voor de handel bestemd, maar na diens zelfmoord in 1805 volgde Schopenhauer zijn eigen wens door in enkele jaren het gymnasiumprogramma in te halen en aan de universiteiten van Göttingen en Berlijn natuurwetenschappen en filosofie te studeren. In 1813 promoveerde hij in Jena en in de daaropvolgende jaren schreef hij zijn hoofdwerk, Die Welt als Wille und Vorstellung, waarna hij in 1820 in Berlijn als privaatdocent werd toegelaten. Door zijn zelfverzekerde en agressieve houding vooral ten opzichte van Georg Wilhelm Friedrich Hegel kreeg hij nauwelijks toehoorders, zodat hij in 1831 bij de cholera-epidemie Berlijn verliet om er nooit meer terug te keren. Hij bleef verder in Frankfurt wonen, waar hij leefde van de erfenis van zijn vader. Pas in 1853 werd hij beroemd, na een artikel over hem in de Westminster Review, dat ook in Duitsland verscheen. Met het politiek gebeuren liet hij zich niet in: zijn uitlatingen hierover doen hem als conservatief en antirevolutionair kennen.